LEIAR PARTIET: Statsminister Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng på landsstyremøte i februar.

Arbeidarpartiet tek sjølvkritikk for info-svikt

Partikontoret tek sjølvkritikk for å informere for dårleg om regjeringa sin politikk. Ordføraren i Norges minste kommune meiner derimot at ho får for mange e-postar frå partikontoret.

Publisert:

«Det er også eit stort forbetringspotensial i informasjonsflyten, spesielt i samband med regjeringsarbeidet», skriv partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeidarpartiet si årsmelding.

– Først og fremst er dette ei ærleg tilbakemelding om kva vi har jobba med og kva vi jobbar med å betre, seier Stenseng til VG.

Årsmeldinga handlar om åra 2021 og 2022. Stenseng peikar på covid-pandemien som ei av årsakene til dårleg informasjonsflyt etter at dei kom i regjering.

– Så kom handsaming av store kriser og straumsituasjon. Det gjorde at det blei veldig mykje handsaming for regjeringa, og at det blei meir krevjande å kople på partiorganisasjonen enn det ville ha vore i ein normalsituasjon. Så det har vi jobba mykje med, slik at heile partiorganisasjonen får informasjonen dei skal ha.

Arbeidarpartiet møtest til landsmøte 4. til 6. mai.

OPPVASKMØTE: Jonas Gahr Støre måtte gå kanossagong i Kristiansand i fjor sommar etter regjeringa si handsaming av kommuneoppløysingssaka.

Kritiserer Kristiansand-handtering

Ein av dei som har kjend sviktande informasjonsflyt frå regjeringa på kroppen, er Kristiansand Ap sin Kenneth Mørk. Han og resten av lokalpartiet fekk i fjor sommar ein sjokkbeskjed: Regjeringa ville ha folkerøysting i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmål frå Kristiansand sjølv om kommunestyret hadde sagt nei.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde roa Ap-ordførar Jan Oddvar Skisland, men sa ikkje frå før regjeringa snudde.

– Å ha dialog før ein gjer om på ting som påverkar eigne lokallag og kommunar, er eit minimumskrav, seier Mørk som no er ordførarkandidat i byen.

SØRLENDING: Aps gruppeleiar i Kristiansand, Kenneth Mørk, meinte i fjor at regjeringa overkøyrde lokaldemokratiet i kommuneoppløysingssaka.

Alt er likevel ikkje bekmørkt.

– Det har blitt betre i det siste. Men for Kristiansand sin del har informasjonsflyten til dels vore fråverande. Det at dei erkjenner det er eit steg i rett retning, seier han.

Den lokale Ap-toppen seier at lokalpartiet har lært seg å stille strengare krav til kva informasjon dei må ha gjennom ein prosess. Han meiner at partiet sentralt har teke lærdom av Kristiansand-saka og seier at dei i dag har god dialog med Statsministerens kontor (SMK).

– Det skjer mykje bra frå regjeringshald, men eg trur ein undervurderer krafta i støy-sakene, som kommunesaka hjå oss. Det tek fokus vekk frå alle dei gode tinga ein gjer, seier han.

LYTTAR: Ap sin partisekretær lyttar til tilbakemeldingane ho får frå grasrota i partiet.

– Ærleg tilbakemelding

Partisekretær Stenseng seier at ho tek med seg tilbakemeldinga frå partiet sin ordførarkandidat i den største byen på Sørlandet.

– Det er ei ærleg tilbakemelding frå Kenneth, om at det er enkelte saker dei tenkjer at dei burde vere kopla betre på. Det er eit kontinuerleg arbeid vi jobbar med heile tida.

Ho seier at Ap sender direkte informasjon til medlemar, har digitale medlemsmøte med statsrådar og informasjon til tillitsvalde.

– Så vil eg berre understreke at det fungerer ganske bra når vi skriv mars 2023.

NOK E-POSTAR NO! Marte Eide Klovning kan ikkje forstå snakket om at det ikkje er god nok informasjon.

Ein ordførar som ikkje vil høyre snakk om at det er for dårleg informasjon er Utsira-ordførar Marte Eide Klovning.

Ho er ordførar i Norges minste kommune.

– Eg synest tvert i mot det tidvis har vore for mykje informasjon. Det kjem e-postar kvar veke, tidvis kvar einaste dag.

Ho viser også til stadige digitale medlemsmøte med statsrådar om aktuelle saker.

– Samtidig så synest eg det er positivt at partikontoret leitar etter område dei tenkjer at dei kan bli enno betre på.

PÅ OSLO-BESØK: Ålesund-varaordførar Vebjørn Krogsæter (Sp), ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) hadde ein pengeprat på statsrådens kontor i januar.

– Vanskeleg

Ålesund-ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) meiner at det er krevjande å slå gjennom lydmuren med gode saker om regjeringa sin politikk. Ho fekk nyleg 200 millionar kroner til kommuneoppløysing etter lengre strid i lengre tid.

– Eg opplever det same. Å kommunisere ut til vår partiorganisasjon – og også til innbyggjarane i landet – andre saker enn krise på straum og skatt og omstilling innanfor helse, er vanskeleg, skriv Aurdal i ei tekstmelding til VG.

– Må regjeringa gjere ein betre jobb på dette?

– Eg opplever at dei prøver alt dei kan, men det er ikkje lett. Kanskje media sin jobb med å få fram heile biletet er like viktig?, spør ho.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no