BEORDRER MER ETTERFORSKNING: Riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Vil etterforske Scandinavian Star-saken på nytt

Riksadvokaten vil ha ny vurdering av brannen som oppsto dagen etter

Riksadvokaten gir fredag ettermiddag grønt lys til å åpne ny etterforskning av Scandinavian Star-saken, slik Oslo-politiet har bedt om.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I tillegg vil riksadvokat Tor-Aksel Busch ha en ny vurdering av den såkalte «hydraulikk-brannen» som oppsto ettermiddagen etter at branntragedien på passasjerferjen oppsto natt til lørdag 7.april i 1990.

Ny brann-gjennomgang

Han pålegger Oslo-politiet å ta kontakt med de to brannteknisk sakkyndige, Kjell Schmidt Pedersen og Øystein Jæger Meland, for å drøfte eventuell ny etterforskning av brannen i fartøyets 300-seksjon som oppsto lørdag ettermiddag.

- Det høres riktig ut, sier Kjell Schmidt Pedersen til VG fredag ettermiddag, etter at avgjørelsen fra riksadvokaten ble kjent.

NY VURDERING: Kjell Schmidt Pedersen(th) og Øystein Jæger Meland var sakkyndige i Scandinavian Star granskingen i 1990. Riksadvokaten vil ha dem med når politiet skal åpne ny etterforskning av brannene som oppstod ombord ettermiddagen etter den store skipsbrannen. Foto:Geir Otto Johansen,VG

- Jeg har siden 2000 sendt flere brev, blant annet til Folketinget i Danmark og til Riksadvokaten for å få undersøkt nye forhold, blant annet hydraulikkoljen som lekket ut som følge av åpningen av bildekket, og om det bøyde røret kan ha vært gjort med hensikt. Nå vil vi kanskje få anledning til å sjekke det grundigere ut, legger han til.

- Jeg er positiv til riksadvokatens mandat. Jeg har lenge ment, og står fortsatt ved, at dette er en jobb som bør gjøres. Det har gått lang tid siden brannen og det er å håpe at dette nå kan få en avgjørelse og avslutning som flest mulig kan stille seg bak, sier Øystein Jæger Meland til VG.

Men de har ikke veldig god tid: Foreldeldesfristen på 25 år for å påtale eventuelle straffbare forhold etter branntragedien i Scandinavian Star, løper ut i april 2015.

- Mye kan gjøres på et halvt år, sier Schmidt Pedersen.

Riksadvokaten skriver at hensikten med denne runden er å gi svar på om denne brannen var en separat brann, uavhengig av hovedbrannen, som startet klokken 02.05 samme dag - eller om den oppstod som følge av denne.

Riksadvokatens avgjørelse kommer et par uker etter at embetet fikk politimester Hans Sverre Sjøvolds anbefaling om å gjenoppta etterforskningen i deler av «Scandinavian Star»-saken.

Eierforhold

Sjøvold anbefalte å starte en ny, men begrenset etterforskning av eierforholdene og en gjennomgang av bevisene mot den eneste mistenkte, Erik Mørk Andersen, som omkom i brannen.

Passasjerfergen «Scandinavian Star» brant i Skagerak natt til 7. april 1990. 159 mennesker omkom.

Advokat Harald Stabell har lenge hevdet at riksadvokaten er inhabil i forhold til «Scandinavian Star»-saken.

– Det er oppsiktsvekkende at riksadvokaten ikke hadde en vurdering av egen habilitet klar da saken ble lagt fram av politimesteren. Busch visste at spørsmålet ville komme og kunne gitt en vurdering ganske umiddelbart, sa Stabell til VG torsdag.

- Ikke inhabil

Svaret på spørsmålet om habiliteten kom også fredag ettermiddag:

«Riksdvokaten anser seg ikke inhabil.», heter det i pressemeldingen.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har en lang historie med «Scandinavian Star»: Katastrofedagen lørdag 7. april 1990 bestemte han som fungerende riksadvokat sammen med fungerende politimester Magnar Aukrust hvordan politiarbeidet skulle deles mellom Norge, Sverige og Danmark når skipet, som da var under slep, ankom til Lysekil på svenskekysten.

Dette har Magnar Aukrust bekreftet overfor VG.

Det var også assisterende riksadvokat Tor-Aksel Busch som frontet henleggelsen i mars 1991. Der ble det slått fast at bare Erik Mørk Andersen kunne mistenkes for ildspåsettelsen.

Ba om politiråd

29. april 1994 avslo riksadvokaten den første gjenopptagelsesbegjæringen. Han gjentok at bare en person kunne mistenkes.

Se VGs grafikk over Scandinavian Star med unike bilder fra innsiden av dødsskipet.

I 2002 avslo Tor Aksel Busch en ny gjenopptagelsesbegjæring. Tidligere påtaleleder i «Scandinavian Star»-saken Nicolai Bjønness var da privatpraktiserende advokat og innleid av påtaleleder Sissel Hammer for å gi riksadvokaten Oslo politidistrikts vurdering. Bjønness avviste påstandene i begjæringen totalt.

Endelig avslag

Våren 2011 prøvde både Støttegruppen for etterlatte og pårørende og Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen «Scandinavian Star» å få sake opp igjen. Avslaget kom 31. januar 2012.

- For riksadvokaten fremgår det som klart at muligheten for å få frem nye, avgjørende og pålitelige opplysninger gjennom avhør snart 22 år etter, og som i tilfelle skal kunne legges til grunn ved en strafferettslig bevisvurdering, er svært lite sannsynlig, stod det i avslaget.

Fredag ettermiddag skriver Riksadvokaten dette om sin egen habilitetsvurdering:

«Dersom tidligere behandling skulle føre til inhabilitet, ville dette innebære oppnevnelse av settepolitimester, settestatsadvokat og/eller setteriksadvokat i en lang rekke saker. (...) Det kunne i og for seg være bekvemt for Riksadvokatembetet å anmode om at setteriksadvokat likevel ble oppnevnt. Men i tråd men regelverk og den praksis som foreligger er det intet saklig grunnlag for å erklære seg inhabil. Bekvemmelighetshensyn kan ikke vektlegges, naturlig nok.»

Støttegruppen fornøyd

Støttegruppen etter Scandinavian Star skriver i en pressemelding at de er glad for Riksadvokatens beslutning om å iverksette ny etterforsking etter mordbrannen på Scandinavian Star i 1990:

«Riksadvokaten går lenger enn anbefalingen fra politiet i Oslo av 13. juni, ved at det i tillegg til politimesterens anbefaling også iverksettes ny utredning av en nærmere angitt del av brannforløpet. Vi er glad for at Riksadvokaten fastslår at dette skal etterforskes fra Norge, med forventning om dansk deltagelse.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder