PÅ HØRING: Innvandrings og integreringsminister Sylvi Listhaug har sendt nye forslag på høring. Foto: Ole Martin Wold NTB scanpix

Listhaug foreslår nye innstramninger på familiegjenforening

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har sendt nye endringer for familiegjenforening på høring. Fristen for å søke skal bli kortere, men samtidig skal inntektskravet ned.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Justisdepartementet har nå sendt ut to forslag til endringer i utlendingsforskriften på høring.

Regjeringen foreslår å stramme inn fristen for å søke om familiegjenforening – men også å sette ned inntektskravet.

– Nå blir det vanskeligere for flyktninger å søke familiegjenforening, helt klart. Du får en kortere frist for å finne ut av systemet og levere søknad på nett, noe vi opplever en veldig stor pågang av folk som trenger hjelp til, sier Georg Schjerven i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) til VG.

Men en oppmykning blir det også.

Sette ned inntektskravet

Hvis en flyktning får opphold i Norge i dag, har familien ett år på å søke om familiegjenforening uten at det stilles et inntektskrav. Hvis familien ikke søker innen ett år, stilles det et inntektskrav til personen som har fått opphold i Norge på litt over 305.000 kroner.

Justisdepartementet vedtok i mai i fjor at dette inntektskravet (eller underholdskravet som det kalles) skulle økes til 305.000 fra rundt 250.000 kroner.

Så vedtok Stortinget i juni at de ønsket at det skulle settes ned igjen til rundt 250.000, og det er også det Listhaug nå foreslår.

– Vi følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 851 hvor Arbeiderpartiet, SV, Sp, KrF og Venstre stemte ned Høyre og Frp og ba regjeringen fremme senke underholdskravet i familieinnvandringssaker, skriver Listhaug i en e-post til VG, via kommunikasjonsavdelingen.

Inntektskrav også for nordmenn: Gravide Monica (30) må ut av Norge fem dager før termin.

Foreslår strengere tidsfrist

Regjeringen foreslår samtidig å endre tidsfristen - etter at det ble nedstemt på dette i fjor.

I fjor foreslår de nemalig at det skal stilles inntektskrav til flyktninger uansett når de søker – om det er innen et år eller ikke. Men de fikk ikke flertall.

Stortinget ba heller regjeringen komme tilbake med et nytt forslag til tidsfrist. Ap og Sp påpekte i innstillingen at fristen for å søke familiegjenforening burde være tre måneder.

Syv måneder senere foreslår regjeringen nettopp det: At fristen skal være tre måneder – på nett.

I dag har familien ett år på å møte opp på en norsk utenriksstasjon og søke om familiegjenforening fra den dagen familiemedlemmet i Norge får opphold.

Med endringene strammes fristen inn til tre måneder. Innen tre måneder må søknaden leveres på nett, hvis ikke stilles det inntektskrav.

Ap vil ha kortere frist

I tillegg må familien møte opp på en norsk utenriksstasjon innen ett år, som før, for å slippe inntektskravet.

«En slik ettårsfrist, i tillegg til tremånedersfristen [...] vil være strengere enn i Sverige og Finland, hvor det ikke stilles noen frist for når slikt oppmøte må skje», heter det i høringsnotatet.

Ap er for en innstramming på tidsfristen, og skal se på forslaget fra regjeringen.

– Vi mente at en frist på tre måneder var fornuftig, men la til muligheter for ytterligere tre måneder dersom det for eksempel er vanskeligheter med å skaffe dokumentasjon, sier innvandringspolitisk talsmann Stein Erik Lauvås (Ap) til VG.

– Nå har justisdepartementet brukt syv måneder på å få frem dette forslaget. Det har muligens sine årsaker, men samtidig har man gått høyt ut og sagt at det er et voldsomt hastverk med alt som har med dette å gjøre, sier Lauvås.

Mer om følgene av fjorårets innstramninger: UDI refser Listhaug for asylbarn-behandling.

Ble dyrere i 2017

I tillegg til de to forslagene som er sendt ut på høring, har Justisdepartementet også satt et nytt gebyr for dem som skal søke om familiegjenforening.

Fra 1. januar koster det 8000 kroner å levere en søknad, opp fra 5900.

Les også: Vil ha domstolsbehandling for å tilbakekalle statsborgerskap

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder