ALARMERER: - I praksis er bare forskerne og toppbyråkratene som er for å fjerne det informerte samtykket, og da blinker alle varsellampene, sier venstres helsepolitiske talsmann, Kjetil Kjenseth. Foto: ROGER NEUMANN

Krav fra Venstre: - Pasienten må bli spurt

- Alarmklokkene ringer i denne saken, sier helsepolitisk talsmann i venstre, Kjetil Kjenseth

Venstre krever at pasientens rett til å bli spurt før annet helsepersonell får lese pasientjournalene deres, må inn igjen i ny pasientjournallov.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det er i forbindelse med at den nåværende Helseregisterloven er foreslått inndelt i to lover, en pasientjournallov og en helseregisterlov, at retten til såkalt «uttrykkelig samtykke» er fjernet.

- Slik det er foreslått nå gir du automatisk ditt samtykke til at andre kan lese pasientjournalene dine ved å oppsøke annen helsehjelp, sier venstres helsepolitiske talsmann, Kjetil Kjenseth.

- Må inn igjen

Kjenseth vil derfor jobbe for at retten til samtykke, som du har ifølge dagens helseregisterlov, må inn igjen.

- Hvis ikke mener jeg det er så uklart hvordan dette vil slå ut for pasientene, at hele loven bør utsettes, sier Kjenseth.

Venstre-politikeren understreker at det kun er en region, Helse Vest, som er i nærheten av å ha gode nok digitale løsninger til å opprette et felles journalsystem for de ulike helsetjenestene i nær fremtid.

- Har ikke kontroll

- For de fleste andre ligger det flere år frem i tid at det vil være trygt å utveksle informasjon på denne måten, sier Kjenseth.

- Når man da i loven åpner for at andre virksomheter kan lese journalene fra for eksempel leger og psykologer før dette er på plass, har vi ikke kontroll på hvordan dette vil slå ut for pasientene, sier Kjenseth.

Støtter digital opprustning

Kjenseth understreker at han ikke er i mot at de digitale løsningene rustes opp, og gjør det lettere å utveksle informasjon digitalt.

- Men det er mulig å gjøre dette, og samtidig gjøre det på pasientens premisser, sier Kjenseth.

Kjenseth viser til at land som Estland, og regionen Andalucia i Spania, har fått til gode løsninger hvor det er pasienten selv som sitter med nøkkelen til journalene.

I forrige uke var det høring i Stortinget om saken.

IMOT: Leder av overlegeforeningen, Jon Helle, skrev i høringsrunden at forslaget til pasientjournallov verken er forsvarlig eller hensiktsmessig. Foto: HEIKO JUNGE/SCANPIX

- Overlegeforeningen er i mot, legeforening er svært skeptisk slik situasjonen er i dag, sykepleierforeningen er i mot, store pasientorganisasjoner er i mot og både Datatilsynet og Folkehelseinstituttet mener pasienten må ha rett til uttrykkelig samtykke. Det betyr at det i praksis er bare forskerne og toppbyråkratene som er for å fjerne det informerte samtykket, og da blinker alle varsellampene, sier Kjenseth.

Retten til å bli spurt om det er greit at andre får lese sensitiv informasjon om deg, må gjelde også for de foreslåtte behandlingsrettede helseregistrene, mener Venstre.

Behandlingsrettede helseregistre

I lovforslaget foreslås det nemlig at det skal opprettes ulike behandlingsrettede helseregistre som skal erstatte den vanlige journalen på aktuelt område. Det kan for eksempel opprettes et register for røntgenbilder, et for epikriser, et for kjønnssykdommer, et for psykiske lidelser, og så videre.

- Vi prøver ikke å endre hele lovforslaget, vi krever bare at pasientens må bli spurt om det er greit å dele informasjonen. Det har små konsekvenser for loven, men er av stor betydning for pasienten, sier Kjenseth.

Kjenseth viser også til saken om at det er forsket på hjerner uten at de pårørende visste om det.

- Den saken viser hvor viktig det er med et informert samtykke, og hvordan det rammer tilliten når pasienten ikke har gitt det, sier Kjenseth.

- Sannsynlig at støtter Venstre

Senterpartiet har ennå ikke diskutert saken ferdig internt, men helsepolitisk talsmann, Kjersti Toppe, mener det er ganske sannsynlig at de vil støtte Venstre.

- Jeg mener utveksling av journalene bør være basert på et uttrykkelig samtykke, sier Toppe.

STØTTER TROLIG VENSTRE: Helsepolitisk talsmann i Senterpartiet, Kjersti Toppe, mener utveksling av journalene bør være basert på et uttrykkelig samtykke. Foto: HALLGEIR VÅGENES

Toppe understreker at de for øvrig er for at det skal bli lettere å utveksle pasientjournaler elektronisk.

- Men det er helt sentralt at folk selv må få bestemme hvem som skal få tilgang til veldig personlige opplysninger, sier Toppe.
Å gå inn i ettertid for å reservere seg blir ikke det samme, mener Sp-politikeren.

- Jeg har ikke tro på at sperring vil fungere. Det blir en rettighet du har på papiret, sier Toppe.

Må kunne trygt fortelle

Prinsippet om at pasienten bør få gi sitt uttrykkelige samtykke støttes også av Olaug V. Bollestad, helsepolitisk talsperson i Krf.

- Vi er opptatt av at pasientene ikke skal føle at de må holde ting tilbake hos fastlegen, fordi de er redde for at det skal flyte rundt i systemet, sier Bollestad.

Bollestad mener samtidig det må være mulig å få til systemer slik at ikke alle får tilgang til alt, og med god loggføring som trygger pasientene nok til at de vil gi sitt samtykke til å dele journalene.

- For det er en utfordring å få tak i sykdomsbilder som er mer sensitive for å få oversikt over hvordan situasjonen faktisk er på de ulike områdene, sier Bollestad.

- Må diskutere

NOK MED RESERVASJONSRETT?: Tove Karoline Knutsen, saksordfører for Arbeiderpartiet, mener personvernet for pasienten kan bli like godt ivaretatt med en godt opplyst reservasjonsrett.

Tove Karoline Knutsen, saksordfører for Arbeiderpartiet i Helse- og omsorgskomiteen, komiteen må diskutere hva som er best av «uttrykkelig samtykke» eller en opplyst reservasjonsrett.

- Mitt prinsipielle standpunkt er at man i alle fall må ha en reell reservasjonsrett, også når det gjelder de behandlingsrettede helseregistrene, sier Knutsen.

For Knutsen mener det kan bli problematisk dersom alle skal gi et uttrykkelig samtykke på forhånd.

- Må bli håndterbart

- Samtykke handler også om hva som er håndterbart i helsevesenet, sier Knutsen.

Hun peker på at det ligger mye arbeid knyttet til å finne ut hvem som har gitt samtykke og ikke.

- Men det finnes nå teknologiske løsninger som vil kunne gjøre det enkelt å reservere helseopplysninger for innsyn, så kombinert med en godt opplyst reservasjonsrett og god mulighet til å sperre og spore innlogging, mener jeg man vil få minst like god kontroll som i dag, sier Knutsen.

- Åpen for dialog

Knutsen er åpen for en dialog med de andre partiene.

- Partiene kommer med sine synspunkter, og så kan det godt hende vi kan komme til noen omforente meninger, sier Knutsen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder