IKKE PRIORITERT? Prioriteringsutvalget ved professor Ole Frithjof Norheim, t.h. overleverte i november utredningen om prioritering i helsetjenesten til helse- og omsorgsminister Bent Høie.  Der nevnes omskjæring av gutter spesielt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

IKKE PRIORITERT? Prioriteringsutvalget ved professor Ole Frithjof Norheim, t.h. overleverte i november utredningen om prioritering i helsetjenesten til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Der nevnes omskjæring av gutter spesielt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: ,

Leger vil ikke omskjære guttebarn

Mange urologer ønsker å reservere seg mot å utføre omskjæring på gutter. – Jeg kommer selv til å be om å få reservere meg, sier leder Christian Beisland i Norsk Urologisk Forening.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

VG vet at en rekke andre urologer vil gjøre det samme.

Fra 1. januar ble omskjæring av gutter en del av den offentlige helsetjenesten.

Men nye loven åpner for at leger kan reservere seg mot å utføre inngrepet, men bare hvis ikke det dermed fører til at helseforetaket ikke kan tilby tjenesten.

– Dette er opp til hver enkelt, så hvor mange som vil be om det vet jeg ikke, sier Beisland som arbeider på Haukeland Universitetssykehus.

Argumentene mot at omskjæring skulle bli endel av den offentlige helsetjenesten var først og fremst at dette ikke er et medisinsk inngrep, og at pasienten selv ikke er med på å bestemme at inngrepet skulle skje.

– Men nå har noen bestemt at dette likevel skal gjøres, og det har jeg ingen kommentar til, sier Beisland.

Før det omstridte lovforslaget ble vedtatt, uttalte mange representanter for de forskjellige legeforeningene seg negativt til at omskjæring skulle bli et offentlig tilbud i Norge.

Tidligere denne uken tvitret stortingsrepresentant Jenny Klinge:

«Ein treng ikkje forhud for å kjempe for rettighetene tilgutane, men ballar bør ein ha.»

Beisland stiller også spørsmål om hvor høyt prioritert dette vil bli på de forskjellige sykehusene som er pålagt å gi dette tilbudet.

– For dette har absolutt laveste medisinske prioritet. Det er ingen som blir sykere av ikke å få gjort dette inngrepet, sier Beisland.

Vil havne bakerst i køen

Fra flere andre leger, som ikke ønsker å fronte det offisielt, får VG samme svar, denne gruppen vil havne helt bakerst i køene.

Leder av barnelegeforeningen Jan-Petter Odden, som på forhånd var sterkt kritisk til lovforslaget, ønsker ikke å uttale seg om saken nå.

Omskjæring av gutter er da også bare et tilbud, ikke en rettighet.

I hvilken grad dette skal bli prioritert ble også tatt opp i utvalget «Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten», som ble overlevert helseminister Bent Høie av professor Ole Frithjof Norheim i november.

På side 182 i den rapporten nevnes omskjæring av gutter spesielt:

«Utvalget foreslår at egenbetaling vurderes økt for følgende typer lavt prioritert helsehjelp:

Kategori 2): Tiltak som forventes å gi lave helsegevinster i forhold til ressursbruken, og som er rettet mot tilstander med lite helsetap. Eksempler kan være:– Egenbetaling for rituell omskjæring av gutter.»

Det er da også innført en egenandel på dette inngrepet.

– Dette er et tilbud vi er pålagt å ha, og som vi kommer til å ivareta. Loven trådte i kraft bare for noen dager siden, så eventuelle ventelister er det altfor tidlig å uttale seg om, sier kommunikasjonsrådgiver Christin Nyland i Helse Sør-Øst.

Hvor mange leger i det området som vil reservere seg vites ennå ikke, men som en kilde uttrykker: «Det finnes jo leger med en kulturell bakgrunn som ser annerledes på dette.»

Ved Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø ønsker ingen av urologene å ta jobben.

Kritisk til norske leger

Ervin Kohn, leder i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, er sterk kritisk til legene som ikke vil utføre inngrepet.

– Jeg forstår at nordmenn synes dette er rart fordi dette ikke er vanlig, men at legene skal sette seg på sin høye hest og innta en tante Sofie-holdning full av hovmod, skjønner jeg overhodet ikke. Ordrenekt er faktisk en avskjedigelsesgrunn i henhold til arbeidsmiljøloven, sier han ifølge NRK.

Kohn påpeker at så mye som 30% av alle verdens menn er omskåret.

PS: Lederen av Sosialistisk Ungdom, Nicholas Wilkinson, skryter av Jenny Klinges engasjement i denne saken, og har vedtatt at de ønsker at det skal være 16-års aldersgrense for slike inngrep.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder