KVINNER PÅ BROEN: Adenbukta, Somalia 20130625. Rundt 20 kvinner tjenestegjorde ombord i KNM Fridtjof Nansen som ledet NATOs piratjakt i Adenbukta. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Foto:Tore Meek,NTB scanpix

Nå kommer verneplikt for kvinner

I formiddag vedtar Stortinget lovendringer for å innføre allmen verneplikt i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det betyr at jenter født i 1997 eller senere har verneplikt fra neste år.

For bare et drøyt år siden var det stor tvil og uenighet innad i de største partiene om innføring av allmenn verneplikt. Statsminister Erna Solberg var en av mange skeptikere.

Men interne debatter og press endret bildet: Da verneplikt for kvinner ble vedtatt av Stortinget i juni 2013, stemte KrF mot.

Det vil de gjøre i dag også.

– Det er av hensyn til likestillingen, sier partileder Knut Arild Hareide til VG.

– Vi frykter at mer plikt og tvang i forhold til jentene vil føre til mindre likestilling, sier han. Stortingsbehandlingen i dag handler om nødvendige endringer i både vernepliktsloven og heimevernsloven som kreves for å kunne innføre allmenn verneplikt.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mener dagens avstemning er en milepæl både for Forsvaret og for samfunnet:

– Nå kan vi velge de beste og mest motiverte blant begge kjønn. Det vil styrke Forsvarets kompetanse, sier hun til VG.

Hun tror det er mange årsaker til at Forsvaret til nå har tiltrukket seg så få kvinner.

– Nå blir det viktig å gjøre Forsvaret til en attraktiv karriere vei også for kvinner. Vi må oversette førstegangstjenesten til sivile jobber også, selv om vi ønsker å beholde flest mulig i Forsvaret, forklarer hun.

Etter dagens vedtak vil de første vernepliktige kvinnene møte til tjeneste fra sommeren 2016.

Tidligere har kvinner som har blir kjent tjenestedyktige på sesjon og blitt innkalt til førstegangstjeneste, hatt mulighet til å velge bort tjenestegjøring. Det vil ikke lenger være mulig.

Kvinner som allerede har valgt å søke seg til det norske Forsvaret, har opplevd utfordringer: 23 prosent av de kvinnelige soldatene oppga i 2013 at de ble utsatt for uønsket oppmerksomhet av seksuell karakter.

I 2010 oppga 20,3 prosent av jentene i den store Vernepliktundersøkelsen, at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering. I 2012 var tallet 22 prosent, mens i 2013 sa hele 23 prosent av jentene at de opplevde uønsket seksuell oppmerksomhet.

NULLTOLERANSE: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har nulltoleranse for seksuell trakassering i Forsvaret. Her er hun på NATOs forsvarsministermøte på NATO-hovedkvarteret i Brussel. Foto:Rune Thomas Ege,VG

Tidigere i år måtte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) svare for regjeringens syn på problemet i Stortinget.

– Min tydelige beskjed er at det er nulltoleranse for seksuell trakassering i Forsvaret, sa Søreide til VG da.

Hver femte kvinne som slutter i Forsvaret, gjør det på grunn av mobbing eller seksuell trakassering, viser tall fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Forsvarets egne medarbeiderundersøkelser viser at tre ganger så mange kvinner i Forsvaret opplever uønsket seksuell oppmerksomhet som i arbeidslivet ellers. Unge kvinner i førstegangstjenesten er mest utsatt, ifølge en rapport fra SINTEF i 2012.

Frank Brundtland Steder ved FFI leder kartleggingen og forskningen som følger årskullene fra sesjon. Han mener Forsvaret har mange utfordringer for å holde på kvinnene som rekrutteres. Han er usikker på om de kjønnsrelaterte problemene vil endre seg som følge av kjønnsnøytral verneplikt.

– Dette er mer en velment politisk satsing enn et vedtak basert på konsekvensanalyse og forskning, sa han til NTB like før verneplikt for kvinner ble vedtatt i fjor sommer.

Mobbingen går ofte ut på at folk støtes ut av fellesskapet.

– Det finnes ikke én lik historie, men en fellesnevner er at mange kjenner at de blir «utstøtt fra fellesskapet» som følge av forhold relatert til deres kjønn, sier Steder.

Han frykter at resultatet av kjønnsnøytral verneplikt kan bli mindre motiverte årskull.

– I dag velger man stort sett ut de mest motiverte til tjeneste i Forsvaret. Når målet er å få økt kvinneandel ved å innføre kjønnsnøytral verneplikt, kan dette føre til at man tar inn flere umotiverte jenter og gutter. I ytterste konsekvens vil dette svekke kvaliteten på soldatene, sier han.

KVINNELIG SOLDAT: Solbjørg (oppreist i terrengbilen med maskingevær)tjenstegjorde som soldat i Telemark Bataljon i Mazare-e-Sharif i 2006. Foto:Harald Henden,VG

Oberstløytnant Jon Terje Myhren ved militærbasen på Rygge sier til NRK at han synes det er på tide at verneplikt for kvinner innføres.

– Nå får vi lov til å bruke det aller beste av norsk ungdom til å lage soldater til å ta vare på ladet, og ikke bare de beste guttene, sier han.

Myhren mener at bekymrede jenter ikke har noe å være redd for.

– Det ligger veldig mange muligheter innenfor det å tjenestegjøre i forsvaret i dag. Vi har blitt så høyteknologiske at det finnes muligheter for dem som ikke nødvendigvis vil løpe rundt i skogen og i dyp snø med maskingevær, sier Myhren til NRK.

– Jeg tror at når forsvaret får vist hva vi har gjort av forberedelser og hvilke muligheter jentene har på lik linje med guttene, så tror jeg det kommer til å fjerne noe av den usikkerheten som de første kullene nå sikkert går rundt og føler på.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide skrev i en kronikk i VG tidligere i år at allmenn verneplikt er helt nødvendig:

«Allmenn verneplikt er nødvendig for at Forsvaret skal komme bedre i takt med det samfunnet det er en del av. For hvilke logiske argumenter finnes det i dag for at plikten til å verne om landets suverenitet og selvstendighet skal være forbeholdt menn? Verneplikten er en sentral del av samfunnskontrakten mellom staten og alle dens borgere, ikke bare den ene halvparten.»

Hun understreket også at selv om verneplikten er en plikt, betyr ikke det at alle 19-åringer skal i tjeneste:

I dag blir ca. 10 000 av et årskull på 60 000 innkalt til førstegangstjeneste. Og det blir ikke flere, selv om vi innfører verneplikt for kvinner. I dagens situasjon har ikke Forsvaret behov for flere enn disse 10 000, men vi trenger at flere av dem er kvinner, skrev forsvarsministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder