I FULL SVING: 250 mennesker jobber fortsatt med å samle opp olje etter Full City-forlistet. Foto: SCANPIX

250 i arbeid for å begrense oljesøl

Rundt 250 personer arbeidet søndag med å begrense oljesølet etter Full Citys havari utenfor Langesund for en drøy uke siden.

Geir Arne Kippernes
ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Arbeidet med grovsanering av strandsonen foregikk blant annet på Stråholmen og Jomfruland.

- Jeg har nettopp vært på befaring her, og det jobbes veldig bra både av kommunale mannskaper og frivillige, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket til NTB.

Forsiktig optimist

- Vi begynner å få tilbakemelding om at flere og flere steder er ferdig grovsanert og det er bra. Det er grunn til å være forsiktig optimist, men så lenge vi er i akuttfasten har vi ennå ikke kontroll, sier leder Finn Flogstad i Interkommunalt utvalg for akutt forurensing i Telemark til NTB.

Flogstad sier at behovet for frivillige vil øke etter hvert, og han oppfordrer de som har anledning til å melde seg på kommunenes servicetorg.

- Vi kommer til å få behov for flere frivillige når vi kommer over i mer langvarig sanering, men det kan ta måneder, sier han.

Forsvaret ut

Mandag skal alle sentrale enheter som er med i opprydningsaksjonen ha et møte i Kystverket der det skal avgjøres hva som skal settes inn av ressurser videre. Blant annet skal det vurderes hva som skal gjøres etter at Forsvaret fra midnatt onsdag trekker tilbake sitt personell.

- Det er meget utilfredsstillende at Forsvaret trekker seg ut. Vi er fremdeles i en akuttfase, og trenger Forsvaret i hele denne fasen, sier Flogstad.

Hvor lenge akuttfasen kommer til å vedvare, er umulig å spå.

- Den vedvarer så lenge skipet ikke er tømt for olje og så lenge det ligger flytende oljesøl en rekke steder langs kysten. Etter den planen som nå foreligger kommer det til å ta to og en halv uke å tømme oljen fra skipet, sier Finn Flogstad.

Forsvaret opplyste til NTB lørdag at de vil vurdere det dersom det kommer en ny henvendelse om bistand. Forsvaret stiller med folk fra Heimevernet i oppryddingsarbeidet.

Staten får igjen lite

Siden 1980 har det vært rundt 40 statlige oljevernaksjoner for akutt forurensing til sjøs. Dette har kostet 340 millioner kroner. Av dette har redere og forsikringsselskaper betalt 130 milioner kroner. Staten har betalt resten, 210 millioner kroner. Staten har altså fått igjen litt mer enn en tredel av sine utgifter på rundt 40 aksjoner, melder NRK.

Det er forurenser, det vil si rederi, som skal betale regningen for opprydning etter ulykker til sjøs. Rederiet som eier skipet Full City som havarerte utenfor Langesund kommer til å få en millionregning fra den norske stat for utgiftene etter oljesølet. Etter det NRK kjenner til, kan regningen bli på så mye som 200 millioner kroner.

- Rederne godtar som regel ikke alle kravene vi kommer med, det ender som regel opp med forlik, sier beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly.

Rederne er tunge aktører med store advokatressurser, men Ly håper likevel at rederiet bak Full City gjør opp for seg når regningen skal betales.

- Men dette er som regel lange prosesser som pågår over flere år, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder