PROPPFULL AV PLASTPOSER: Gåsenebbhvalen som strandet på Sotra lørdag, viste seg å ha magesekken full av plastposer og småplast. Foto: Christoph Noever, Universitetet i Bergen

Helgesen om plastposene i Sotra-hvalen: Ille, men ikke overraskende

Jobber med plast-strategi og kutt i plastposebruk

Han er rystet over plastmengden i Sotra-hvalen, klimaminister Vidar Helgesen (H). Nå vil han at vi skal droppe plastposen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det skal faktisk vurderes å innføre en plastposeavgift eller andre tiltak som kan få ned nordmenns plastposebruk, ifølge klima- og miljøministeren.

Bakgrunn: Syk Sotra-hval hadde 30 plastposer i magen

Bakgrunnen er et EU-direktiv som må implementeres for å få nordmenn til å redusere plastbruk. Vidar Helgesen forbereder også en plaststrategi for å redusere forsøpling i havet og spredning av mikroplast.

Les også: New York innførte plastposeavgift

Tidligere torsdag ble plastens skade på miljøet anskueliggjort da forskere viste bilder av mageinholdet på den nylig strandede gåsenebbhvalen som strandet på Sotra.

Bildene av 30 plastposer fra hvalens buk gjør inntrykk på klimastatsråden.

– Det er virkelig ille, men ikke overraskende. Fra før er vi kjent med at ni av ti av sjøfuglen «havhest», som lever blant annet i Nordsjøen og på Svalbard, får i seg plast fra havet, sier Helgesen til VG.

Sjekk denne: Målte miljøgifter i Helgesens kropp

Nye studier av havhester fra Island og Svalbard viser at plast er et problem i disse områdene. Det er antatt av havhest-fuglene forveksler plastpartiklene med mat siden formen på partiklene ligner på deres naturlige bytte, skriver seksjonsleder for miljøgifter, Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt i en ny fagkronikk.

HAVHEST: Sjøfuglen havhest er en av de mest utsatte artene for plastforurensing i den norske naturen. Foto: Fredrik Solstad VG

Klimaminister Vidar Helgesen viser også til svenske nyheter denne uken om funn av mikroplast i to av tre blåskjell på svenskekysten.

– Hva kan du som klimaminister gjøre?

– Dette er et stort globalt problem. Det aller meste av plast og mikroplast i havet kommer andre steder fra. Kina og Indonesia er to av de største «leverandørene». Gode, nasjonale systemer for avfallsbehandling er det viktigste. Vi har en god dialog med Indonesia om dette, nå blir det også lettere å ta det opp med Kina, sier Helgesen til VG.

Økende miljøproblem

Marint avfall følger havstrømmene, på tvers av landegrenser, og vurderes som et økende miljøproblem. Helgesen mener det er et globalt problem som krever internasjonale løsninger. Norge har derfor fått gjennomslag i FNs miljøforsamling for at eksisterende internasjonalt regelverk nå gjennomgås for å se om det er behov for en egen juridisk bindende avtale på dette området.

30 PLASTPOSER: Forskere har lagt ut plastposene som skjulte seg i gåsenebbhvalens magesekk. Foto: Christoph Noever, Universitetet i Bergen

Han minner om at to store norske kilder til mikroplast i havet er slitasje fra bildekk og små gummikuler fra kunstgressbaner.

– Vurderer regjeringen virkelig nok en gang å innføre en plastposeavgift?

– En av mulighetene i EU-direktivet er å innføre en avgift. Men jeg har invitert bransjeaktørene som avfallsbransjen og dagligvarebransjen om å komme med innspill til de beste måtene å nå målet om redusert plastposebruk på. Vi har også inntatt en lederrolle internasjonalt i arbeidet for å redusere marin forsøpling, for det er felles handling globalt om er mest effektivt, sier Helgesen.

Klimaendringer gir plastflyt

Han minner om at også klimaendringene spiller inn på plast-forurensningen i havet. – Dess mer smeltet is, snø, regnvann, flom og vann som renner ut i havet fra land, jo mer plast flyter ut i havet, sier Helgesen.

Blant andre Miljøpartiet De Grønne (MDG) presser på for at Helgesen og regjeringen får i stand en forpliktende miljøavtale mot plastforurensning internasjonalt.

– Plast er blitt vårt aller største miljøproblem som dreper livet i havet, og det må vi ta på stort alvor. Vi mener det er på tide å innføre en miljøavgift på plast og emballasje for å få ned plastbruken i Norge. Pengene kan vi bruke til en storstilt opprydningsaksjon langs hele kysten vår, sier partiets stortingskandidat Arild Hermstad i Hordaland.

MDG ønsker en egen «panteordning» som gjør at fiskere og andre kan få betalt når de leverer inn plastsøppel og annet avfall. Fiskere får store mengder plast i garnene sine nærmest daglig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder