IKKE PENGER: Arbeidsminister Robert Eriksson har ikke funnet penger til å hindre at uføre som allerede er gift skal slippe kutt når de skiller seg eller mister partneren.
IKKE PENGER: Arbeidsminister Robert Eriksson har ikke funnet penger til å hindre at uføre som allerede er gift skal slippe kutt når de skiller seg eller mister partneren. Foto:Terje Bringedal,VG

158.000 rammes av trygdekutt

Nye regler for gifte og samboere

INNENRIKS

Over halvparten av dagens uføre vil bli rammet av nye uførekutt den dagen de skiller seg eller mister partneren.

  • Stian Anthonsen Eide
Publisert:

Det var Tidens Krav som først omtalte endringen som vil ramme alle uførepensjonister som er gift eller samboere 1. januar. Tall fra NAV viser at over halvparten av trygdemottakere er enten gift, partner eller samboere.

Uførepensjonister i parforhold blir i dag trukket i pensjon, i motsetning til enslige. Årsaken er at det er dyrere å bo alene. Når samlivet tar slutt får de i dag tilbake dette kuttet. Det blir det slutt på fra nyttår. Forskjellen vil i snitt bli på 1105 kroner i måneden.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har tidligere markert seg mot avkortning i pensjon, men sier han ikke har penger til å hjelpe dem nå.

– Det ligger ikke penger i budsjettet vi la frem til å reversere kuttet for denne gruppen, sier han.

Samlet Storting med på kutt

Det var et samlet Storting som vedtok prinsippene for reformen i 2011.

– Fremskrittspartiet var det eneste partiet som var i mot at de skulle rammes av dette, men vi stemte for hovedprinsippene i uførereformen. Det gjorde et samlet Storting, sier Eriksson.

Selv om han nå er arbeids- og sosialminister mener han det er de andre partiene som må ta ansvar dersom kuttet skal bli reversert.

– Vi må forholde oss til flertallet i Stortinget. Du får ringe partiene som ønsket dette og spørre dem om de vil reversere det, sier ministeren.

Ap: – Ikke noe arbeidsuhell

Reformen ble tatt til Stortinget av tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) i 2011. Stortinget vedtok prinsippene i den i 2012, etter at Anniken Huitfeldt (Ap) hadde overtatt departementet. Selv om kuttene ble vedtatt mens de Rødgrønne hadde flertall på Stortinget, sier Arbeiderpartiet i dag at kuttene kan virke urettferdige.

– Det kan i utgangspunktet virke urettferdig at det er disse menneskene som betaler for det. Grunnen til at løsningen ble som den ble er at vi ikke skulle trenge å ha to systemer i femti år, sier Lise Christoffersen (Ap) som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Hun sier videre at de var klar over dette da reformen ble vedtatt.

– Nei, det går ikke an å kalle dette et arbeidsuhell. Det var en løsning vi valgte for å slippe å ha to systemer fremover. Det er gjort av administrative hensyn, sier Christoffersen.

– Kunne dere ikke gjort det slik at disse menneskene også fikk slippe avkortning fra 1. januar?

– Det ville i så fall koste en del penger. Det var aldri et alternativ som ble foreslått av noen høringsinstans, sier arbeiderpartipolitikeren.

Selv om denne reformen enda ikke er trådt i kraft mener Christoffersen at den allerede kan være utdatert.

– Det er kanskje snart på tide å gjennomgå hele trygdesystemet med tanke på at alle stønader bør være individuelt basert, sier hun.

Rødgrønt kompromiss

Karin Andersen i Sosialistisk Venstreparti bekrefter at de var med på kuttene.

– Det var mange elementer i denne reformen, og på mange områder fikk vi til gode løsninger. Dette var et av områdene vi ikke greide det, sier hun.

Hun sier dette var en del av en stor pakke, og at SV var villig til å akseptere disse kuttene for å få gjennomslag andre steder.

– Det er ikke slik at du går i Stortinget og stemmer for en del av forslaget, men ikke en annen. Vi satt i regjering, og gjorde alt vi kunne for å nå gjennom, sier Andersen.

Ikke prioritert av Venstre

Sveinung Rotevatn i Venstre har forståelse for at de som taper på reformen synes det er urimelig.

– Jeg kan forstå at det oppleves urimelig for de som opplever denne endringen. Men Stortinget har vedtatt en stor reform, da kan enkelte grupper komme dårligere ut i overgangen mellom gamle og nye regler, sier Rotevatn.

Han sier videre at partiet prioriterer de som taper på barnetillegget i budsjettforhandlingene med regjeringen.

– Den viktige kampen nå står om barnetillegget. Den kampen vil vi ta i budsjettforhandlingene, sier Rotevatn.