PROBLEMATISK: Flere kvinner soner i fengsel sammen med menn. En av dem er Linda (40), som hevder hun har blitt utsatt for seksuell trakassering fra medinnsatte menn. Foto: Frode Hansen , VG

4 av 10 kvinner soner med menn: Flere opplever seksuell trakassering i fengselet

DRAMMEN/OSLO (VG) Fire av ti kvinner som soner i norske fengsler soner sammen med menn. Flere av kvinnene opplever seksuell trakassering fra mannlige innsatte.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Det byr åpenbart på utfordringer når kvinner soner i samme fengsel som menn. Disse fengslene er i utgangspunktet tilrettelagt for mannlige innsatte, sier direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Marianne Vollan, til VG.

1. februar i år satt 3816 personer fengslet i Norge. 220 av dem var kvinner. 86 av disse kvinnene soner i fengsler sammen med menn, altså nærmere 40 prosent av alle kvinnelig innsatte.

– Noen av kvinnene har livserfaringer som gjør at det er problematisk for dem å måtte sone i nærheten av menn, og i noen tilfeller får de også uønsket oppmerksomhet fra menn, sier Vollan.

Hun påpeker at kriminalomsorgen i løpet av året vil komme med konkrete tiltak for kvinners soningsforhold kan bedres.

Fagforeningen: Mørketallene er store

Knut Are Svenkerud, leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, svarer kontant ja på spørsmål om kvinner blir utsatt for seksuell trakassering i norske fengsler.

Les også: – Storberget gjør Bergen fengsel til et horehus

– Vi har ikke eksakte tall på det, men vi vet at mørketallene også er store. Jeg er en av de første til å erkjenne at det foregår mye som vi ikke får med oss, sier Svenkerud.

SONE ALENE: Knut Are Svenkerud er klar på at kvinner og menn ikke bør sone sammen. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Han er krystallklar på at andelen kvinner som soner med menn må reduseres, og han mener også at noe av det viktigste for å unngå vold og uønsket atferd er at fengslene utstyres med nok bemanning.

– Vi vet at det er en økt risiko for at det kan skje ting som ikke er bra under fellesaktiviteter. Da må vi ha bemanning nok til å kunne forebygge og fange dette opp, sier han.

Han opplever at Kriminalomsorgsdirektoratet tar kvinners soningsforhold på alvor.

– Det som mangler er at forslagene får politisk aksept og satses på. Det vinner alle parter på, mener han.

– Maste om sex jevnlig

Linda (40) har sittet i varetekt i Drammen fengsel siden 4. desember, tiltalt for blant annet å ha vært i besittelse av narkotika.

Kvinner og menn holdes ikke separat i fengselet, og Linda forteller til VG at det ikke tok lang tid før hun opplevde seksuell trakassering fra menn som var fengslet i samme avdeling.

PRESS: Linda forteller at hun opplevde press om sex fra de mannlige innsatte på avdelingen. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg kunne jo ikke låse døren til cellen min, og det hendte at flere menn kom inn på rommet mitt uten at jeg ønsket det. Der maste de om sex jevnlig. Jeg fikk ikke fred, og følte derfor det var tryggere å gå ut i fellesrommet selv om jeg egentlig ville være på cella, forteller hun.

Les også: Innsatte i kvinnefengsel fremdeles på firemannsrom

– Varslet du om hendelsene?

– Jeg sa ifra flere ganger. De fortalte meg at de ikke hadde sett noe, og jeg følte at jeg ikke ble trodd. Til slutt måtte jeg sende en klage til ledelsen i fengselet fordi jeg ikke klarte mer, det var så ubehagelig.

Ble flyttet

Linda har ikke anmeldt sine opplevelser, men etter at hun sendte klagen forteller hun at det ble satt opp møte med ledelsen og hun ble flyttet til en annen avdeling i fengselet. Der forteller hun at hun har det bedre.

Fikk du med deg? Livet i kvinnefengselet (krever innlogging)

– Det verste var at jeg ikke følte meg trodd, og at det måtte gå så lang tid før noe skjedde. I et fengsel er man mer sårbar, i alle fall når man er få kvinner og mange menn.

Advokaten til Linda, Rina Stokke, mener det er uheldig at kvinner og menn soner sammen.

– Dette har vært et tema kriminalomsorgen har jobbet for å avverge lenge, men det er betenkelig at det fremdeles er slik i 2016. Lindas opplevelser belyser noe som er veldig uheldig. Vi kan ikke garantere at kvinner ikke blir utnyttet når de soner sammen med menn, sier hun.

FORSVARER: Advokat Rina Stokke mener det er uheldig at kvinner plasseres i fengselsavdelinger sammen med menn. Foto: Frode Hansen , VG

Fengselssjef: Pleier ikke skje

Leder i Drammen fengsel, Runar Jenserud, forteller at han ikke kan gå inn i den konkrete saken på grunn av taushetsplikt. Han forteller på generelt grunnlag at de sjelden opplever slike hendelser.

– Vi har en lang korridor med celler, og på tider av døgnet står cellene åpne, da er det alltid betjenter til stede i fellesarealet. Når du har 20 innsatte på gangen, og noen prøver å snike seg inn på cellen, kan det skje ting, men vi opplever ikke at det har vært et problem, sier han.

Les også: Seks av ti fengselskvinner utsatt for seksuelle overgrep

Jenserud mener de hele tiden foretar tiltak for å sikre at slike episoder ikke skjer. Fengselet har totalt 54 celler, og fengselslederen forteller at det høyeste antallet kvinner de har hatt innsatt samtidig er 18.

– Det flere enn vi ønsker for at vi skal klare å ta godt vare på dem. Er det flere enn én innsatt sammen, er det alltid ansatte til stede. Våre ansatte har et fokus på damene som sitter her, og vi gjør tiltak hver eneste dag, sier han.

– Forby kvinner å sone med menn

Ifølge rapporten «Kvinnerapporten» som ble utgitt av Kriminalomsorgen januar 2015 har andelen kvinner som fengsles sammen med menn bare økt de siste 25 årene.

Birgitte L. Storvik, førstelektor ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, fraråder på det sterkeste at kvinner og menn soner sammen.

Les også: Innsatt på Bredtveit fikk skambank i fengselet

– Nettopp fordi mange kvinner ofte opplever at de blir trakassert av mannlige innsatte, mange har også tidligere opplevd å bli misbrukt av menn. De rene kvinnefengslene er også bedre tilrettelagt ut fra kvinnenes spesielle behov.

Storvik mener det må lovbestemmes at kvinner som hovedregel skal sitte i rene kvinnefengsler eller fengselsavdelinger tilrettelagt for kvinner.

– Loven sier svært lite om kvinner og soningsforhold, og nå er det ingen spesielle regler om at kvinner og menn ikke bør sone sammen. Det bør komme, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder