STRAFFES: Lege Rolf Luneng. FOTO: JAVAD M.PARSA/VG

Rolf Luneng: - Jeg straffes som en «halvkriminell» lege

- Vedtaket slo ned som en bombe **Advokater vurderer klage **- Brudd på Helsinki-deklarasjonen

Mandag mistet Rolf Luneng legeautorisasjonen. Nå mener han vedtaket er et grovt overtramp.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Det er svært alvorlig at man går til det skritt å fradømme meg som lege min rett og plikt til å behandle syke mennesker til de enten er blitt friskere eller helt friske igjen, skriver Luneng i en pressemelding fredag ettermiddag.

Mandag ble lege Rolf Luneng ved Norsk Borreliose Senter fratatt autorisasjonen av Statens Helsetilsyn. Det skjedde etter mange bekymringsmeldinger og en advarsel fra helsemyndighetene.

- Jeg skal altså straffes som en «halvkriminell lege» for å ha gjort hundrevis av mennesker friske, bare fordi utilstrekkelige retningslinjer for behandlingen ikke er blitt fulgt. Disse retningslinjene er laget for pasienter med en akutt borreliainfeksjon og ikke for de som har kronisk borreliose. Dette viser at vi trenger nye retningslinjer som ivaretar de kronisk syke pasientenes behov for god nok utredning og behandling.

Statens helsetilsyn peker i vedtaket på at Luneng, tross ilagt advarsel, ikke har innrettet seg etter lovbestemte krav, og at vilkårene for tilbakekall av autorisasjon dermed er oppfylt.

- Grovt overtramp

- Faglig uenighet rundt diagnostikk og behandling av borreliapasienter er ikke og skulle ikke kunne være nok til å frata meg min autorisasjon. Dette oppleves som et grovt overtramp av HT, underbygger han.

FOR: - På høy tid at Luneng ble stoppet MOT: Skandale at Luneng mister lisens

VG har siden mandag forsøkt å få tak i Luneng. Han forklarer sin utilgjengelighet med «svært stor pågang av pasienthenvendelser og stor intern uro etter at vedtaket slo ned som en bombe mandag formiddag».

Rolf Luneng mener vedtaket er et brudd på Helsinki-deklarasjonens lege-etiske retningslinjer:

«I behandlingen av en pasient der det ikke finnes dokumenterte forebyggende, diagnostiske og terapeutiske metoder, eller der slike metoder ikke har virket, må legen, med pasientens informerte samtykke, stå fritt til å benytte seg av forebyggende, diagnostiske og terapeutiske tiltak som er nye eller uprøvde, når tiltakene etter legens skjønn gir håp om å redde liv, gjenvinne helse eller lindre lidelse».

Vedtaket fra Helsetilsynet blir vurdert av flere advokater, og Luneng sier han vil sende klage innen fristen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder