AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger har de siste fem årene jobbet med Lime-saken. Gjennom tingrett og lagmannsrett har det vært rettsforhandlinger i rundt to år til sammen. Ankeforhandlingen ble avsluttet i september i år. Foto: Heiko Junge

Statsadvokat etter VG-avsløring: Fiktive eierstrukturer er straffbart

Aktor i Lime-saken, Geir Evanger, sier han «dessverre ikke er veldig overrasket over at Sajjad Hussain igjen er involvert i butikkdrift».

 • Erlend Ofte Arntsen
 • Markus Tobiassen
 • Rolf J. Widerøe

Kjøpmannen Sajjad Hussain har sittet som tiltalt i den omfattende Lime-saken, anklaget for menneskehandel, bedrageri og organisert kriminalitet.

Hussain ble dømt i tingretten; dommen fra lagmannsretten er ventet neste år.

Nå viser VGs undersøkelser at han i det skjulte har vært sentral i å bygge opp en ny matvarekjede: Easy Lavpris.

Syv av Easy Lavpris-butikkene har blitt drevet i de samme lokalene som tidligere Lime-butikker.

Gjennom video, meldinger og skriftlig dokumentasjon trer Hussain frem som en bakmann i Easy Lavpris-systemet.

Samtidig har Hussain hatt et rettskraftig forbud mot å drive næringsvirksomhet.

Les også: Kampen om millionklientene

TILTALT: Sajjad Hussain ble dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett i Lime-saken. Dommen er ikke rettskraftig. Dom i ankesaken fra Borgarting lagmannsrett er ventet neste sommer. Foto: Heiko Junge

– Dessverre ikke veldig overrasket

– Hvis det er slik som VG skriver, så er jeg dessverre ikke veldig overrasket over at Sajjad Hussain igjen er involvert i butikkdrift og at det tilsynelatende benyttes ulike stråkonstruksjoner, sier statsadvokat Geir Evanger i Det nasjonale statsadvokatembetet til VG.

Med «stråkonstruksjoner» sikter Evanger til at det er noen andre enn de som står oppførte i offentlige registre som i realiteten styrer eller eier en bedrift.

Evanger bekrefter at han har hørt at Sajjad Hussain kan knyttes til Easy-kjeden, men sier at han har hatt begrenset informasjon om dette.

– Er det nok informasjon til at du burde ha agert?

– Nei, hvis noen skulle ta tak i dette så måtte i så fall det være Oslo politidistrikt, svarer Evanger.

VG har vært i kontakt med Oslo politidistrikt. Der var det ingen som kunne stille til intervju i dag.

BUTIKK: En forretning i Jens Bjelkes gate på Tøyen i Oslo påført logoen «Easy». Foto: Tore Kristiansen

– Straffbart

Evanger har brukt de siste fem årene på en omfattende rettsprosess mot et titalls tiltalte i Lime-saken. Ankesaken tok ett år i Borgarting lagmannsrett og ble avsluttet tidligere denne måneden.

Advokat John Christian Elden har kalt Lime-saken for «en prestisjesak av dimensjoner». VGs regnestykke viser at det hele har kostet minst 220 millioner kroner.

– Hvordan bør norsk politi forholde seg til det som kommer frem her nå?

– Jeg har ikke lyst til å mene noe om politiet bør ta tak i denne saken, men generelt kan jeg si at bruk av stråpersoner i næringslivet som regel forutsetter at det gis uriktige opplysninger til Brønnøysundregistrene og dette er straffbart, svarer Evanger.

Han viser til at Høyesterett i fjor slo fast at at opplysninger som gis til Brønnøysundregistrene må være korrekte.

– Kvaliteten på registrene er viktig for et velfungerende næringsliv og for det offentliges kunnskap om næringsdrivende. Registreringer av personer med fiktive roller motvirker dette. I tillegg inngår ofte bruk av stråpersoner som ledd i andre lovbrudd som begås i forbindelse med næringsutøvelse, utdyper Evanger.

COMEBACK: John Christian Elden er tilbake som forsvarer for Sajjad Hussain i Lime-saken, etter å ha blitt byttet ut etter runden i Oslo tingrett. Neste etappe vil eventuelt være en anke til Høyesterett. Foto: Gisle Oddstad

Ny advokat: Ikke kjent med noen straffesak

To dager etter at ankebehandlingen av Lime-saken ble sluttført 4. september, byttet Sajjad Hussain ut sine forsvarere fra Advokatfirmaet Rogstad.

Hussain representeres nå igjen av John Christian Elden, som også var hans forsvarer da Lime-saken gikk sin første runde for Oslo tingrett i 2016.

– Jeg er forsvarer for Sajjad Hussain og ikke hans forretningsadvokat. Han kan ikke uttale seg på vegne av Easy Lavpris; et selskap som etter Brøynnøysundregistrenes opplysninger er konkurs. Bobestyrer der antas å kunne uttale seg om det er noe VG lurer på, skriver Elden i en e-post til VG.

Om Evangers uttalelser mener advokaten at det ville «vært å foretrekke om han ikke spekulerte offentlig eller på andre måter ga uttrykk for hva som han privat blir overrasket av eller ikke.»

– Jeg er ikke kjent med noen straffesak som involverer Sajjad Hussain her, skriver Elden.

LIME-ADVOKAT: Patrick Lundevall-Unger har i Lime-saken representert en av de tiltalte. Nå representerer han også Muhain Asghar, som står som eier av en rekke av Easy Lavpris-butikkene. Foto: Tore Kristiansen

– Hetsekampanje

Mannen som står som eier av en rekke av selskapene som har drevet Easy Lavpris-butikker heter Muhain Asghar.

Advokat Patrick Lundevall-Unger opplyser til VG at han nå representerer Asghar.

– Dere har snudd på en uttalelse og vinklet den helt feil. Min klient føler at det er en hetsekampanje, ikke bare mot min klient, men også mot familien Hussain, uttaler Lundevall-Unger.

Han viser til at hans klient har vært syk og trengte hjelp.

– Min klient er en oppegående selvstendig forretningsmann. VG prøver igjen å ødelegge for mennesker som virkelig står på og bidrar til at økonomisk vekst, skriver Unger.

les også

Aktor i Lime-saken om tolkeregninger: Håper Økokrim iverksetter etterforskning

les også

Regjeringen vil ha strengere lover for advokatfirmaer

– Gjelder naturlig nok også for advokater

Statsadvokat Evanger har også notert seg det som fremkommer i artikkelen om Advokatfirmaet Rogstads arbeid for Easy Lavpris-butikker.

– Jeg ønsker ikke å si noe om Advokatfirmaet Rogstad, men generelt vil jeg presisere at det er straffbart å gi uriktige opplysninger til offentlig myndighet hvis opplysningene er ment til å avgi bevis, og det gjelder naturlig nok også for advokater som videreformidler uriktig informasjon fra klient, påpeker Evanger.

Han forklarer:

– Hvis det for eksempel gis uriktig informasjon til Næringsetaten om hvem som er reell eier eller daglig leder for å skaffe bevilling til å selge alkohol vil dette være straffbart.

STYRELEDER: Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Harald Henden

Styreleder og statsadvokat i brudulje

Steingrim Wolland, styreleder i Advokatfirmaet Rogstad, har dette å si om Evangers uttalelser:

«Det er ikke tilfeldig at VG spør akkurat Evanger, og ikke tilfeldig at han svarer så fullstendig galt som han gjør. Var jeg hans overordnede ville jeg spurt hvorfor Evanger for andre gang på en uke, offentlig uttaler seg uriktig om noe angående advokatfirmaet Rogstad, som han enten ikke har greie på, eller later som han ikke har greie på, men som han dessuten ikke har noe med?», skriver Wolland.

Og fortsetter:

«Er motivet hevn for at hovedaksjonæren i Advokatfirmaet Rogstad AS, Sidra Bhatti, i vinter måtte anmelde Evanger for hans uakseptable oppførsel i lagmannsretten? Han er riktignok den eneste statsadvokat i historien som har sløst bort over en halv milliard av samfunnets midler på en håpløst overdimensjonert straffesak, men at han skal ha så lite forstand på strafferett at han glemmer å nevne forsettskravet, og offentlig fremstiller det som om det er objektivt straffansvar, er likevel vanskelig å forstå.»

Evanger har fått oversendt Wollands påstander.

– Min kommentar er, som det fremgår i artikkelen, generell og retter seg da naturlig nok ikke spesifikt mot Advokatfirmaet Rogstad AS. Begrepet «overveiende sannsynlig», som jeg brukte i mitt svar til VG, er nettopp en formulering av graden av subjektiv skyld som må utvises for å kunne dømmes for falsk forklaring til offentlig myndighet, skriver statsadvokaten i en e-post.

Mer om

 1. Lime
 2. Rettssaker
 3. Brønnøysundregistrene
 4. Næringsliv
 5. Butikker
 6. Oslo tingrett

Flere artikler

 1. Politiet ble varslet om Lime-bakmann – henlagt uten etterforskning

 2. Politiet om Easy Lavpris: Gjør tiltak for å stanse ulovligheter

 3. Advokatforeningen: Press om å velge ny forsvarer kan være straffbart

 4. Aktor i Lime-saken om tolkeregninger: Håper Økokrim iverksetter etterforskning

 5. Fagarbeidersaken: Leder fikk 30.000 kroner i forelegg

Fra andre aviser

 1. Kvartalskapitalismens død?

  Aftenposten
 2. Har vi en velfungerende offentlig sektor?

  Aftenposten
 3. Full borgerlig splittelse om mer søndagsåpning

  Aftenposten
 4. Millionunderskudd for Oslo Sportslager

  Aftenposten
 5. Vil de lage storindustri av superstoff

  Aftenposten
 6. Han vil ha tiltak mot fiskerisvindel. Nå varsler Utenriksdepartementet grep.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no