LEDER AN: Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen skal lede an årets forhandlinger med LOs Fellesforbundet på andre siden av bordet. Her sammen med NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Foto: Trond Solberg , VG

NHO-topp varsler konflikt med LO

Norsk Industrileder Stein Lier-Hansen sier rett ut at LO kan streike til de blir blå i ansiktet i vår, hvis de står på to av hovedkravene de fremmet i ettermiddag.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Ja, jeg synes ikke det er nødvendig å signalisere noe annet: Det blir konflikt i årets hovedoppgjør hvis LO står på at tjenestepensjon skal tariffestes og hvis de står på at tjenestepensjonen skal organiseres i «brede kollektive ordninger», som de vedtok tirsdag, sier Lier-Hansen etter at LOs representantskap fremmet sine krav foran vårens hovedoppgjør tirsdag ettermiddag. Der gikk LO-leder Gerd Kristiansen på en smell.

Det er Lier-Hansen som skal lede an i årets hovedoppgjør på vegne av arbeidsgiverne, i de såkalte frontfagsforhandlingene, hvor det er økonomien til de konkurranseutsatte industribedriftene som bestemmer rammene for oppgjøret.

På andre siden av bordet vil leder av LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum i Fellesforbundet, sitte når de møtes til forhandlinger 8. mars.

De to kom frem til en pensjonsenighet i januar som nå skaper store problemer.

Lønnskonto og pensjonskonto

– Det er totalt uaktuelt for oss å være med på at vi skal bestemme hvor folk skal plassere pensjonskontoen sin. LO kan godt lage sitt eget pensjonsfond, men det må konkurrere med alle andre fond og pensjonsplasseringsordninger, sier Lier-Hansen.

– Sier du at det blir konflikt hvis LO står på det?

– Ja, det kommer vi aldri til å være med på. Jeg tar forbehold om at jeg ennå ikke har fått min forhandlingsinstruks, men det kan jeg aldri tenke meg at vi vil være med på. Du kan ikke diktere folk inn i brede kollektive ordninger. Pensjonskontoen må bli som lønnskontoen din; du bestemmer selv hvor du plasserer lønnen din. Slik må det også bli for pensjonskontoen, sier han og legger til:

– En slik ordning gjør at du kan ta med deg pensjonskontoen din overalt, uten at du får økte transaksjonskostnader.

Lier-Hansen vil få sin forhandlingsinstruks fra representantskapet i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i begynnelsen av mars og senere fra sitt styre.

– Mye av grunnlaget for at et flertall på LOs representantskap strammet til sitt pensjonskrav i dag, skyldes at de mener kvinner kommer dårligere ut?

– Det er en bløff. Det forslaget vi har kommet frem til sammen med Fellesforbundet er kjønnsnøytralt.

– Det er hovedargumentet til Handel og Kontor, som har kjørt den kampen i LO?

Damer på Vestkanten

– Mener de virkelig at damer på Vestkanten i Oslo skal ha mer i tjenestepensjon enn damer på Østkanten? Damene på Vestkanten lever lenger enn damer på Østkanten så det blir en konsekvens av argumentene til Handel og Kontor, sier Lier-Hansen og fortsetter:

– Poenget er at denne type levealders-problemstillinger må tas over folketrygden som tross alt er hovedpensjonsordningen, og ikke over en liten påbygning som tjenestepensjon er og vil være. Men jeg vil legge til, sier han:

– Når det gjelder problemstillingen med at kvinner står mer i deltidsstillinger, så er det en reell utfordring, men det er en annen debatt som vi må løse på andre måter.

Aktuelt: Slik endte oppgjøret i fjor

– Kommer aldri til å gi oss

Han bare rister på hodet over kravet om at LO vil tariffeste sine pensjonskrav:

Det betyr at rettigheten til å få tjenestepensjon blir knyttet til tariffavtalene som fagforeningene forhandler frem for sine medlemmer.

– Det kommer vi aldri til å gi oss på.

– LO kan streike til de blir blå i ansiktet?

– Ja, jeg mener det. Dette har vi vært så klare på, at på det punktet kommer vi ikke til å gi oss. Og det vet de.

– Hva sier du til at folk skal få pensjon fra første krone, ikke grensen på 90.000 kroner som i dag?

– Det har vi avvist så langt, men det blir en del av forhandlingene.

Dagsaktuelt: LO må ringe Frp-Siv

Ber LO tenke seg om

Etter ettermiddagens møte fremstår LO-leder Gerd Kristiansen og Fellesforbundsleder Jørn Eggum som de store taperne: Kristiansen gikk på talerstolen og advarte mot benkeforslaget som ble vedtatt med 61 mot 52 stemmer.

Og Eggum kritiseres for å ha inngått en avtale med Norsk Industri i forkant av oppgjøret, som mange i representantskapet opplevde som utidig press.

Lier-Hansen sier LO bør tenke seg om.

– Jeg opplever at Kristiansen og Eggum har vist ansvar. De har prøvd å finne løsninger som har vært realistiske. Det bør man ta inn over seg i LO, sier han.

Den omstridte modellen

Modellen som han og Eggum ble enige om i januar har følgende plattform:

– Arbeidstagerne selv blir ansvarlige for å opprette en pensjonskonto, noe som blant annet skal bidra til å sikre oppsparte rettigheter ved jobbskifte.

– Arbeidstageren gis rett til selv å velge leverandør. Arbeidsgiveren betaler inn til arbeidstagers pensjonskonto et beløp som tilsvarer bedriftens innskuddsnivå.

– I tillegg foreslås det at arbeidstager gis tillatelse til å spare resterende differanse mellom tillatte makssatser og arbeidsgivers innskuddsnivå.

Det er denne individuelle ordningen som Handel og Kontor kjempet mot i dag og som endte med at LO vedtok skal ha en «bred kollektiv» base.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder