LANG VENTETID: Siden november i fjor har hjelpepleier Stig Berntsen levd med overgrepsanklager hengende over seg. Nå er saken henlagt. Foto: Frode Hansen / VG

Overgreps-marerittet over

Hjelpepleier Stig Berntsen var siktet for overgrep mot demente pasienter. Nå har politiet henlagt saken, samtidig som Oslo kommune skal granske håndteringen av den.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Det var i november at hjelpepleier Stig Berntsen ble politianmeldt av Sykehjemsetaten (SYE) etter at det oppsto overgrepsanklager på arbeidsplassen hans, en avdeling for demente ved Lindeberg omsorgssenter.

- Det var tre antatt fornærmede i saken. For to av dem har vi henlagt saken på bevisets stilling, mens den tredje som intet straffbart forhold. Mistanken ble utvilsomt svekket utover i etterforskningen, sier politiadvokat Cecilie Schløsser Møller i Oslo politidistrikt

Som ventet

- Det var som ventet. Jeg har aldri gjort noe galt. Men jeg holder min arbeidsgiver ansvarlig for at det ikke ble gjort mulig å hente bevis som kunne renvaske meg 100 prosent, sier Stig Berntsen.

Da anklagene først ble kjent for SYEs nå avgåtte direktør, Bente Riis, gikk det fire dager før politiet ble kontaktet. Da hadde anklagene allerede vært kjent innad på avdelingen i flere dager. Overgrepsmottak ble aldri koblet inn.

- Vi gjennomførte avhør av to av de antatt fornærmede, men disse avhørene ga dessverre svært lite, sier Schløsser Møller.

Berntsens advokat, Harald Stabell, reagerer på at politiet har brukt syv måneder.

- Jeg ser naturligvis behovet for å etterforske grundig, men tidsforløpet er strukket altfor langt med alt hva det innebærer av belastning for min klient å ha slike mistanker hengende over seg, sier Stabell.

VG 14. mars.

Vurderer klage

- Denne saken kunne vært ferdig på et tidligere tidspunkt, men etterforsker på saken ble dessverre satt på andre, mer akutte saker. Det handler rett og slett om kapasitet, sier Schløsser Møller.

Berntsen vurderer nå å klage over henleggelsesgrunnlaget.

- Som mannlig helsepersonell ser jeg svart på at saken ble henlagt på bevisets stilling, sier Berntsen.

Helse- og sosialkomiteen (HSK) i Oslo kommune har engasjert seg sterkt i SYEs håndtering av det som omtales som «Lindeberg-saken». I mai ble det vedtatt at bystyrets granskingsinstans Kommunerevisjonen skal inn i saken.

- Dette er et skoleeksempel på hvordan man ikke skal håndtere en slik sak, noe som har gått utover rettssikkerheten til både pasienter og ansatte. Feilene som er gjort gjør at mistanken kan bli hengende ved Berntsen, sier HSK-medlem Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Et krysspunkt

Saken vil også inngå som en del av politietterforskningen mot Berntsens avdelingsleder. Hun ble anmeldt av byrådet i slutten av april etter mistanke om sammenheng mellom dødsrate og påstått svikt i medisinrutiner.

- Den henlagte Berntsen-saken og denne nye saken har et krysspunkt i det som går på selve håndteringen av overgrepsanklagene, fordi det handler om i hvilken grad rutiner og regelverk har blitt fulgt ved avdelingen, sier Schløsser Møller.

SYE tar henleggelsen og kommunerevisjonens gransking til etterretning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder