UTE AV SKOLEN: Jon Aleksander Sandsmark (22) utenfor Kongsberg videregående skole, der han sluttet etter kort tid. Foto: Terje Bringedal , VG

Skolen brøt taushetsplikten om at Jon Aleksander (22) har Aspergers

– Følte meg utestengt og stemplet som rar

KONGSBERG (VG) Da Jon Aleksander Sandsmark (22) begynte på videregående, sendte skolen ut en melding til alle elevene i klassen hvor de skrev at han hadde asperger - uten samtykke fra ham.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det samme skjedde med en klassekamerat av Jon Aleksander, som også har Asperger syndrom syndrom.

Kjernen i saken er en internmelding fra skolen som gikk til alle elevene i den nye klassen deres i fjor høst. Der skriver ansvarlig lærer uten samtykke fra de to elevene at klassen vil motta to «gjesteelever som begge har Asperger syndrom syndrom». «Som en følge av dette trenger de litt ekstra hjelp i faget,» skrev læreren.

Les også: Slik lever vi med Asperger syndrom (krever VG+-abonnement)

Jon Aleksander og den andre gutten som ble omtalt som gjesteelever med asperger, fikk raskt en følelse av å være fremmede i sin egen, nye klasse. Og at de andre elevene fikk et feilaktig inntrykk av dem.

Det skulle vise seg å stemme.


– Noen trodde jeg skreik og hylte, noen trodde jeg var sinnssyk, noen trodde nærmest jeg var en skoleskyter, forteller Jon Aleksander til VG.

Han fikk meldinger om frykten og fordommene direkte fra andre elever i klassen. Det gjorde ikke lysten til å begynne på videregående skole større enn den var fra før.

Lest denne? Norsk kritikk av Broen-Saga

Også den andre eleven med asperger sluttet som følge av internmeldingen.

MEST HJEMME: Jon Aleksander Sandsmark (20) holder seg mest hjemme etter at han var klar til å starte på videregående skole i Kongsberg. Foto: Terje Bringedal , VG

– Det var årsaken til at jeg sluttet, ja. Vi fikk en kraftig beklagelse fra skolen, men det var likevel veldig uforsiktig gjort. Jeg vil kalle det en uforsiktig behandling av sensitiv helseinformasjon, sier den andre eleven til VG. Han foretrekker å være anonym.

Les også: I dette firmaet har alle Asperger syndrom

Jon Aleksander Sandsmark har i flere år slitt med angst. Da han fikk vite om meldingen som skolen hadde sendt ut, ble angsten enda sterkere.


– Jeg var innom skolen én eneste gang. Da hadde jeg fått nok. Jeg orker ikke en tilværelse der jeg opplever at medelevene ser på meg med et mistenksomt blikk. Jeg orker ikke å informere hele skolen om hva Asperger er, sier Jon Aleksander til VG.

Han vil dele sin historie for at andre med asperger skal slippe å oppleve det samme.

Elever med asperger kan ofte grue seg veldig for endringer i omgivelser og rutiner. Det er viktig at elever med asperger ikke «blir diagnosen sin». Og skolen må i samarbeid med foreldrene vurdere om klassen skal opplyses om asperger, skriver pedagogene Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck i sine råd om hvordan skoler kan tilpasse opplæringen til elever med asperger.

Jon Aleksander Sandsmark opplevde å møte en skole som kom veldig skjevt ut med denne tilpasningen.

I stedet for å gå på videregående og nærme seg en realisering av målet om å bli marinbiolog, har Jon Aleksander brukt det siste året på å mestre sin egen angst. Og spille gitar.

Unnskyldningen fra skolen kan han ikke bruke til noe.


– Skolen beklager dette på det sterkeste. Det er et klart brudd på taushetsplikten, noe som er en alvorlig forsømmelse i tjenesten, skrev rektor Kirsten Bøckman på Kongsberg videregående skole til Jon Aleksander og hans foreldre etter internmeldingen til elevene om de to nye elevene med asperger.

– Skolen har lagt seg flat og beklaget. Men det hjelper ikke meg, sier Jon Aleksander.

Da VG tar kontakt med rektor Kirsten Bøckmann på Kongsberg videregående, viser hun til sin taushetsplikt og vil ikke kommentere saker i media der enkeltelever er involvert.

Hun sier likevel på generelt grunnlag:

– Jeg er opptatt av at vår skole skal ha en høy standard i vår håndtering av elever og ansatte. Det hender likevel at det skjer arbeidsuhell her som i andre organisasjoner og på andre arbeidsplasser, sier Bøckman til VG.

– Kan skolen lære noe av en slik sak?

– Vi kan alltid lære av ting som skjer. Det er noe vi gjør hver dag som en lærende organisasjon, svarer rektoren.

GITARIST: Jon Aleksander Sandsmark (22) har spilt mye på gitarene sine i året etter at han forlot skolen. Foto: Terje Bringedal , VG

Jon Aleksanders mor, Anne Sandsmark, mener rektoren og skolen kunne ha gjort mer for å finne et tilpasset skoletilbud for sønnen.

– Ingen i et moderne samfunn skal behandles slik av skole som Jon er blitt behandlet, sier Sandsmark.

Leder Annette Drangsholt i Autismeforeningen mener den videregående skolen i Kongsberg har begått et klart brudd på sin taushetsplikt ved å sende ut intern-meldingen om de to elevene uten medvirkning fra elevene selv eller deres foresatte.


– Det er flere mennesker med asperger som ikke ønsker at omgivelsene og medelevene skal informeres om deres diagnose. Informasjon og åpenhet er likevel viktig, men det må skje i samråd med dem det skal informeres om, understreker Drangsholt.

Hun minner om at mange med autisme og asperger opplever å bli ekskludert når omgivelsene blir kjent med at de har diagnosen.

– Det er også ganske vanlig at folk med asperger har skolevegring. Mange opplever mobbing, legger hun til.

I lys av dette blir det spesielt viktig hvordan en skole tar imot og inkluderer elevene med asperger eller andre former for autisme i skolen, mener Drangsholt, som selv er mor til en gutt med autisme.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder