SNUS: Den smakstilsatte snusen har fått mye av skylden for at stadig flere jenter snuser. Foto:Espen Braata,VG

Snus med smak kan bli forbudt

I all hemmelighet utreder norske helsemyndigheter i disse dager nye regler som kan ende med et forbud mot smakstilsatt snus.

Artikkelen er over fem år gammel

Dermed kan de standardiserte røyk- og snuspakkene helseminister Bent Høie lanserte mandag bare ha markert starten for en langt mer restriktiv tobakkspolitikk i Norge.

– Det er korrekt at vi for tiden vurderer om vi skal anbefale et forbud enkelte smakstilsetninger i snus, bekrefter avdelingsdirektør for folkehelse, Hilde Skyvulstad i Helsedirektoratet.

Vil være strengere enn EU

Bakgrunnen for saken er at EU i fjor vedtok et nytt direktiv som forbyr smakstilsetninger som vanilje, lakris, mentol, eller lignende i sigaretter og rulletobakk.

KAN FORSVINNE: Denne snusen er blant de mest solgte i Norge. Det kan det bli en slutt på. Foto:Espen Braata,VG

EU-direktivet sier på sin side ingenting om snus, som det fra før er totalforbud mot i hele EU med unntak av Sverige.

– Ettersom direktivet kun er et minimumskrav har det vært naturlig for oss å vurdere om forbudet mot enkelte smakstilsetninger også bør gjelde snus her hjemme, sier Skyvulstad.

Det vil i såfall få konsekvenser for mange.

For mens sigaretter og rullings med smak kun utgjør rundt fem prosent av det totale salget av røyk i Norge, utgjør snus med smak hele 30 prosent av det totale snusmarkedet.

Ifølge tall VG har fått fra bransjen utgjorde salget av snus med smak 1,3 milliarder kroner i kommersiell omsetning i 2014. Av dette er rundt 600 millioner kroner moms og avgifter til statskassen.

– Uanmeldt

Forslaget om et forbud mot smakstilsatt snus kom på banen under et møte i Nasjonalt fagråd for tobakksforebygging i starten av januar i år.

– Forslaget dukket uanmeldt opp. Det var Helsedirektoratet selv, og ikke fagrådet, som lanserte forslaget, sier forskningsleder i Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus), Karl Erik Lund.

– Uten noen form for konsekvensanalyse eller realitetsbehandling ble det lagt opp til en votering. Hvilke smaker som skulle elimineres ble ikke oppgitt, ei heller noen nærmere definisjon av smakstilsatt snus. All snus er jo smakstilsatt på en eller annen måte.

Stemte imot

– Jeg var den eneste som stemte imot forslaget, og min stemmegivning hadde sammenheng med den amputerte saksforberedelsen i kombinasjon med den kunnskap jeg gjennom mange års forskning har ervervet om det potensiale snus har for å utkonkurrere de livsfarlige sigarettene, fortsetter Lund.

Han påpeker at snus i sterk grad har bidratt til å redusere røyking i Norge.

– Dette har skjedd gjennom tre mekanismer; snus er den mest utbredte metode for å slutte å røyke, snus bidrar til å redusere sigarettforbruket hos kombinasjonsbrukere og snus har fortrengt sigarettene blant ungdom som har en disposisjon for å begynne å bruke tobakk. Ikke i noe annet land har reduksjonen i røyking blant ungdom gått så raskt som i Norge, og mye av dette må tilskrives endrede preferanser i nikotinopptak.

Høie: – Vi avventer

Helsedirektoratet tar sikte på å levere sin anbefaling om nye snusregler til helseministeren i løpet av mars. De understreker overfor VG at de på ingen måte har konkludert i saken.

SMAKLØS: Helseministeren poserte villig med sine nye «Høie-pakker» for sigaretter og snus mandag. Nå røper han at det vurderes å forby all snus som er smakstilsatt. Foto:Vidar Ruud,NTB scanpix

VG har spurt helseminister Bent Høie (H) om det vil være aktuelt for regjeringen å innføre et forbud mot smakstilsetninger i all snus som selges i Norge.

Han avviser ikke dette. I en SMS via sin politiske rådgiver Fredrik Wang Gierløff (H) skriver Høie:

– EU vedtok i fjor et nytt tobakksdirektiv. Det inneholder et forbud mot smakstilsetninger i røyketobakk. Direktivet er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen, og Helsedirektoratet jobber med å utrede konsekvensene av det nye tobakksdirektivet for Norge. Vi avventer direktoratets vurdering, som også vil omhandle smakstilsetning i snus.

– Mindre attraktivt

Sirus-forsker Lund frykter at et snus-forbud skal føre til at flere unge velger røyk:

– Uten smak vil varesortimentet reduseres og gjøre produktet mindre attraktivt. Snus vil miste et konkurransefortrinn i forhold til sigarettene og i verste fall bidra til at røykere og ungdom disponert for røyking velger det farligste nikotinalternativet. Dette må så veies opp mot den positive effekten som tiltaket vil ha ved å redusere etterspørselen etter snus blant de ungdommene som ikke er disponert for røyking.

PS: FrPs stortingsgruppe vedtok i kveld enstemmig å gå imot Bernt Høies forslag om standardiserte og nøytrale snus- og røykpakker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder