SKOLEBYRÅD: Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Her ved Bjølsen skole. Thorkildsen får presentert VGs tall på skoleelever som er satt i karantene etter sommeren. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Fortvilet skolebyråd: – Jeg har f ... ikke det oljefondet å bare stikke hånden nedi

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) bekymrer seg for Oslo-elever som mister undervisning og ber rektorene hyre på alt de trenger av personell for å få dem gjennom corona-pandemien.

 • Eiliv Frich Flydal
 • Frank Ertesvåg

– Vi har ikke handlingsrom. Jeg er fornøyd med at vi klarte å skjerme skolenes driftsbudsjetter fra kutt neste år. Det er der vi er. Vi har 175 millioner kroner i min sektor i ekstra forbruk på grunn av coronapandemien, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til VG.

Hun står i høstsolen på Bjølsen og snakker om utfordringene for 65.000 barn i grunnskolen, 20.000 ungdommer på videregående skole, barnevern og helsestasjoner i Oslo under coronapandemien.

– Det er en ganske fortvilet byråd som står her, og sier at jeg har f ... ikke det oljefondet å bare stikke hånden nedi. Det er en annen situasjon i Oslo enn på statlig nivå, sier Thorkildsen.

VG har akkurat spurt om hun har penger til ekstra lærerkrefter i Oslo-skolen i vinter. Det er ventet at flere elever må holde seg hjemme, enten med snufsing eller i nye karantener, og at de trenger oppfølging fra skolen.

Lover penger

Med trangt kommunebudsjett er Oslo-byråden glad for at kunnskapsminister Guri Melby (V) på nytt har åpnet pengesekken for Skole-Norge.

– Jeg er glad for at kunnskapsministeren, fra Stortingets talerstol i ukens spørretime, forsikret om at regjeringen også vil legge mer penger på bordet for å dekke skolenes coronautgifter. Min melding til skolene er derfor: Husk at dere har en egen post til å føre coronautgifter på. Melby tar regningen, sier Thorkildsen.

LOVER PENGER: Kunnskapsminister lover penger til ekstra skoleutgifter under pandemien. Foto: Terje Bringedal, VG

Til VG sier Melby at de hele tiden følger med på behovene lokalt. Hun har merket seg VGs kartlegging forrige uke, som viste hvordan elever fra 42 skoler i Oslo tilbrakte over 18.000 døgn i karantene de første seks ukene av skoleåret.

– Det er klart det bekymrer meg når mange elever må være mye borte fra skolen. Skolen er kjempeviktig både for læring og det sosiale. Hvis elevene ikke kan få opplæring på skolen, skal skolen tilby opplæring på en annen måte slik at elevene får deltatt mest mulig, sier Melby.

340 millioner

– For noen kan stenging av skoler få langvarige konsekvenser. Derfor har vi satt av til sammen 340 millioner i år og neste år for at sårbare barn skal få ekstra støtte fremover, sier Melby.

I Oslo frykter likevel Thorkildsen at barn og unge kan sitte igjen med mye av regningen for pandemien på lang sikt. Også flere rektorer er bekymret for manglende undervisning på skolen. Rektor ved Jordal ungdomsskole Halvor Holm frykter et nytt «corona-klasseskille», fordi elever i områder som har mye karantene vil falle falle bakpå i undervisningen eller ut av skolen.

FRYKTER CORONA-SKILLE: Rektor Halvor Holm og miljøarbeider Hussain Raza Kahn ved Jordal skole. Elevrådsrepresentanter i bakgrunnen. Foto: Terje Bringedal, VG

les også

Elever: – Krevende med liten plass og søsken som løper rundt

Thorkildsen understreker at karantener styres av bydelsoverlegene, men er klar på problemene de medfører:

– Det er min store bekymring nå at pandemien forsterker problemer vi allerede har i Oslo. Det er utvikling i smittetallene som avgjør, men la meg være helt tydelig på at det skal mye til før barnehager, skolene og Aktivitetsskolen stenger helt igjen. Nedstenging er noe vi absolutt vil unngå.

– Det er veldig stor forskjell på levekårsstandarden i Oslo. Noen av delbydelene (nabolag innen en bydel, red.anm.) våre har ekstremt dårlige vilkår for innbyggerne sine. Det gjelder for eksempel i Gamle Oslo. Vi har sett på sammenhengen mellom levekårsproblematikk, trangboddhet og helseproblemer og økonomiske problemer – og muligheten for å fullføre utdannelsen. Det er soleklare sammenhenger.

STUDERER KARANTENER: Skolebyråden reagerer på at karantenene i Oslo er konsentrert til få bydeler. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Thorkildsen har hørt flere sterke fortellinger om nedstengningen fra ansatte i Oslo-skolen. Fjern undervisningen tok lærere rett inn i leiligheter over hele byen.

– Nå så de på skjermen hvor mange folk det var i samme rom, hvor mye bråk det var og hvor vanskelig det var å få arbeidsro hjemme hos elevene. Man kan ha en idé om hvordan dette er, men om man ikke sett det eller opplevd det selv, så er det vanskelig å ta inn over seg, sier skolebyråden.

Nye tiltak

Selv om kommunen ikke har egne corona-midler skolene, så er det likevel penger på vei i form av andre tiltak.

Byrådet har tidligere satt av ti millioner til skoler som er spesielt hardt rammet av levekårsproblematikk. Skolene har også fått en pot fra regjeringen på 17 millioner kroner, som kommunen vil fordele etter sosiale faktorer.

– Det vil hovedsakelig berøre skoler i de områdene som er knallrøde på VGs kart over karantener i Oslo-skolen, sier Thorkildsen.

– Kjempefortvilet

Thorkildsen anklager regjeringen for å vedta politikk for kommunene uten inndekning, samtidig som den innsnevre det økonomiske handlingsrommet for Oslo kommune, på et tidspunkt der coronapandemien gjør det viktig med frie inntekter.

– Først fikk vi store ekstrautgifter knyttet til lærenormen, som var underfinansiert med 180 millioner kroner fra staten. I tillegg kom en pedagognorm for barnehagene som var underfinansiert med 74 millioner kroner.

I statsbudsjettet denne høsten reduserte regjeringen den maksimale eiendomsskatten kommuner kan innføre for andre år på rad. Det kan ramme Oslo kommunes inntekter i en tid der det er økte utgifter til å håndtere coronapandemien, sier Thorkildsen.

MINDRE INNTEKTER? I statsbudsjettet fra regjeringen er det foreslått å ytterligere innskrenke kommunenes adgang til egen eiendomsskatt. Foto: Jørgen Braastad

– Og så står vi der i den situasjonen vi er nå og jeg er kjempefortvilet. Jeg vet ikke hvordan vi skal klare å bøte på dette her, sier Thorkildsen.

– Storbyene, særlig Oslo, er i en vanskelig økonomisk situasjon nå.

Du vil ha penger fra staten?

– Selvfølgelig. Regjeringen burde tenke mer på de langsiktige konsekvensene. Det kan gi oss enorme utgifter i fremtiden, om folk ikke får fullført utdanning og ikke kommer i jobb. Vi får en forsterkning av sosiale og helsemessige problemer. Regjeringen har vært fremoverlente overfor næringslivet, men de burde vært det overfor kommunene også.

Melby svarer at det fulgte med betydelige midler til normene i skolen og barnehagene.

- Vi har gitt Oslo og de andre kommunene betydelig midler til å innfri lærernormen. Dette har gjort det mulig for Oslo å ansette mange flere lærere. Fra 2015 til 2019 fikk kommunene øremerkede midler til flere lærere, og fra og med 2020 er det øremerkede tilskuddet lagt i rammetilskuddet til kommunene, sier Melby.

Store overføringer

Regjeringen har varslet at kommunesektoren skal kompenseres for merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med virusutbruddet.

Tidligere ekstrabevilgninger og økonomiske tiltak til kommunesektoren i 2020 utgjør i underkant av 20 milliarder kroner. 21. september la regjeringen frem en ny tiltakspakke med forslag om ytterligere bevilgninger til kommunesektoren.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Coronaviruset
 3. Barnefattigdom
 4. Inga Marte Thorkildsen
 5. Undervisning
 6. Oslo
 7. Karantene

Flere artikler

 1. Undersøkelse: Åtte av 100 skoler har fått dekket corona-utgifter

 2. Forskere og rektorer: Elev-karantener rammer trangbodde og fattige hardest

 3. Skolestatsråd Melby: Frykter flere skolesluttere under pandemien

 4. Oslo-elever hadde minst 13.000 skoledager i karantene

 5. Elever med to karantener: Krevende med liten plass og søsken som løper rundt

Fra andre aviser

 1. Slik er reglene når barna må være borte fra skolen

  Bergens Tidende
 2. Rektorer bekymret: Skolene har liten mulighet for å gi syke barn hjemmeundervisning

  Aftenposten
 3. Debatt: – Koronakrisen kan bli en frafallskrise

  Bergens Tidende
 4. Det er én smittevernregel elevene på videregående ikke klarer å holde

  Bergens Tidende
 5. Regjeringen foreslår midlertidige endringer i fraværsreglene

  Aftenposten
 6. Ny veileder: Så lenge kan barnet ditt være hjemme fra skolen før det har rett på hjemmeundervisning

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no