LÆREREN ER SJEFEN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken, her under besøket på Arendalsuka i går, mener at læreren må gis tillit og autoritet for å styre klasserommet på en god måte uten unødvendig byråkrati. Foto: PETTER EMIL WIKØREN, VG Foto: ,

Strenge-Torbjørn ber lærerne låse dører og inndra mobiler

Lar lærerne låse dørene

Gjensitting som straff

Strengere mobilregime

ARENDAL (VG) Torbjørn Røe Isaksen forlanger mer
disiplin i skolen og gir lærerne vide fullmakter for igjen å bli sjef i klasserommet.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Etter et snaut år som øverste sjef for skolen tar kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) et oppgjør med det han kaller «restene av den rødgrønne koseskolen».

– Dette er ønsket av de som jobber i skolen. Mange lærere og rektorer opplever at de ikke har de verktøyene som er nødvendige for å opprettholde et godt læringsmiljø i klasserommene. Det rydder vi opp i nå, sier Røe Isaksen til VG.

Nytt fraværstak

Han har bedt Utdanningsdirektoratet om å jobbe frem og sende ut klare retningslinjer for hva som er lov og ikke lov når det gjelder bruk av sanksjonsmidler overfor elever.

– Fravær, forsentkomming og utenomfaglig PC- og mobilbruk er over tid blitt et økende problem ved mange skoler, men det har vært uklart spesielt for lærerne hvilke sanksjoner de kan bruke for å motarbeide dette. Nå kommer vi med en tydelig presisering og oppfordring om å bruke de mulighetene som faktisk finnes.

Dette er noen av tiltakene Røe Isaksen oppfordrer skolene til å bruke, så lenge de først fastsetter det i den enkelte skoles ordensreglement:

■ Læreren kan låse døren til klasserommet og kreve at elever som kommer for sent må melde seg til administrasjonen for å forklare.

■ Læreren kan pålegge elever som lager uro og bråk både bortvisning og gjensitting. Gjensitting må ha et fornuftig innhold, som f. eks ekstraoppgaver. Det finnes i utgangspunktet ingen grense for hvor lang gjensittingen kan være, men det må stå i forhold til reglementsbruddet.

■ Læreren kan inndra mobiler og PC-er dersom elever ikke følger pålegg om å legge slike bort.

■ Skolen kan om de ønsker det fastsette at alle mobiler skal leveres inn ved skoledagens start, og returneres til elevene på slutten av dagen.

■ Skolene kan fra neste skoleår igjen sette et tak for udokumentert fravær før det blir umulig å gi karakter. Den forrige regjeringen fjernet adgangen til dette.

Hva mener du? Diskuter med andre lesere i kommentarfeltet og på Twitter med emneknagg#vgskolestart

- Læreren er sjefen

– Er dette veien å gå for å bygge opp igjen elevenes respekt for læreren?

– Det handler om at læreren er sjefen i klasserommet, og må gis den tillit og autoritet som trengs for å kunne styre klasserommet på en god måte uten unødvendig byråkrati, men det viktigste vi vil er å få bukt med problemer som ureglementert fravær og dårlig læringsmiljø.

– Hva med de som kommer for sent på grunn av en sen buss eller andre forhold de ikke rår over selv, skal de også møte en låst dør?

– Lærerne er fullt ut i stand til å utøve skjønn og skille mellom han som kommer en halvtime for sent hver dag og han som kommer fem minutter for sent for første gang. Med bruk av sunn fornuft går nok det ganske greit, sier Røe Isaksen.

DISIPLINERT: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken møtte både skoleelever og streikende lærere da han besøkte Arendalsuka i går. Foto:PETTER EMIL WIKØREN,

For de som ikke er rammet av den pågående lærerstreiken, starter skoleåret enten i dag eller på mandag, men det er ingen grunn til å frykte et dramatisk strengere skoleregime over natten, om vi skal tro kunnskapsministeren.

– Det er helt opp til den enkelte skole hvilke sanksjoner de vil ta inn i sitt ordensreglement. Hver skole må gjøre sine vurderinger. Men alle disse sanksjonene kan brukes umiddelbart bare de tas inn i skolens ordensreglement.

– Du er ikke redd for å bli oppfattet som streng?

– Det lever jeg i så fall veldig godt med. Gode læringsmiljø er helt avgjørende viktig, og dette er tiltak for å sørge for at vi får det. Det skal ikke være tvil – hverken hos elever, lærere eller skoleledere – om hvilke konsekvenser forsentkomming eller uro i klassen kan få.

– Blir det med disse tiltakene, eller har du vurdert å hente frem igjen spanskrøret også?

– He-he, nei. Spanskrøret er borte for godt. Det kan jeg garantere, smiler strenge-Torbjørn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder