Riksadvokaten beklaget - og henla Obiora-saken

INNENRIKS

Riksadvokaten beklager «Obioras tragiske død», men henlegger saken mot de fire polititjenestemennene.

Publisert: Oppdatert: 21.12.07 14:39

Riksadvokatens avgjørelse ble offentliggjort fredag formiddag, og utløste umiddelbart sterke reaksjoner fra en talsmann for Obioras familie. «Justismord» var hans ord.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch konkluderer i sin avgjørelse med at det ikke er «tilstrekkelig bevisgrunnlag for å konstatere at maktbruken under pågripelsen, verken i de enkelte ledd eller samlet, var ulovlig i straffelovens forstand.»

Dermed fastslår han at det ikke er grunnlag for straffansvar for noen av de mistenkte tjenestemennene. Men han tilføyer:
«Selv om det beskrevne forhold ikke er straffbart, er det all grunn for politiet til å beklage Obioras død.»

Ingen straffes

Riksadvokaten har heller ikke funnet grunnlag for foretaksstraff mot Politihøgskolen, Politidirektoratet eller Sør-Trøndelag politidistrikt.

Spørsmålet som er vurdert for disse instansenes vedkommende, er om de skulle ha «fanget opp kunnskapen om risikoen for leiebetinget kvelning ved bruk av mageleie».

«Det er hevet over tvil at verken de involverte tjenestemennene eller Sør-Trøndelag politidistrikt var kjent med farene ved bruk av mageleie. Før denne saken hadde heller ikke ansatte ved Politiskolen eller i Politidirektoratet slik kunnskap.

Det tillegges vekt at de sakkyndige har uttalt at kunnskap om denne kvelningsmekanismen heller ikke antas å være særlig utbredt blant helsepersonell», skriver Riksadvokaten i sin avgjørelse.

- Lovlig pågripelse

Riksadvokaten fastslår at vilkårene for lovlig pågripelse av Obiora «utvilsomt var til stede». Bakgrunnen for dette er Obioras opptreden overfor ansatte på Østbyen Servicekontor, og at han satte seg til motverge da politiet ble tilkalt.

«Den maktanvendelse som fant sted før Obiora satte seg til motverge kan ikke kritiseres på rettslig grunnlag», heter det.
Riksadvokaten fastslår også at det åpenbart «ikke forelå en pågripelsessituasjon hvor det kunne være lovlig å benytte virkemidler som kunne sette Obioras liv i fare.»

- Standard prosedyre

Det sentrale spørsmål er da, etter Riksadvokatens mening, om tjenestemennene burde eller kunne ha innsett muligheten av at mageleie og den øvrige maktbruken ville føre til at Obiora døde. Her legger Riksadvokaten stor vekt på opplysninger fra Politiskolen om at «mageleie er standard prosedyre ved pågripelse av umedgjørlige personer».

«Det er opplyst at politistudentene lærer at alle som pågripes ved hjelp av en nedleggelsesteknikk, skal ende opp i mageleie og at personen skal kontrolleres blant annet med arm- og skulderbend fra denne posisjon», skriver Riksadvokaten.

Samtidig forutsetter Busch at erfaringene og kunnskapene fra denne saken må få betydning for den framtidige opplæring av politistudentene i arrestasjonsteknikk, og for bruken av mageleie som pågripelsesmetode.

Klagesak

Spesialenheten for politisaker åpnet etterforskning mot de fire politifolkene som var involvert i pågripelsen, samme dag som Obiora døde.

Spesialenheten henla Obiora-saken i mai, men denne avgjørelsen ble påkjært til Riksadvokaten av bistandsadvokat Abid Q. Raja, på vegne av Obioras familie.

28. juni besluttet Riksadvokaten at Spesialenheten skulle gjøre ytterligere etterforskning i saken. Denne etterforskningen, som var ferdig i september, førte til samme konklusjon - henleggelse.

Riksadvokaten er enig i Spesialenhetens vurdering.