TUSENVIS: Over 10.000 mennesker møtte opp på Youngstorget i Oslo på kvinnedagen 8. mars. Svært mange demonstrerte mot regjeringens forslag om reservasjonsrett. Foto: NTB Scanpix

Kirkerådet og Helsedepartementet fortsetter reservasjonsdebatten

Helse- og omsorgsdepartementet mener at leger som reserverer seg mot å henvise til abort, bør også si fra seg ansvaret mot å gi informasjon. Det får Kirkerådet til å reagere.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I høringen i Stortingets helse- og omsorgskomité i desember ba SV regjeringen om å «opprettholde klargjøringen om at det ikke foreligger en rett til å nekte henvisning til abort, prevensjon, assistert befruktning eller andre normale prosedyrer».

I høringsnotatet anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet at fastleger som velger å reservere seg, bør også overlate oppgaven med å gi informasjon og råd til den legen som skal henvise.

Frithjof Jacbosen kommenterer: Ernas marerittsak

I sitt høringssvar er Kirkerådet lite imponert over uttalelsene.

- Kirkerådet mener anbefalingen er unødvendig. Det er en forutsetning at alle leger, uavhengig av eget livssyn og syn på abort, respekterer pasientens integritet og behandler alle med respekt. Også leger som reserverer seg kan være verdifulle samtalepartnere for sine pasienter, skriver Kirkerådet på Den norske kirkes hjemmesider.

Kirkerådet uttaler også at «de gir prinsipiell støtte til å innrømme en reservasjonsmulighet for fastleger som av samvittighetsgrunner vil reservere seg mot å henvise til abort».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder