INFLUENSAVAKSINE: Flere i risikogruppene bør vaksinere seg, mener Folkehelsa. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Folkehelseinstituttet: – Altfor få tar influensavaksine

Folkehelseinstituttets mål er at minst 75 prosent av de som har høy risiko for å bli alvorlig syke av influensa skal vaksinere seg. Bare en av fem gjør det.

Artikkelen er over fire år gammel

– Vaksinasjonsdekningen er alt for lav i risikogruppene, sier overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge.

– Det er viktig at personer som har økt risiko tar vaksinen på høsten når den blir tilbudt av kommunen, sier hun.

– Er det for sent å ta vaksinen for denne vinterens influensa nå?

– Man kan fortsatt ta vaksinen, men det tar omtrent to uker før den får full effekt, så det haster, sier hun.

Les også: Flesteparten av de som får influensa denne sesongen, vil få svineinfluensa

Risikogrupper

Folkehelseinstituttet oppfordrer spesielt personer over 65 år, gravide etter 12. svangerskapsuke, og de som har sykdommer eller tilstander som gjør at kroppen ikke tåler influensaen så godt, til å vaksinere seg.

– Det er ingen ting i veien for at personer som ikke er i risikogruppene også tar vaksinen, men disse må betale full pris. Risikopasienter får vaksinen til redusert pris, sier Hauge.

Les også: Tre voksne får erstatning etter influensavaksine

Sykere enn vanlig

På Haukeland universitetssykehus er nå mer enn hver fjerde seng på akuttavdelingen opptattav alvorlig syke influensapasienter.

Overlege Hans Flaatten sier at en del av influensapasientene blir sykere enn før. Pasientene blir liggende på intensivavdelingen lenger. De har pusteproblemer og må ligge i respirator.

Folkehelsas siste opptelling viser at 675 pasienter så langt er lagt inn med påvist influensavirus på sykehus hittil i vinter.

Overlege Siri Helene Hauge forteller at de overvåker antall sykehusinnlagte personer med laboratoriepåvist influensa, men at de får ikke rapporter om hvor mange av de innlagte som ligger i respirator. Overvåkingen dekker litt over halvparten av landet.

– Noen europeiske land, for eksempel Sverige, har meldt om flere pasienter enn vanlig som ligger på intensivavdeling, mens andre land observerer samme bilde som fjoråret, sier Hauge.

Les også: Studie: Voksne har bare influensa to ganger i tiåret

Yngre pasienter

Overlege Hans Flatten på Haukeland universitetssykehus forteller at de har flere yngre pasienter enn vanlig blant de alvorlig influensasyke denne vinteren.

Også Folkehelsa har registrert flere yngre pasienter blant de som blir innlagt på sykehus.

Basert på befolkningstall i hver aldersgruppe er andelen innleggelser på landsbasis høyest blant barn i aldersgruppen null til fire år.

– Dette kan ha sammenheng med at immuniteten i den yngre delen av befolkningen er lavere enn hos den eldre, sier overlege og spesialist i samfunnsmedisin på Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder