HASJLAGER: Her oppbevarte hasjligaen over 100 kilo hasj i desember 2013. Lageret ble «robbet» av politiets spanere, noe som ble gjort for å fremprovosere kommunikasjon i Cappelen-ligaen.
HASJLAGER: Her oppbevarte hasjligaen over 100 kilo hasj i desember 2013. Lageret ble «robbet» av politiets spanere, noe som ble gjort for å fremprovosere kommunikasjon i Cappelen-ligaen. Foto: Jørgen Braastad / Privat ,

Cappelen-ligaen: Alle dømmes til fengsel, bortsett fra hasjbaronen

Brusselgeren, Helsearbeideren og Rørleggeren er mafia-dømt

INNENRIKS

SANDVIKA (VG) Gjermund Cappelen (49) er blitt funnet skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj, men han får ikke utmålt en fengselsstraff nå.

Publisert: Oppdatert: 08.02.16 13:27

Asker og Bærum tingrett har kun avsagt en kjennelse der Cappelen ble funnet skyldig i oppbevaring og salg av de enorme mengdene med det narkotiske stoffet.

De nærmeste medhjelperne til Cappelen dømmes til straffer på 16, 15 og 13 år i fengsel. Alle tre dømmes etter «mafiaparagrafen» – for å ha vært en del av en organisert kriminell gruppe.

– Bakgrunnen for at Cappelen ikke skal få utmålt noen straff, er fordi Cappelen også er siktet for innførsel av 25 tonn hasj. Dette er en sak som skal avgjøres senere. Retten er enig med aktor i at Cappelen skal få fremføre sine anførsler når den endelige saken skal avgjøres og straff utmåles, står det i dommen som leses opp i Asker og Bærum tingrett fra klokken 09 torsdag morgen.

Retten viser til straffesaken hvor Cappelen er siktet sammen med politilederen Eirik Jensen (58). Begge er siktet for grov narkotikaforbrytelse og grov korrupsjon.

Riksadvokaten jobber med etterforskningsmaterialet i den saken i disse dager, og skal avgjøre om det skal tas ut tiltale eller ikke.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim forklarte etter prosedyrene hvorfor hasjbaronen ikke får utmålt noen straff i denne runden. 49-åringen har erkjent alt han er tiltalt for.

– I tillegg til denne saken er Cappelen siktet for innførsel av et sted mellom 15 og 25 tonn hasj. Cappelen har forklart at han ønsker å få frem momenter som kan føre til redusert straff, det er ingen avtale om redusert straff, men jeg ønsker å gi ham anledning til å gjøre dette. Han får straffeutmålingen på et senere tidspunkt, sa Alfheim til VG.

Kjøpte hasj av Cappelen: «Menyer med forskjellige hasjtyper. Som å komme til himmelen»

Mafia-dømt

Asker og Bærum tingrett mener Cappelen, Brusselgeren (63), Helsearbeideren (61) og Rørleggeren (51) har vært en del av en organisert kriminell gruppe.

– Det var Gjermund Cappelen som var eieren av hasjen som denne gruppen omsatte. Organiseringen fremstår som profesjonell, står det i dommen.

Se bildene: Hasj, penger og luksus

Retten finner det bevist at medhjelperne til Cappelen har deltatt i prosessen frem til kjøpere har overtatt hasjen.

– De tre har kjent til omfanget av Cappelens virksomhet, de har kjent til alle lagrene. De har aktivt medvirket til salg og derfor handlet forsettlig. Samarbeidet fremstår som tett, og retten legger derfor til grunn at det har pågått i flere år, står det i dommen.

Kommentar: Den tapte kampen mot hasjen

Straffenivået til retten ligger stort sett noe lavere enn påstandene til statsadvokat Alfheim.

De tiltalte i Cappelen-ligaen er dømt til følgende straffer:

Brusselgeren (63)

63-åringen, som har drevet et brusutsalg i Oslo, beskrives som hasjbaronens høyre hånd. Tiltalt etter «mafiaparagrafen», for å ha vært en del av en organisert kriminell gruppe.

Aktors påstand: 18 år i fengsel.

Dom: 16 år i fengsel.

– Jeg anker, sier 63-åringen.

Helsearbeideren (61)

61-åringen har i flere år jobbet ved helseinstitusjoner i Bærum. Statsadvokaten beskriver ham som hasjligaens kundebehandler. Tiltalt etter «mafiaparagrafen»

Aktors påstand: 17 år i fengsel.

Dom: 15 år i fengsel.

– Jeg anker, sier 61-åringen.

Rørleggeren (51)

51-åringen, som er utdannet rørlegger, skal ha oppbevart, kjørt ut og levert hasj til kundene. Også han er tiltalt etter «mafiaparagrafen».

Aktors påstand: 15 år i fengsel.

Dom: 13 år i fengsel.

Ikke tatt stilling til dommen ennå, da han ikke er til stede i retten når dommen leses opp.

Hedmark-mannen (47)

Knyttes til kjøp av 200 kilo hasj. Det ble også funnet to ladede pistoler og over en million kroner hjemme hos 47-åringen.

Aktors påstand: Ti år i fengsel.

Dom: Ni år i fengsel.

– Jeg anker, sier 47-åringen.

Karatelæreren (45)

45-åringen fra Oslo knyttes til kjøp av minst 85 kilo hasj. Har erkjent å ha kjøpt hasj, men ikke de mengdene som omfattes av tiltalen.

Aktors påstand: Seks år i fengsel.

Dom: Fem år og seks måneder.

– Jeg anker, sier 45-åringen.

Norsk-pakistaneren (37)

Kjøpte 113 kilo hasj. Han har også en tilleggstiltale på salg av 70 kilo hasj. Har tilstått, noe han vil få strafferabatt for.

Aktors påstand: Fem år i fengsel.

Dom: Fem år i fengsel.

37-åringen tar betenktningstid med tanke på anke.

Eks-soldaten (38)

Tiltalt for kjøp av syv kilo hasj. Møtte ikke til rettssaken i Asker og Bærum tingrett. Etterlyst av politiet.

Les også: Hasjbutikken som aldri skal ha gått tom

Her kan du lese mer om