GJORDE LYDOPPTAK: Da politietteforsker Robin Schaefer skulle møte en HMS-leder i Politidirektoratet og en organisasjonspsykolog, gjorde han lydopptak. Samtalen publiseres nå i boken.
GJORDE LYDOPPTAK: Da politietteforsker Robin Schaefer skulle møte en HMS-leder i Politidirektoratet og en organisasjonspsykolog, gjorde han lydopptak. Samtalen publiseres nå i boken. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

Varsleren i Monika-saken: Mener lydopptak avslører forsøk på å stoppe varslingssak

INNENRIKS

Politietterforsker Robin Schaefer (45) tok med seg skjult opptaksutstyr da han skulle i møte med Politidirektoratet og en organisasjonspsykolog. Han mener opptaket viser et forsøk på å overtale ham til å droppe å gjøre Monika-saken til en formell varslingssak.

Publisert:

Dette går fram av hans bok «Monika-saken» – hvor han forteller om hele prosessen fra han oppdaget de store svakhetene i politiets Monika-etterforskning – til saken endte i drapssiktelse og politiskandale.

Oppdrag fra politimesteren

Møtet fant sted på et hotellrom på Hotel Norge midt i Bergen 4. november i fjor. Til stede var leder for HMS i Politidirektoratet, Egil Svartbekk, og en innleid organisasjonspsykolog, som driver eget firma i bransjen i Bergen.

De to gjør ifølge opptaket det klart at de er engasjert av politimesteren i Bergen, og er opptatt av om Schaefer vil gjøre sine innvendinger mot Monika-etterforskningen til en formell varslingssak.

En varslingssak er regulert i blant annet Arbeidsmiljøloven, og vil bety at det utløses en rekke rettigheter for varsleren, og krav til gransking av blant annet hvordan varsleren er blitt behandlet.

"Ekstrabelastning"

Selv om Schaefer tidlig i samtalen gjør det klart at det blir en varslingssak, at den avgjørelsen er tatt, sier HMS-lederen i Politidirektoratet ifølge Schaefer:

«Uten å bli misfor stått, prøver jeg likevel og spørre: Hva skal til for at du kan få det vernet her, da, uten at det skal bli nødvendig å reise en varslingssak? Er det noen andre løsninger her?»

Og videre sier han, ifølge boken:

«Er det noe du har tenkt ... Hva skal til, hva ønsker du å få i dette her for at du skal ... En varslingssak, det blir jo en ekstrabelastning, kanskje?»

Organisasjonspsykologen uttaler at han er kartlegger, og ikke rådgiver, men fremholder likevel andre måter å gå fram på enn å gjør dette til en varslingssak:

«Men et alternativ er jo at politimesteren kanskje tar en ny runde, muligens at vi kunne tatt det opp med politimesteren, og si det at hva skal du bruke tid og ressurser på? Skal du bruke tid og ressurser på formalia, om det er det ene eller andre? Eller skal vi prøve å legge noen saker litt død nå? La saken bli gjennom gått av noen eksterne, altså Spesialenheten og andre. Men ikke bruke energi på dette her. Bare si at vi skal ikke bruke tid på å diskutere om det er formelt sett varsel eller ikke, men du har de samme rettighetene som en varsler.»

"Prøver å snakke bort"

Schaefer skriver i boken:

«Begge to prøver å snakke meg bort fra å la min sak bli behandlet som en formell varslingssak, av hensyn til andre.»

Til VG sier han om hvorfor han tok lydopptak av møtet:

– Jeg hadde ikke helt tiltro til det som skulle skje, etter de erfaringene jeg hadde hatt med mitt eget system, sier Robin Schaefer.

– Jeg tenkte: – Her kan det være lurt å ta vare på det som ble sagt, og det viste det seg i aller høyeste grad å være, sier Schaefer til VG.

- Utilbørlig

Innholdet kom med i boken i siste minutt etter samtaler med jurister knyttet til forlaget.

– Andre får vurdere tolkningen av det som står der, men mange vil nok være enig med meg om at det var utilbørlig atferd og press i retning av å ikke la dette bli en varslingssak, sier Schaefer.

– Hvorfor tror du at politimesteren ikke ville ha noen varslingssak?

– Jeg tror det i stor grad handler om den tryggheten en slik rolle gir, også i fremtiden. En annen ting er at en varslingssak ikke er noe god reklame for politidistriktet utad. Det kan ha spilt inn, sier Schaefer.

Ingen vil kommentere

HMS-leder i Politidirektoratet Egil Svartbekk, sier til VG at han ikke ønske å kommentere en bok han ikke har sett eller lest. Han sier at han ikke visste at det ble gjort lydopptak av møtet, men har blitt fortalt det i ettertid.

Politidirektoratets personalsjef Karin Aslaksen sier viser blant annet til at behandlingen av varsleren er under granskning:

"Varslingsaken etterforskeren har reist skal håndteres av en ekstern aktør siden det er sådd tvil om PODs habilitet. Dette arbeidet er igangsatt. Det vil ikke være riktig av POD å kommentere elementer/hendelser i saksforløpet på det nåværende tidspunkt. Vi vil avvente resultatet av den eksterne granskningen."

Psykologen sier i en tekstmelding til VG at han ikke kan uttale seg om denne saken nå, og viser til Politidirektoratet.

Politimester Geir Gudmundsen sier han ikke har lest boken, og ikke kan kommentere den.

Følg Monika-saken fra dag til dag her:

Her kan du lese mer om