RYGGEKDEKNING: Leder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund har støtte fra hele styret i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Fra venstre: Tor Erik Larsen, (region øst), Ole Peder Kvitblik (øst), Gro Lindstad (1. nestleder), Svein Erik Rath (2. nestleder), Kristin Ebbestad (sør), Marianne Volden (nord), Gjert Tore Gjertsen (vest) og Ann Kristian Håland (sørvest). Foto:Jan Petter Lynau,

Fengslene lukkes og fangene låses inn under streik: Brannfakkel fra fengselansatte:
Åpner for å jobbe 15 timers vakter

Samtidig som Norge onsdag står stille i protest mot arbeidsmiljøloven, åpner fengselsansatte for å kunne jobbe vakter på opptil 15 timer. Men det må være basert på frivillighet.

  • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

Dermed kaster Kriminalomsorgens Yrkesforbund, som er medlem av YS, en aldri så liten brannfakkel inn i debatten om regjeringens ønske om å endre arbeidsmiljøloven.

Hvis forslaget går gjennom kan det få stor betydning for hundretusener av arbeidstagere, ikke minst i helse- og restaurantsektoren.

LO, UNIO og YS, med sine halvannen million medlemmer, viser sin protest mot regjeringens forslag til å endre arbeidsmiljøloven ved å legge ned arbeidet mellom kl. 14.00 og kl. 16.00 onsdag. Det er samtidig ventet at 10.000 arbeidere vil samle seg foran Stortinget.

LES:Slik rammes du av storstreiken

Leder for de fengselsansatte i YS, Knut Are Svenkerud, sier at forbundet sentralt stiller seg lojalt bak generalstreik, men at det er opp til de lokale foreninger å avgjøre på hvilken måte de vil markere morgendagen generalprotest.

Ingen kommer inn

– Det som skjer i fengslene er at alle innsatte må være på sine celler i de to timene. All transport av fanger vil også stanse. Det vil heller ikke være mulig å komme inn eller ut av fengslene. Det gjelder også for politiet, sier Svenkerud.

Det Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) karakteriserer som en kompromissløsning for å øke fleksibiliteten i arbeidslivet ble i forrige uke presentert for Stortingets arbeids- og sosialkomité. KY mener ordningen er til fordel for alle, både arbeidsgiver og den ansatte.

Forslaget kommer like etter at regjeringen har kommet med en stortingsmelding om kriminalomsorgens fremtid som trolig skal behandles i Stortinget denne våren. Der foreslås det å utvide fengselskapasiteten i Norge med 2000 nye plasser. Det kan også bli aktuelt å bygge fire nye fengsler. Aps justispolitikere er ikke fornøyd med meldingen fra justisminister Anders Anundsen (Frp). Partiet mener stortingsmeldingen ikke er god nok når det gjelder innholdet i selve soningen.

– Vi mener det bør være opp til partene på virksomhetsnivå, i vårt tilfelle mellom Kriminalomsorgsdirektoratet og fagforeningene, å avtale unntak fra lovens hovedregler om arbeidstid, sier leder Knut Are Svenkerud.

Han viser til at de rundt 3500 fengselsansatte som jobber skift til alle døgnets tider hele året, er i en helt spesiell situasjon hvor de må tilpasse arbeidstiden både etter fengselsledelsen ønsker og egne behov.

Ønsket av medlemmene

– Slik det er i dag er våre medlemmer bundet opp til arbeidsplaner som strekker seg langt frem i tid og som det ikke er så enkelt å endre på. Da er det ikke alltid så lett å få det til å gå i hop med barnepass, for eksempel annenhver uke, deltagelse på konfirmasjoner og andre familiære tilstelning, som en fotballturnering for barna.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund mener at det ikke er nødvendig å utvide arbeidsgivers styringsrett da eksisterende arbeidsmiljøloven, med noen unntak, er tilstrekkelig fleksibel.

KAN ENDRE ARBEIDSLIVET: Hvis det åpnes for 15 timers lange vakter kan det få stor betydning også for andre yrkesgrupper enn det Knut Are Svenkerud er leder for. Foto:Jan Petter Lynau,

– Hvordan skal 15-timersvakter løses i praksis?

– Vårt kompromissforslag baserer seg på frivillighet, med to klare forutsetninger: Arbeidsgiver må ha behov for deg og du må selv ønske det. Det betyr at den ansatte selv må ta initiativet. I løpet av vakten har man også krav på to timers pause, slik at man kan komme seg bort fra innsatte. Da kan man gjøre forefallende kontorarbeid eller rett og slett hvile hodet litt. Men dette er allerede en ordning vi har med dagens 12-timersvakter, så det burde være uproblematisk å bli enige om.

Problematisk familiemessig

– Hva er årsaken til at dere ønsker dette?

– Enkelt og greit: Større fleksibilitet for dem som jobber turnus. Årlig arbeidstimer er uansett den samme, men nå vil ansatte få mulighet til å jobbe mer i perioder for å kunne være mer sammen med barna og familien når det er behov for det. I dag er man bundet opp til en vaktplan som i verste fall kan bety at man er forhindret fra å være med på konfirmasjoner, bursdager og barnas fotballturneringer.

– Har arbeidsgiver noen fordel av ordningen?

– Utvilsomt. Det vil føre til mindre overtid og turnover. Alt på grunn av at fleksibiliteten vil bli å så mye større. Fengselsyrket skille seg også ut fra andre. Vi må ha samme drift, bemanning og aktivitet uavhengig av tid på døgnet og når på året. Vi kan jo ikke slippe ut fangene bare fordi det er jul.

– Hva sier deres hovedorganisasjon, YS, om forslaget?

– Vi har forankret det i YS-systemet, forsikrer Knut Are Svenkerud.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder