Siden i fjor høst har bevæpnet politi stått permanent utenfor inngangen til Stortinget. FOTO: ROGER NEUMANN,VG Foto:Roger Neumann,VG

Strid om midlertidig bevæpning av politiet

Advokater og politi står steilt mot hverandre i spørsmålet om det skal bli enklere å bevæpne norsk politi for en begrenset periode.

Artikkelen er over fem år gammel

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) ga 25 november i fjor politiet adgang til generell, midlertidig bevæpning med bakgrunn i trusselvurderingen fra PST der politi og militært personell nevnes som spesielt utsatte mål for islamister. Før jul forlenget Anundsen denne adgangen med fire nye uker til 15. februar.

I januar foreslo Anundsen å endre politiets våpeninstruks slik at hjemmelen for en tidsavgrenset bevæpning av politiet både blir tydeligere og enklere. Han får full oppslutning fra politietatene for å åpne for at Politidirektoratet med hjemmel fra Justisdepartementet kan bestemme bevæpning av politiet på opptil tre måneder, med en ytterligere forlengelse på opptil åtte uker.

Mer enn pistol

Politidirektoratet ber om at hjemmelen også utvides til å gjelde når andre grupper enn politiet er truet, at hjemmelen ikke bare må gjelde pistol, og at lokale sikkerhets- og sårbarhetsanalyser ikke må være en forutsetning. I en samleuttalelse for flere politietater viser Politidirektoratet til at bevæpningen som nå gjelder fram til 15. februar, ble bestemt av departementet uten lokale sårbarhetsanalyser.

PST-sjef Benedicte Bjørnland mener det er viktig å få en klar og tydelig hjemmel i politiinstruksen. Hun argumenterer for at sjef for Politiets sikkerhetstjeneste også bør få samme hjemmel som Politidirektoratet til å bevæpne operativt ansatte i PST for opptil tre måneder av gangen.

Øker faren

Den Norske Advokatforening er derimot sterkt kritisk til forslaget og frykter at flere liv vil gå tapt med et væpnet politi. Spørsmålet er om en generell bevæpning vil øke og ikke minske faren for tap av liv og personskader.

– Tvert imot antar vi at synlig væpnet politi vil være terroristenes første mål når de går til aksjon. Terroristene vil neppe gi seg til kjenne før de skyter, og de vil nettopp prioritere å uskadeliggjøres væpnet politi for selv å unngå å bli skutt, skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse.

Advokatforeningen viser til at det var nettopp dette som skjedde i terrorangrepet mot redaksjonen til Charlie Hebdo i januar.

– I slike tilfeller vil det også være stor fare for at tilfeldig sivile i skuddlinjen kan bli skutt, skriver Advokatforeningen.

Politileder-støtte

Norsk Tjenestemannslag er i likhet med Advokatforeningen skeptisk til forslaget og stiller spørsmål ved om bevæpning vil ha den ønskede effekt mot terror. Norges Politilederlag er generelt imot væpning av politiet, men støtter dette forslaget.

– Disse endringene ivaretar prinsippet om et ubevæpnet politi samtidig som det gir Politidirektoratet tilstrekkelige muligheter til å bevæpne politiet generelt i gitte trusselsituasjoner, skriver forbundsleder Jonny Nauste i sin høringsuttalelse.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder