ANMELDT: Visepolitimester Heidi Kløkstad i politiet i Nordland opplyser at de har mottatt en anmeldelse mot en tidligere lensmann i Tysfjord. Foto: Bjørn Erik Olsen VG

Politiet i Tysfjord skal granskes

Politiet i Tysfjord er anmeldt for å ha unnlatt å etterforske overgrepspåstander. Saken er oversendt Spesialenheten.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Politiet er anmeldt for brudd på avvergelsesplikten. I anmeldelsen fremgår det at anmelderen tidligere skal ha gitt informasjon til politiet i Tysfjord om seksuelle overgrep som burde ha resultert i at politiet opprettet en straffesak.

Har anmeldt tidligere lensmann

Fredag leverte Karl Edvard Urheim anmeldelse både mot Lensmannen i Tysfjord og Tysfjord kommune, ved ordfører Tor Asgeir Johansen. Anmeldelsen gjelder brudd på straffelovens bestemmelser om avvergingsplikten, for forhold som går tilbake til 2007.

Onsdag 25. april fikk Urheim bekreftelse på at anmeldelsen er mottatt noe han er lettet over. Nå håper han at ofre i fremtiden blir tatt på alvor og få hjelp.

Les også: Den mørke hemmeligheten

Karl Edvard Urheim er en samisk artist som kommer fra Tysfjord. Han har anmeldt Lensmannen i Tysfjord, og tYsfjord kommune for brudd på straffelovens bestemmelser om avvergingsplikten. Foto: Terje Mortensen VG

– Politiet fortjener å bli gransket for måten de har opptrådt på tidligere. Har man gjort en feil skal man rydde opp i sitt eget reir, og sørge for at tidligere feilgrep ikke gjentar seg, sier Urheim til VG.

Han understreker imidlertid at han i dag har tillit til politiet og det arbeidet de gjør.

– Det hjelpeapparatet som skulle fungert har tidligere ikke vært til stede. Slik skal det ikke være lengre. Tilliten til politiet vokser nå med tiden. Nå kan vi snakke med politiet fordi vi føler at vi nå blir tatt på alvor, sier Urheim.

Oversendt til spesialenheten

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt èn anmeldelse mot en tidligere lensmann i Tysfjord, men av hensyn til taushetsplikt kan jeg ikke si hvem anmeldelsen kommer fra, sier visepolitimester Heidi Kløkstad i Nordland Politidistrikt til VG.

Forholdene i anmeldelsen dreier seg om informasjon politiet mottok noe tilbake i tid, heter det i pressemeldingen.

Foreløpig rapport: Fant flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune

– Vi håndterer anmeldelsen på vanlig måte etter de rutinene som gjelder som betyr at Spesialenheten overtar saken, sier Kløkstad.

Nordland politidistrikt har besluttet i dag å oversende saken til Spesialenheten for politisaker for videre behandling.

– Vi er orientert om at det er blitt oversendt en sak. Saken er ikke mottatt ennå, sier Per Martin Utviklen, etterforskningsleder i Spesialenheten avdeling Midt-Norge og Nord-Norge.

I samråd med statsadvokaten i Nordland er det besluttet at de øvrige sakene i Tysfjordkomplekset fortsatt skal etterforskes og påtalebehandles i Nordland politidistrikt, opplyser pressemeldingen.

Les også: Tysfjord kommune mener saken er foreldet

Tysfjord lensmannskontor ønsker ikke å kommentere saken utover det som kommer frem i pressemeldingen, opplyser de til VG.

Sak i retten

Nyheten om at politiet i Tysfjord skal granskes kommer samtidig som Tysfjord kommunes advokat holder sin avslutningsprosedyre i Ofoten tingrett i Narvik, der et tidligere overgrepsoffer har saksøkt kommunen for ikke å ha overtatt omsorgsansvaret for henne.

Kvinnen, er en av flere som sto fram i VG i fjor og fortalte om en lang rekke seksuell overgrep over lang tid i det lulesamiske miljøet i nordlandskommunen. Tysfjord kommune mener på sin side at de gjorde som de skulle og burde, ut ifra den kunnskapen de hadde om livssituasjonen hennes.

Kommunens advokat, Roald Angell, ber om full frifinnelse og at kvinnen må betale sakskostnadene.

I perioden 1997 til 2014 ble det imidlertid opprettet 67 sedelighetssaker i Tysfjord – fra voldtekts- til overgrepsbildesaker. Åtte av ti ble henlagt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder