SKAL GJENNOMGÅ UD: Riksrevisjonen har bestemt seg for å ettergå UDs interne gransking av millionstøtten til det private konsulentselskapet ILPI. Foto: Audun Braastad NTB scanpix

Bistandskonsulentene: Riksrevisor skal ettergå UDs gransking av ILPI

Riksrevisjonen følger UDs gransking av giganttildeling til konsulentselskapet ILPI og varsler egne vurderinger av arbeidet.

 • Shazia Majid
 • Erlend Ofte Arntsen

Artikkelen er over tre år gammel

12. oktober avslørte VG at konsulentselskapet International Law and Policy Institute (ILPI) fikk 24 millioner i tilskudd fra UD i den såkalte Kjernevåpenavtalen. Det skjedde bare to virkedager etter mottatt søknad. Og seks uker før søknadsfristens utløp.

Samme dag varslet utenriksminister Børge Brende full interngransking av tildelingen. UDs Sentral kontrollenhet har fått ansvaret for granskingen.

Samme kontrollenhet ble i april i år kontaktet av en anonym varsler om ILPI-eiernes tette bånd med departementet og de mange tilskuddsavtalene som var inngått.

Les mer: Fikk 24 mill. av UD – ga konsulent jobb

Kontrollenheten avviste varsleren med at de ikke fant noe kritikkverdig hverken i de inngåtte avtalene eller med hensyn til «nære relasjoner mellom personer i UD og personer i ILPI (…)». En konklusjon som ble gjentatt av UD i begynnelsen av oktober.

Nå varsler Riksrevisjonen at de skal granske granskernes arbeid.

– Riksrevisjonen er i dialog med og følger Utenriksdepartementets igangsatte kontrollundersøkelse. Vi vil foreta selvstendige vurderinger av resultatene av undersøkelsen, og eventuelt gjennomføre egne, supplerende kontroller, sier Ryno Andersen, avdelingsdirektør i Riksrevisjonen til VG.

Bakgrunn: Slik ble ILPI-eierne millionærer på bistand

Riksrevisor overså gigantkontrakt

Riksrevisor gjennomførte et kontroll i UD samme året som ILPI fikk gigantkontrakt. Men overså den eneste og største tildelingen til et aksjeselskap.

I november 2011 kom Riksrevisoren på besøk hos Seksjon for nedrustning og ikke-spredning i Utenriksdepartementet. Dette er samme seksjon som inngikk Kjernevåpenavtalen med ILPI.

FIKK ENORME SUMMER: Njål Høstmælingen, daglig leder og medeier i ILPI, fikk sammen med Gro Nystuen og Kjetil Tronvoll en historisk stor kontrakt i 2011. Kontrakten ble forlenget med to år i 2014. Til sammen fikk aksjeselskapet utbetalt nærmere 43 millioner kroner i Kjernevåpenavtalen. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Målet med revisjonen var «å kontrollere om forvaltningen er foretatt i henhold til Økonomiregelverket og departementets interne ordningsregelverk, herunder oppfølgning og kontroll av tilskuddsmidlene», viser brevet fra Riksrevisoren.

Dokumenter VG har fått tilgang til viser at av de 39 som fikk statsstøtte over bistandsmidler til å drive nedrustningsarbeid i 2011, var ILPI det eneste aksjeselskapet. De fikk også den største tildelingen.

Likevel valgte Riksrevisoren ikke å undersøke forholdene rundt Kjernevåpenavtalen. Åtte andre avtaler ble valgt ut til revisjon og Riksrevisor oppdaget flere regelbrudd i tre av avtalene.

Terje Tvedt om bistandskonsulentene: – Et åpenbart sugerør dypt ned i statskassen

Ingen absolutt garanti

Riksrevisjonen opplyser at det er innenfor deres mandat å kontrollere den typen opplysninger som ble avgjørende for at Brende har satt i gang gransking.

– Riksrevisjonen har som Stortingets revisjons- og kontrollorgan mandat til kontrollere de forhold ved tildeling av tilskudd vi finner nødvendig ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Det innebærer at vi kan svare bekreftende på ditt spørsmål om vårt mandat, sier Andersen.

– Ville en eventuell revidering fanget opp den korte tiden mellom søknad og avtaleinngåelse i Kjernevåpenavtalen mellom UD og ILPI?

– Svaret på ditt spørsmål er at revisjon ikke gir en absolutt garanti for at alle feil blir avdekket. Om det foreligger en feil ved en konkret tildeling av tilskudd, vil bli vurdert ut fra regelverket for tilskuddsordningen, avslutter Andersen.

Om Riksrevisjonens oppfølgingen av UDs gransking sier UD følgende:

– Sentral kontrollenhet har et godt samarbeid med Riksrevisjonen, det gjelder også i denne saken. UD prioriterer høyt den gjennomgangen som nå foretas, sier Frode O. Andersen, kommunikasjonssjef i UD.

Les også

Mer om

 1. ILPI
 2. Utenriksdepartementet (UD)
 3. Riksrevisjonen

Flere artikler

 1. Brende om ILPI-gransking: Alvorlig og bekymringsfullt

 2. UDs granskere: ILPI skulle ikke fått milliontilskudd

 3. Bistandskonsulentene: Martin Kolberg om ILPI-gransking: Grunnlag for flere spørsmål

 4. Pluss content

  Tilskudd på 24 mill. kan ha vært ulovlig

 5. VG gransker: ILPI-saken: Milliontilskudd fra UD kan ha vært ulovlig

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder