TRENTE SAMMEN: Amerikanske og norske spesialstyrker trente sammen under øvelsen Cold Response 2022. Øverste sjef for de amerikanske spesialstyrkene, General Richard Clarke, kom også til øvelsen.

Forsvarsministeren skyter ned omstridt kutt-forslag

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har gitt Forsvaret beskjed om å fortsette arbeidet med å opprette ny maritim innsatsstyrke på tross av forsvarssjefens ønske om å droppe prosjektet.

Publisert:

VG har i flere saker skrevet om at forsvarssjef Eirik Kristoffersen ba regjeringen om å stoppe oppbyggingen av en ny maritim innsatsstyrken SOTG – forkortelse for Special Operations Task Group. Det til tross for at Stortinget i 2020 vedtok at en slik styrke skal opprettes.

– Oppdraget om etablering av en maritim SOTG ligger fast og det er presisert overfor Forsvaret at implementeringen fortsetter som vedtatt, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Stortinget under spørretimen i dag.

Han ble utfordret til å svare på forslaget fra forsvarssjefen av Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes.

Forsvarets forum omtalte svaret først.

Les også: Hevdet alt var i rute. På bakrommet var historien en annen

SKAL OPPRETTE: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier at planene om å opprette en ny SOTG ligger fast.

– Lagt planer

Gram understreker i sitt svar at opprettelsen av den maritime innsatsstyrken er et ledd i å oppfylle NATOs kapabilitetsmål – altså det Norge har lovet at vi skal bidra med til alliansen.

– Det er flere prosjekter knyttet til etableringen av en ny maritim innsatsskvadron. Blant annet materiell-prosjekt, EBA-prosjekt og det må rekrutteres personell. Det er lagt planer for det og tilbakemeldingen jeg har fra Forsvaret er at man kan nå de målsettingene som er satt med etableringen innen utgangen av 2026, svarte Gram.

Han understreker at han ikke kan forskuttere kommende års statsbudsjetter, men sier at regjeringen ønsker å opprette innsatsstyrken:

– Regjeringen har som intensjon å følge Stortingets vedtak, sa han.

STRIDENS KJERNE: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har foreslått å skrote opprettelsen av ny maritim innsatsstyrke.

– Uklok anbefaling

Den nye innsatsstyrken skal bli en ny enhet under Marinejegerkommandoen i Forsvarets Spesialstyrker, og skal være fullt ut operativ innen 2026 – med 100 årsverk og avanserte, amerikanske fartøyer.

VG kunne 29. desember i fjor fortelle at Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ville avvikle den nye maritime innsatsstyrken allerede en måned før forsvarsministeren i fjor høst informerte Stortinget om at alt var i rute.

Politikere fra Høyre og Frp reagerte på planene til Forsvarssjefen om å droppe planene.

– Det er en uklok anbefaling. Ikke minst fordi kysten vår er ganske ubeskyttet og sårbar, og vi trenger å styrke vårt forsvar langs kysten. Og det burde sikkert også bli vår fremste NATO-oppgave. Ikke minst på grunn av utviklingen i nordområdene, sa stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) nylig til VG.

SKEPTISK: Hårek Elvenes leser Grams svar som en «intensjon» om å opprette SOTG innen 2026.

Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, mener at regjeringen bør gjennomføre opprettelsen av den maritime innsatsstyrken.

– Jeg merker meg at statsråden som har som intensjon å gjennomføre det Stortinget har vedtatt, med de forutsetningene og reservasjonene han la inn på og mellom linjene, sier Elvenes til VG.

Han peker på at statsråden understreket at det også var behov for å oppgradere bygg og anlegg. Han sier at Stortinget må få beskjed dersom det er grunner til at vedtaket ikke gjennomføres.

– Når denne typen høyttenkning kommer fra forsvarssjefen knyttet til et stortingsvedtak så blir Stortinget svært interessert i hva som er de faktiske forslag, sier han.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no