I PASIENTSTOLEN: Helseminister Bent Høie avbildet i pasientstolen til fastlege Randi Solveig Ofstad på Iladalen legekontor. Han har selv benyttet seg av alle vaksinemuligheter både som barn og voksen. Foto:Frode Hansen,VG

Vaksine-debatten: Høie: Bekymret hvis vaksineskepsisen er økende

Bekymret hvis vaksine-skepsis er voksende

Understreker behov for tillit til helsemyndighetene

Helseminister Bent Høie (H) oppfordrer foreldre til å vise større tillit til helsemyndighetenes vaksineprogram. Han er overrasket over at vaksine-skeptikere legger mer vekt på enkelthistorier enn statens helsefaglige anbefalinger.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Hittil har helsestatsråden latt vaksinedebatten gå uten innblanding. Men nå mener Bent Høie tiden er inne for å gi nordmenn beskjed om hvor han og regjeringen står.

– Jeg er veldig klar på at når helsemyndighetene anbefaler folk å vaksinere seg, så bør folk følge det rådet. De sykdommene som vi vaksinerer mot i barnevaksinasjonsprogrammet er potensielt farlige. Det har vi nettopp sett eksempler på i USA med meslinger. Det vil alltid også være grupper i samfunnet som ikke kan vaksineres. Disse er faktisk avhengig av at folk rundt dem vaksinerer seg for å unngå smittefare, sier Høie til VG.

Tar en Obama

Han har lagt merke til at president Obama tidligere i vinter gikk ut og anbefalte vaksinering på bakgrunn av den hurtigvoksende meslingeepidemien i USA.

– Er du overrasket over at vaksineskepsisen er såpass stor som man kan få inntrykk av også i Norge?

– Oppslutningen om vårt vaksinasjonsprogram er generelt god, og det er viktig at den fortsetter å være det. Jeg er bekymret hvis skepsisen til vaksiner er i ferd med å bli sterkere i Norge, svarer Høie.

Overrasket over motstand

Han stusser over at foreldre lar være å vaksinere barna sine på bakgrunn av enkeltepisoder og ikke-faglig begrunnet skepsis.

– Jeg er overrasket over at folk sier nei til vaksiner på grunn av anekdoter eller historier fra folk – og ikke fester mer lit til faglig funderte anbefalinger fra helsemyndighetene. Vi er veldig avhengig av at folk har tillit til helsemyndighetene og andre institusjoner som skal gi trygge råd til befolkningen. Vi er nødt til å ha den tilliten fra folk, understreker Høie.

Vaksiner viktigere

Lenge har han vært opptatt av at folk i stadig større grad utvikler resistens mot antibiotika. Her kan vaksiner spille en viktig rolle i tiden fremover, mener Helse-Høie.

– At folk vaksinerer seg er også viktig for å bekjempe «klimautfordringen» antibiotikaresistens. Vi er i ferd med å gå over i en pre-antibiotisk tid. Da er vaksiner spesielt viktig for å unngå alvorlig sykdom og dermed en redusert bruk av antibiotika, sier Høie.

Statsråden er trolig selv en rollemodell for vaksinetilhengere verden over.

– Jeg har tatt alle de vaksiner som helsemyndighetene mener man skal ta både i oppveksten og i forbindelse med reiser i voksen alder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder