MILLIONER: Politidirektør Odd Reidar Humlegårds direktorat har vokst kraftig under den blåblå regjeringen. Her sammen med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (t.h). Foto: Frode Hansen VG

Politidirektoratet eser ut under Frp

Eksplosjon i antall ansatte ** Kraftig økning i lønnsutgifter ** 22 i POD tjener over én million i året

Lønnsutgiftene og antall ansatte i Politidirektoratet (POD) har eksplodert under fire år med blåblå regjering, til tross for at Frp gikk til valg i 2013 på å nedlegge hele POD.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Nå garanterer justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at toppen er nådd, og at POD skal ned i størrelse i årene fremover.

Nestleder i Ap og leder av Stortingets justiskomité, Hadia Tajik, varsler full «gjennomgang av PODs rolle» dersom de rødgrønne partiene vinner valget 11. september.

For første gang har VG fått tilgang til den detaljerte oversikten over alle faste og midlertidige ansatte i POD, med navn, stillingsbeskrivelse og lønn - samt antallet som er innbeordret fra politidistriktene for å jobbe i POD.

VG avslører: Maktspillet om nødsentralene

** Mens utbetalingene til lønn i 2013 var på 131 millioner kroner, er dette tallet steget til 219 millioner i 2017.

** Over 22 ansatte i POD har en årslønn på over en million kroner. I ledergruppen tjener alle med unntak av stabssjefen over 1,1 millioner kroner.

** Øverst troner politidirektør Odd Reidar Humlegård med en årslønn på 1.660.700 kroner i lønn – mer enn både justisministeren og statsministeren. Like bak kommer HR-direktør Karin Aslaksen og assisterende politidirektør Håkon Skulstad, som begge har en årslønn 1.386.700 kroner.

** Antall ansatte har i samme periode økt med 105 personer, fra 215 til 320 personer.

– Det virker som en vekst som er ute av justisministerens kontroll, sier Ap-Tajik.

Foto:

Hun presiserer at man trenger et Politidirektorat som er faglig sterkt, og som kan understøtte arbeidet til politidistriktene.

– Jeg er kritisk

– Men det som synes å ha vært tendensen de siste årene er at det blir stadig flere ansatte i POD – og at de får flere oppgaver som heller burde blitt tildelt politidistriktene. Det gjør at jeg er kritisk, og jeg spør meg selv om justisministeren egentlig har styring på sitt eget direktorat, sier Tajik.

Dersom du blir justisminister etter valget – hva vil du gjøre med veksten i POD?

– Jeg mener at en ny regjering, uavhengig av hvem som blir justisminister, må starte med en gjennomgang av POD sin rolle, og ta de naturlige konsekvensene av det. Jeg mener at den operative siden må avgrenses, og det må tydeliggjøres at de har en faglig og administrativ rolle overfor politidistriktene. Og det mener jeg at en ny regjering må ta tak i med en gang.

KRITISK: Ap-nestleder Hadia Tajik mener en ny regjering må gjøre en full gjennomgang av POD. Foto: Frode Hansen VG

VG avslører: POD fulgte ikke opp pålegg etter trippeldrap

På statsrådens kontor i Justisdepartementets lokaler i Nydalen i Oslo, møter VG en smørblid og sommerbrun Per-Willy Amundsen, som avløste partikollega Anders Anundsen i desember i fjor.

– I 2013 gikk Frp til valg på å nedlegge hele POD. Etter fire år med Frp i sjefsstolen i Justisdepartementet, gikk i stedet antall ansatte opp fra 120 under forrige politidirektør, til 320 nå. Hvordan er det blitt sånn?

– For det første, for å korrigere partiets standpunkt, så vedtok vi nå i vår at Frp ikke vil nedlegge POD. Og det tror jeg var et klokt vedtak, fordi politiet må ha en nasjonal styring og ledelse, særlig når man skal gjennomføre en stor og tung reform. Jeg må si at jeg er veldig opptatt av å hindre byråkratisering av norsk politi, sier Amundsen.

Vil ikke ta skylden alene

Med et knappest mulig flertall, gikk Frp inn for å beholde POD. Partiet måtte votere to ganger for å få det endelige resultat. I andre telling gikk 114 inn for å beholde POD mot 112 stemmer.

SJEFEN: Justisminister Per-Willy Amundsen sier antallet ansatte i POD skal ned. Foto: Odin Jæger VG

Justisministeren nekter å ta hele skylden for at POD har est ut, men sier at økningen startet under den forrige regjeringen:

– Økningen i POD skjedde frem til 2014. Etter det dreier økningen seg om midlertidige prosjektstillinger, som i hovedsak handler om Nærpolitireformen, IKT-utvikling, og HR, sier Amundsen.

Han hevder at antall ansatte nå skal ned, og viser til at 70 av stillingene er prosjektrelaterte.

– De arbeider for POD, men det er ikke gitt at de skal forbli i POD når reformen er gjennomført. Jeg ønsker ingen økning i antall ansatte, sier Amundsen og påpeker at han kuttet driftsbudsjettet til POD med sju prosent i år.

- Man har nådd toppen på antall ansatte i POD nå?

– Ja, ja, ja. Åpenbart. Det mener jeg absolutt. Det er 17.000 årsverk i politi- og lensmannsetaten. Nesten 2000 av disse har kommet under denne regjeringen. For å se perspektivet, så er totalt ansatte i POD omtrent like mange som vi økte antall årsverk i politidistriktene første halvår i år. 301 årsverk.

– Mener du det er heldig eller uheldig at Odd Reidar Humlegård tjener mer enn Erna Solberg?

– Jeg mener det er uheldig at vi generelt har etter mitt skjønn for høye lederlønninger i ytre etat i offentlig sektor. Da går jeg ikke inn og kommenterer enkeltpersoner.

PRIORITERING: Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener man heller må få politistudenter i arbeid. Foto: Jørgen Braastad VG

Rapport: Slaktet arbeidsmiljøet i Politidirektoratet

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener det er på høy tid å avgrense antall prosjekter som gjennomføres i Politidirektoratet.

– Må sette ned foten

– Det ene tar det andre og det tredje og fjerde. Så eskalerer det. Noen må sette ned foten og si at «hør her, dette har vi ikke penger til». Dit har vi definitivt kommet nå. Vi har ferdig utdannede politistudenter som ikke får jobb, ene og alene av økonomiske årsaker, sier Bolstad til VG.

– 22 ansatte i POD tjener over en million i året. Er det en riktig prioritering av ressursene i POD?

– Det jeg kan si er at antakeligvis er det ikke behov i fremtiden for så mange toppledere i POD. Nå har de fått levert en del av prosjektene sine. Nå er det på tide at både fullmakt, råderett og det å tenke tillitsbasert ledelse i politidistriktene blir gjeldende. Og da er det ikke behov for 22 ansatte med millionlønning.

Avdelingsdirektør Frede W. Hermansen i POD mener veksten har vært nødvendig for å følge opp kritikken fra Gjørvkommisjonen og Difis evaluering av POD fra 2012

– POD var klart underdimensjonert. Kompetansen og kapasiteten er særlig styrket innenfor beredskap, IKT, ledelse og organisasjonsutvikling, skriver Hermansen i en epost til VG.

– Det stemmer at 22 av om lag 320 personer på lønnslistene har en lønn på over én million. Lønnsnivået er konkurransedyktig og reflekterer lønnsnivået i dagens jobbmarked. Statens retningslinjer for lønn er til enhver tid førende for hva vi tilbyr våre medarbeidere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder