SNIKENDE SYKDOM: Tarmkreft kan være symptomfri i årevis. Bildet viser en polypp i tarmen. Polypper kan være forstadier til kreft. De fleste polypper blir ikke kreft, men hver kreftsvulst har i utgangspunktet vært en polypp. Foto: Science Photo Library

Stadig flere yngre rammes av tarmkreft

Norge ligger på verdenstoppen i forekomsten av tarmkreft. Nå viser tall at også flere yngre nordmenn under 50 rammes av krefttypen.

Tall VG har innhentet fra Kreftregisteret viser at andel unge kvinnelige tarmkreftpasienter har økt med 21 prosent siden perioden 2005-2009. Tilsvarende økning for menn er 10 prosent. Andelen har ikke vært høyere siden 70-tallet.

1173 personer under 50 år fikk tarmkreft i perioden 2010–2014. Det utgjør seks prosent av alle som fikk tarmkreft i Norge.

– Tarmkreft er blitt så utbredt i Norge at det snart ikke er noen familier som ikke har minst en slektning med tarmkreft. Jo flere tarmkrefttilfeller vi får, dess større er sjansen for at vi også får flere yngre som rammes, sier Geir Hoff, professor emeritus i gastroenterologi og forskningssjef ved Universitetet i Telemark.

Økningen kommer etter at andelen unge tarmkreftpasienter ble halvert i tiårene etter krigen, med et bunnpunkt på åttitallet.

Hvordan utviklingen blir i tiårene som kommer vil avgjøre om det vi nå ser er en variasjon eller et fast mønster, mener fagfolk.

Les også: Tone (60) betaler 300.000 for egen medisin - må gi 60.000 i moms til staten

Flest i verden

Norge ligger på topp i forekomsten av tarmkreft. Ingen andre steder i verden er tarmkreft like utbredt hos kvinner, som her hjemme. Også norske menn er blant topp ti på den dødelige listen.

4166 personer fikk diagnosen tarmkreft i 2014. Og økningen går raskere hos eldre enn hos yngre.

– Det er ganske skummelt og ubehagelig at vi har hatt en tredobling på femti år. Vi liker å anta at vi har samme livsstil som svensker og dansker, som ikke har hatt den samme økningen. Sykdommen tar 15–20 år å utvikle. Hva gjorde vi annerledes enn for eksempel danskene for 15 år siden? Vi vet rett og slett ikke, sier forskningssjefen.

Les også: Her er norsk kreftforskning i verdensklasse!

En amerikansk studie publiserte i fagbladet Cancer tidligere i år slår fast at 15 prosent av 258 000 pasienter med tarmkreft som ble registrert, var under 50 år.

Tarmkreft rammer først og fremst personer over 60 år. Men den nye tendensen med stadig flere 40-50-åringer som får krefttypen, bekymrer fagfolk.

– Vi trenger bevissthet rundt tarmkreft også blant yngre. Det er ingen grunn til hysteri, men gå til legen om du er usikker. Nå får man kjøpt tarmkrefttester på apoteket. Dette er hjemmetester, som ser etter blod i avføring, sier Peder T. Sandvold Olsen, Gastroenterolog og indremedisiner ved det privateide helseforetaket Volvat.

– Du kan absolutt få tarmkreft når du er yngre. Men selv med økningen vi nå ser, er kreftformen sjelden hos de under 50, sier Hoff.

Nytt norsk kreft-funn: Har funnet et protein som sprer kreft

Ingen nasjonal screening

I de fleste land i Europa og i USA er det innført nasjonal masseundersøkelse for tarmkreft for alle fra 50 år og oppover. Norge har ingen nasjonal screening, selv om pilotprosjekt er i gang i regi av Kreftregisteret. I NORCCAP-studien i 2014 slo norske forskere fast at tarmkreftscreening redder liv.

I likhet med brystkreftscreening ønsker man å avdekke kreft og forstadier til kreft i en tidlig fase. Tarmkreft kan ta tiår å utvikle seg, og den er symptomfri i tidlige faser av sykdommen.

Det foretas over 70 000 tarmundersøkelser, koloskopi, i Norge årlig. Likevel er nettopp denne undersøkelsen en enorm flaskehals.

– Vi har til dels uholdbare ventelister på koloskopi i Norge. En del pasienter med symptomer risikerer å vente i over et år hvis symptomene ikke vurderes som alvorlige nok, sier Hoff.

Les også: Kvinne døde etter kreftstudie på OUS

Kommer for sent til legen

Selv om flere får tarmkreft i Norge, er det stadig flere som overlever kreften. Dødsraten er sunket jevnt de siste tiårene. Men Norge har ikke klart å redusere dødeligheten like mye som andre land.

En studie publisert i fjor høst i den velrenommerte British Medical Journal viser at landene med størst nedgang i dødelig tarmkreft ser også ut til å ha størst grad av screening, spesielt koloskopi.

– Mange sier ikke fra om symptomer og bekymringer før toget har gått. Derfor er nasjonal screening viktig. Hvilken metode man bruker til masseundersøkelsen er ikke avgjørende. Det viktige er at noe snart skjer, sier Sandvold Olsen.

– Hvorfor går det så treigt med å innført tarmkreftscreening i Norge? Vil vi noen gang få det?

– Det har gått treigt fordi det har vært fryktelig vanskelig å få penger til forskningen som bør ligge til grunn. I Norge har vi nok hatt strengere krav til forskningsresultater enn mange andre land hvor innføring av screening har vært politisk styrt. Arbeidet går også treigt fordi vi har bidratt til forskning. Jeg tror vi kommer til å få et screeningprogram i fremtiden, sier professor Geir Hoff.

Vil hindre utvikling av kreft

– Er det ikke fare for overdiagnostisering, dersom vi innfører screening?

– Jeg syns at det er tendens til at vi screener altfor gamle mennesker i verden. Det er mer verdifullt å screene de mellom 50 og 60 år, fremfor de eldste. Vi skal screene for å forhindre utvikling av kreft, ikke bare å hindre død ved etablert kreft. Å senke aldersgrensen til under 50 år er derimot ikke hensiktsmessig. Unntaket er de som har spesielt mange slektninger med kreft, eller yngre slektninger med kreft, sier han.

– Tarmkreftscreening, særlig om man bruker koloskopi, er ikke bare en diagnostiserende undersøkelse, man fjerner også polypper samtidig. Det er et inngrep som kan hindre forstadier til kreft, sier Sandvold Olsen.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder