Politimesteren og påtaleansvarlig uenig i kritikken

Rapport om Monika-varsleren: Kraftig kritikk til Hordaland-politiet

Politimester Geir Gudmundsen er blant de som får krass kritikk i rapporten. Robin Schaefers varsling blir beskrevet som «et skoleeksempel på forsvarlig varsling».

Artikkelen er over fire år gammel

Advokatfirmaet Wiersholm har på oppdrag fra Justisdepartementet sett på håndteringen av varsleren Robin Schaefer og tre andre varslere i Monika-saken.

Klokken 10.00 i dag offentliggjorde de sitt arbeid.

SNAKKET UT:Les politimannens sterke historie her.

Der kommer det frem at politietterforsker Robin Schaefer varslet på en «saklig og lojal måte». Dermed var det «forsvarlig i lovens forstand» da han sa fra om kritikkverdige forhold ved etterforskningen av drapet på 8 år gamle Monika på Sotra utenfor Bergen.

Både Scaefers første og andre notat om saken ble kommunisert tjenestevei.

Rapporten konkluderer:

«Varselet ble gitt i linjen og fremstår som et skoleeksempel på en forsvarlig varsling.»

LES HELE WIERSHOLM-RAPPORTEN HER

POLITITOPPER: Politimester Geir Gudmundsen og visepolitimester Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt. I februar trakk førstnevnte seg midlertidig, så lenge granskingen av varslersaken skulle pågå, fra stillingen. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

Politimesteren øverste ansvarlig

Ledelsen i Hordaland-politiet får kraftig kritikk for håndteringen av saken. Blant dem er politimester Geir Gudmundsen, som i februrar fratrådde stillingen midlertidig, mens granskingen pågikk.

«I denne saken er politimesteren øverste ansvarlig. Selv om han delegerte oppfølgningen av varselet til leder for retts- og påtaleenheten og andre underordnede, var politimesteren likevel løpende orientert og deltok i behandlingen av Schaefers varsel. Både faktisk og rettslig har derfor politimesteren det øverste ansvaret for de feil som er begått», heter det i rapporten.

KOMMENTAR:Politimesteren bør få sparken (publisert i februar)

VARSELET: Robin Schaefer slo seg ikke til ro med at en åtte år gammel jente skulle ha tatt sitt eget liv. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

Rapporten forteller videre at verken politimesteren eller visepolitimester Gunnar Fløystad hadde snakket med Robin Schaefer eller lest boken han har skrevet om saken. Dette mener Wiersholm tydelig viser at ledelsen i politiet aldri har tatt ham på alvor.

«Det er vanskelig å forstå at politimesteren bevisst stiller seg slik at han vet mindre om en underordnets situasjon enn enhver annen tilfeldig leser av boken,» står det i rapporten.

Via sin advokat, John Christian Elden, går det fram at politimesteren ikke vil gå fra stillingen etter rapporten torsdag. Det er flere punkter i rapporten Gudmundsen ikke er enig i, selv om han har notert seg hovedpunktene.

– Vi vil nå lese rapporten grundig og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den. Politimesteren i Bergen er fortsatt politimester i Bergen så lenge han er politimester i Bergen, skriver Elden i en kort uttalelse til NTB.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård opplyser at dagens konstituerte politimester, Jon Reidar Nilsen, blir sittende inntil omorganiseringen av politiet og et nytt sammenslått politidistrikt er på plass. Han svarer likevel ikke på spørsmål om Gudmundsen kan være aktuell for den nye politimesterjobben.

«Ulovlig gjengeldelse»

Ifølge Wiersholms vurdering ble Schaefer utsatt for ulovlig gjengjeldelse etter at han varslet om Monika-saken.

I rapporten skriver advokatfirmaet blant annet at Schaefer følte seg marginalisert og underkjent som fagperson, og at disse opplevelsene «ikke var et resultat av ugrunnede subjektive forestillinger, men skyldes en serie av hendelser - og unnlatelser - som arbeidsgiver hefter for».

Wiersholm skriver at dette må bedømmes som ulovlig gjengjeldelse, et brudd på arbeidsmiljøloven, mot Schaefer av arbeidsgiver.

På et pressemøte torsdag sa advokat Jan Fougner, som har ledet granskingen, at ledelsen i Hordaland-politiet ikke har forstått reglene for varsling.

– De har opptrådt som om varsler-status er noe du må få av ledelsen, slik som statusen som «mistenkt» eller «siktet», sier Fougner.

HAR DU LEST?Monika-saken – slik ble den en politiskandale

POLITIADVOKAT: Sidsel Isachsen i Hordaland politidistrikt. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

Tar ikke selvkritikk

Rapporten trekker også frem at arbeidsgiver ikke har fulgt Hordaland politidistrikts egne regler for håndtering av varsling.

«At Schaefers arbeidsmiljø ikke forble forsvarlig ettervarselet, og at Schaefer ble utsatt for gjengjeldelse, er etter Wiersholms oppfatning ikke først og fremst et resultat av system svikt, men av feilvurderinger begått av enkeltpersoner.» står det i rapporten.

KOMMENTAR: En dekkopperasjon helt til topps

En av dem som får kritikk er påtaleleder i Monika-saken, Sidsel Isachsen. Via sin advokat, Svein Holden, sier hun til NRK at hun er uenig i kritikken.

– Rapporten legger opp til at hun ikke foretok en åpen og reell vurdering av Schaefers anførsler, og det mener vi bestemt at hun gjorde, sier Holden.

JUSTISMINISTER: Anders Anundsen (Frp). Foto:Robert S. Eik,VG

Ros fra Anundsen

Justisminister Anders Anundsen gir i en pressemelding i dag Schaefer ros for sitt mot og sin styrke til å varsle om kritikkverdige forhold. Statsråden mener det står respekt av det han gjorde.

– Jeg er glad for at vi har fått en bred og uavhengig granskning av varslersaken i Hordaland. Granskningen konkluderer med Schaefer varslet forsvarlig slik arbeidsmiljøloven krever. Rapporten vil nå bli nøye gjennomgått og fulgt opp med tiltak, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

TOK IMOT VARSLEREN: Advokat Stig Nilsen er bistandsadvokat i Monika-saken. Foto:Eivind Griffith Brænde,VG

Bistandsadvokat Stig Nilsen var en av personene politibetjent Robin Schaefer gikk til da han varslet om den kritikkverdige etterforskningen. Wiersholm-rapporten slår fast at det var forsvarlig og riktig av Schaefer å gå til Nilsen.

Selv sier Nilsen følgende til VG:

– Min rolle er litt på siden av denne delen av Monika-saken, i og med at jeg representerer mor til Monika, som ikke direkte er berørt av dette aspektet. Men det er interessant at Wiersholm har laget en så stor rapport - på 110 sider, og at de offentliggjør hele rapporten. Men jeg skal nå sette meg ned og lese den og se om det er aspekter i rapporten som kan være av interesse for oss.

SAMLESIDE: Les alle Monika-sakene her

Flere varslere

Under ledelse av advokat Jan Fougner skulle Advokatfirmaet Wiersholm i utgangspunktet bare gå inn i Robin Schaefers varslingssak for å se på hvordan politiledelsen i Hordaland politidistrikt håndterte ham. Schaefer varslet om store mangler ved Monika-etterforskningen.

– Vi har ikke avsagt noen dom, men gitt noen rettsråd til Justisdepartementet. Vi har vurdert de arbeidsrettslige spørsmålene, som er helt andre spørsmål enn Spesialenheten og Riksadvokaten har vurdert, sier Jan Fougner.

Da det ble klart at også tre andre tjenestemenn hadde varslet, ble også deres saker tatt inn i mandatet for gransking. Blant disse er Liv Giertsen, som tidligere har omtalt sin egen varsling som «påtalemessig selvmord».

Først ønsket politimesteren i Bergen å granske seg selv, men det ble etter hvert besluttet å løfte granskingen ut til en nøytral part.

MOR OG DATTER: Monika Sviglinskaja (8) som ble kvalt og drept 14. november 2011 Mamma Kristina Sviglinskaja (32) Foto: Privat Foto: ,

Litauer siktet for drap

I mai i fjor ble Monika-saken gjenopptatt, etter at politimannen Robin Schaefer påpekte på manglene ved etterforskningen. Politiet hadde i utgangspunktet henlagt saken. De konkluderte med at den åtte år gamle jenta tok sitt eget liv utenfor Bergen.

I oktober i fjor ble morens tidligere samboer, en 32 år gammel litauer, siktet for forsettlig drap. Da var det gått tre år siden den lille jenta ble funnet død. Mannen nekter straffskyld.

I februar konkluderte Riksadvokaten med at etterforskningen hadde båret preg av alvorlige mangler. Samme måned ga Schaefer ut en bok der han er svært kritisk til ledelsens håndtering av saken. 25. februar ila Spesialenheten for politisaker Hordaland politidistrikt en bot på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten, men ingen enkeltpersoner ble straffet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder