BARNEVERNSLEDER: Espen Lilleberg er ansatt i det private barnevernsselskapet Connexa, men er samtidig midlertidig ansatt som barnevernsleder i Nordre Land kommune. Dette bildet er fra 2010. Foto: Krister Sørbø VG

Fylkesmannen strammer opp Nordre Lands barnevernspraksis

Nordre Land betaler 2,2 millioner for å leie inn barnevernsleder Espen Lilleberg i åtte måneder. Nå finner fylkesmannen grunn til å minne kommunen om hva loven tillater.

Artikkelen er over to år gammel

Lilleberg er ansatt i, og tidligere eier av, det private barnevernsselskapet Connexa. Siden mai har han vært leid ut for å lede det kriserammede barnevernet i Nordre Land.

Fredag skrev VG at avtalen i løpet av åtte måneder vil koste kommunen minst 2,2 millioner kroner.

Kommunen leier i tillegg en saksbehandler fra Connexa. Etter at Lilleberg startet i jobben, har kommunen også hyret inn daglig leder i selskapet, Lillebergs kone, til å holde kurs for de ansatte.

Nå griper Fylkesmannen i Oppland inn ved å minne kommunen om å følge loven.

– Fylkesmannen vil følge opp dette med å sende kommunen et brev med mer konkret veiledning om kommunens ansvar ved ansettelser i barnevernet, i tråd med brevet fra Bufdir av 22. september, samt veiledning om begrepet ansettelse og hva som kreves for at et ansettelsesforhold skal anses som reelt, skriver fylkeslege i Oppland, Erlend T. Aasheim, i en e-post til VG.

Brevet fra Bufdir til alle landets fylkesmenn 22. september.

Bufdir: Ulovlig med privat innleie

Han viser til brevet Barne-, ungdoms og familiedirektoratet sendte til samtlige av landets fylkesmenn etter VGs omtale av saken. Her blir det i klartekst slått fast at det er ulovlig å leie inn en barnevernsleder fra et privat selskap:

«Dette er klart i strid med barnevernsloven. Stillingens ansvar og myndighet innebærer at det må fattes avgjørelser og gjøres inngrep med stor betydning for barn og familier. Dette er i kjernen av offentlig myndighetsutøvelse som ikke kan delegeres til private aktører eller konsulenter uten klar hjemmel i lov».

Les mer om barnevernsmilliardene: Tok ut åtte millioner på ett år

– Det er ingen tvil om at det er ulovlig med privat innleie. Hva slags arbeidskontrakt det her er snakk om har vi ikke gått inn i. Det er opp til fylkesmannen å vurdere lovligheten i konkrete forhold, skriver direktør Mari Trommald i en e-post til VG.

Til tross for direktoratets skarpe ordlyd, vil ikke fylkesmannen konkludere med at forholdet i Nordre Land er ulovlig.

Press fra direktoratet

Men i Bufdir blinket varsellampene allerede i mai.

Etter å ha lest om Lillebergs engasjement i media, tok de kontakt med fylkesmannen for å høre om dette var en sak de ville følge opp.

I et møte med kommunen noen dager senere, ga fylkesmannen derfor beskjed om at innleie av barnevernsleder ikke var i tråd med loven.

– Kommunen opplyste at de ville starte prosess med å ansette den innleide barnevernsleder. Den 2. juni hadde vi et nytt møte med kommunen, og vi fikk da opplyst at barnevernsleder var ansatt. Vi la dette til grunn, skriver Aasheim.

Bufdir bekrefter at de også etter VGs omtale fredag har hatt kontakt med fylkesmannen om saken.

Midlertidig ansatt

Rådmannen i Nordre Land mener kommunen har fulgt fylkesmannens anbefaling ved å gi Lilleberg en midlertidig ansettelse. De mener at han på den måten har et personlig ansettelsesforhold som også innebærer at han kan ha ansvar for offentlig myndighetsutøvelse.

– Han har altså et personlig ansettelsesforhold i kommunen, samtidig som han er leid inn fra Connexa. Hvordan går det sammen?

– Han har et forhold som er slik at han får en fastlønn fra Connexa, som får et honorar fra oss. Arbeidsavtalen har han med oss, som kommune. Han er formelt midlertidig ansatt som barnevernsleder i Nordre Land, sier rådmann Jarle Snekkestad.

Siden oppstarten i 2013 har Connexa vokst til å bli den tredje største leverandøren av foster- og beredskapshjem. I fjor hadde selskapet en omsetning på rundt 72 millioner kroner, samtidig som fire eiere tok ut 15,7 millioner i utbytte etter å ha solgt selskapet til svenske Team Olivia.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder