HARDT UT: Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) går ikke stille i dørene, bare fordi det er hennes partifeller som bemanner regjeringskontorene.

Ordføreropprør mot egen regjering: − Ekstremt provoserende

Støre-regjeringen sender regningen for utbygging av omsorgsboliger for utviklingshemmede og eldre til kommunene. Det finner ikke regjeringspartienes egne ordførere seg i. – Kjenner jeg blir forbanna, tordner Drammen-ordføreren.

Publisert:

Siden 2008 har kommuner som har bygd omsorgsboliger for utviklingshemmede eller sykehjem, kunnet søke staten gjennom Husbanken om å få økonomisk støtte.

Men i årets statsbudsjett er det stans.

– Det får katastrofale konsekvenser, mener lederen i Norsk forbund for utviklingshemmede, opposisjonen og regjeringens budsjettpartner SV.

Nå får regjeringen også klar beskjed fra sine egne: En rekke ordførere fra Ap og Sp i Kinn, Drammen, Balsfjord, Hamarøy, Hægebostad og Sandnes ber regjeringen ikke sende en ekstraregning til en allerede anstrengt kommuneøkonomi for å prioritere omsorgsboliger.

De har alle en klar oppfordring: Det er ikke for sent å snu i saken.

VG skrev i helgen om utviklingshemmede Håkon (16) i Drammen. Familien han og flere andre s er i gang med å planlegge et borettslag med omsorgsboliger for mennesker med ulike behov – et prosjekt som vil bli millioner av kroner dyrere, om staten ikke stiller opp.

GLAD OG ENERGISK: Håkon (16) har akkurat begynt på videregående. Foreldrene vil at han skal få en egen bolig når han blir eldre. Det har regjeringen nå gjort hakket vanskeligere. Til Høyre i bildet er Tom Tvedt, leder i NFU. Foto: Tore Kristiansen / VG

– Teppet under beina våre

Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) sier til VG at nok omsorgsboliger i møte med eldrebølgen og økte omsorgsbehov er en av kommunenes viktigste oppgaver i årene fremover.

Da passer det veldig dårlig at regjeringen trekker seg fra spleiselaget om å bygge nye omsorgsboliger, mener hun.

– Nå drar de teppet under beina våre, og fjerner tilskuddet mens vi trenger det som mest, sier hun fortvilet.

Hun lar det ikke herske noen tvil om hvordan hun stiller seg til kuttet fra regjeringen, og retter samtidig kritikk til hvordan statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) forsvarer kuttene.

– Jeg ekstremt provosert av å ha en statssekretær som sier at dette er kommunenes ansvar. Nei, det er fellesskapets ansvar, og regjeringen må ikke glemme at de er en del av det fellesskapet, sier hun.

PROVOSERT: Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg, blir svært opprørt over svaret fra statssekretæren i Helsedepartementet.

– Statssekretæren ber oss bruke sparegrisen, i samme åndedrag som de tar fra oss de små kronene vi har i kraftinntekter. Når de struper igjen, samtidig som de sier det er vårt ansvar, så kjenner jeg at jeg blir forbanna.

Hun mener argumentasjonen blir som å ta lommepengene og busskortet fra barna dine og så si formanende at «det er ditt ansvar å komme deg på skolen».

Berg forteller at hun har forståelse for at det er tøffe tider for regjeringen, og at det er krevende å prioritere med mange behov på helsefeltet, som fastlegeordningen.

– Men å vaskene hendene sine rene, og kaste hele ansvaret på oss, er ekstremt provoserende. Det virker det som om statssekretærenes forståelse av fellesskap er forduftet. Jeg tror hun trenger seg en tur ut i Kommune-Norge snarest, sier hun.

– Hva tenker du om at dette kommer fra din egen regjering?

– Jeg håper at mine partifeller på Stortinget får ryddet opp, og får sørget for at investeringstilskuddet blir værende, sånn at vi kan ta vare på våre eldre og mennesker med utviklingshemming, sier Ap-ordføreren.

VIL IKKE INTERVJUES: Helseminister Ingvild Kjerkol har avslått VGs henvendelser om intervju flere ganger.

– Kommunal oppgave

VG har siden fredag bedt om et intervju med helseminister Ingvild Kjerkol om saken.

Hun har ikke ønsket å stille til intervju, men kommunikasjonsavdelingen til departementet viser til tidligere uttalelser fra statssekretær Ellen Rønning-Arnesen.

Kommunikasjonsenheten har derimot sendt følgende uttalelser fra ministeren på e-post:

«Jeg forstår at forslaget er krevende for mange. Vi har måttet gjøre svært tøffe prioriteringer i budsjettet for å få kontroll på den kraftige prisveksten og skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser. Dette har også konsekvenser for kommunene.»

Helseministeren gjentar også poenget Drammen-ordføreren reagerte på, om at omsorgsboliger er et kommunalt ansvar:

«Samtidig er hovedregelen at kommunale oppgaver skal finansieres gjennom de frie inntektene. Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser kommer på toppen av dette.»

Kjerkol hevder samtidig at ordningen ikke er avviklet, til tross for at det ikke er satt av penger til nye tilskudd i statsbudsjettet.

«Jeg vil understreke at investeringstilskuddet ikke er avviklet, men i likhet med flere andre statlige investeringsprosjekter har vi ikke funnet rom til å prioritere tilskuddet i 2023.»

VG har også forelagt uttalelsene fra Drammen-ordføreren til Kjerkol. Helseministeren har ikke ønsket å kommentere kritikken.

ØKONOMI PÅ KRYKKER: Ordfører Britt Kristoffersen (Sp) er kritisk til regjeringens kutt. Her avbildet på rådhuset da VG besøkte Hamarøy i fjor vinter.

– Belastende for vår økonomi

Ordfører i Hamarøy Britt Kristoffersen (Sp) er også kritisk til regjeringens beslutning. Hun har forståelse for at det må treffes tøffe beslutninger i statsbudsjettet, men mener det burde vært satt av midler til tilskuddene også i 2023.

– Jeg er bekymret over at disse tilskuddene kuttes når det er et stort behov ute i kommunene for å ruste seg for å ivareta en økende andel eldre. Hamarøy har konkrete planer om å bygge 40 heldøgns omsorgsboliger og har beregnet 62 millioner kroner i tilskudd. Det utgjør mye for en liten kommune, som vi i stedet må låne i en tid med økende rente. Det blir belastende for vår økonomi, sier hun.

Hamarøy er på den såkalte Robek-lista, altså kommuner som er under statlig styring på grunn av dårlig økonomi.

GUNDA HAR TALT: Balsfjord-ordfører Gunda Johansen (Ap), som ikke er kjent for å la sine meninger være usagt, gir klar beskjed til regjeringen og øvrigheta.

– Håpløst

Ordfører Gunda Johansen i Balsfjord (Ap) i Troms. Hun sier at kuttet ikke får noen direkte konsekvens for kommunen neste år, men hun gir støtte til sine ordførerkolleger som blir rammet.

– Det er ille for kommuner som har prosjekt på gang.

Hun gir også full støtte til ordfører-kravet om å tilbakeføre støtten.

– Selvsagt støtter jeg det. Helt håpløst å ta bort et så viktig tilskudd. Det betyr en masse for kommunene for å få realisert omsorgsboliger, sier hun.

FORTVILER: Ordfører Margrethe Handeland (Sp) i Hægebostad ber regjeringen snu.

Betydelig økte utgifter

Ordfører Margrethe Handeland i Hægebostad (Sp) kommune i Agder forteller at kommunen står midt i et prosjekt om rehabilitering av et aktivitetssenter og bygging av omsorgsboliger for utviklingshemmede. og for andre brukere med ulike behov.

– Vi mister omtrent 24 millioner kroner i tilskudd beregnet i dette prosjektet. Det setter oss i en svært krevende økonomisk situasjon, sier hun til VG. Den totale kostnadsrammen på prosjektet er like under 48 millioner kroner.

Kommunen må selv ta da hele regningen – og får doblet sine utgifter for planene. Hun ber regjeringen snu, og etterlyser mer forutsigbarhet.

– Vi er en minsteinntektskommune uten kraftinntekter, og vi jobber knallhardt for å holde kostnader og lånenivået nede. En slik ekstrabelastning er kjempekrevende.

TØFFE TIDER: Stanley Wirak forstår at regjeringen må prioritere, men ber de gå en ekstra runde.

Liker det ikke

Stanley Wirak er ordfører i Sandnes (Ap). Han sier at han liker kuttet svært dårlig.

– For oss får det ikke direkte konsekvenser, ettersom vi planlegger bygging om to år, og signalet fra regjeringen er at dette kun er frys av ordningen i ett år.

Han sier at han har forståelse for at det er nødvendig å stramme inn budsjettet.

– Men jeg er enig i at akkurat dette må gjøres om på, og kuttet kan hvert fall ikke vare i mer enn et år. For da har vi ikke penger og må kutte investeringer som går utover de svakeste. Det er ikke Aps politikk.

– Jeg liker ikke dette, og håper de finner en løsning, sier han til VG.

DRAMATISK: Ordfører Ola Teigen (Ap) i Kinn kommune mener tilskuddet burde prioriteres.

– Kan ikke sette de eldre på gata

Ordfører Ola Teigen (Ap) i Kinn kommune ber også regjeringen gjøre en omprioritering. Han sier at de har budsjettert med å motta 217 millioner kroner i tilskudd fra ordningen de neste råene, for å finansiere 100 nye omsorgsboliger.

– For vår del er dette dramatisk. Uten støtte må vi finne en annen måte å finansiere dette på. Og vi har ikke noen stor honningkrukke å ta av, så det betyr kanskje at vi ikke får råd til å bygge en ny skole som vi sårt trenger, sier han.

– Dette er krevende økonomiske tider både for regjeringen og kommunene. Men vi trenger forutsigbarhet for å finansiere omsorgsboliger i årene fremover. Vi kan ikke sette de eldre på gata. Derfor er dette en sak Stortinget bør prioritere.

VG skrev først at Teigen representerte Sp. Det er ikke riktig, og er nå rettet klokken 10.52. Teigen er ordfører for Ap i Kinn. – Trur Sp er mest fornærmet av feilen, skriver han i en sms til VG.

BEKYMRET: Sissel Trønsdal er mer bekymret enn hva hun gir uttrykk for her – på et bilde tatt på 17. mai.

Trondheim: Bekymret

Sissel Trønsdal (Ap) er leder av helse- og eldrekomiteen i Trondheim bystyre. Heller ikke kun lar seg imponere over kuttforslaget til regjeringen.

– Vi er bekymret og håper dette vil bli brakt i orden. Vi har mange planer for nye sykehjem. Dersom dette kuttet blir stående vil det innebære en ekstra kostnad på en milliard kroner for Trondheim for våre investeringer fram til 2029.

Hun sier kommunen har planlagt både nye omsorgsboliger og renoveringer, hvor de har estimert med å få investeringstilskudd.

– Derfor håper vi nå at dette kan løse seg før Stortinget skal behandle statsbudsjettet.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no