FORSTÅR IKKE. Psykolog Atle Austad sier han ikke kan skjønne hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for å plassere en ungdom i en bolig med en forvaringsdømt, pedofil mann og en psykisk syk kvinne. I forgrunnen av bildet sitter den 60 år gamle pedofile mannen.

Ungdom deler bolig med forvaringsdømt pedofil (60)

I to år har ungdommen delt omsorgsbolig med mannen (60). Kommunen som skaffet boligen ble ikke varslet om at 60-åringen er en forvaringsdømt pedofil.

  • Ingar Johnsrud
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Gutten er i dag 19 år, men var ikke mer enn 17 da han flyttet inn i omsorgsboligen hvor 60-åringen også bor.

Det var ungdommens hjemkommune som skaffet den da mindreårige gutten plassen.

Men helse- og omsorgstjenesten i mannens hjemkommune ble ikke informert om mannens alvorlige fortid.

60-åringen er prøveløslatt, og vurderes som så farlig at han har tilsyn 24 timer i døgnet, og alarm på alle dører og vinduer. I en dom fra 2010 er det et vilkår for prøveløslatelse at han ikke skal ha kontakt med barn under 16 år.

Informerte ikke kommunen

- I dette tilfellet har vi ikke opplyst kommunen som plasserte ungdommen at denne klienten var dømt til forvaring for pedofili, sier Erik Sandøy, som er administrerende direktør for Aleris Ungplan & BOI, som driver omsorgsboligen.

- Burde dere ikke gjort det?

- Skal man henge opp et varsel når en pedofil flytter inn i et nytt nabolag? Dette er et veldig vanskelig spørsmål. Men det som gjør at vi kan forsvare dette i en faglig og omsorgsmessig sammenheng er de strenge kravene til sikkerhet som gjelder for den forvaringsdømte. Han har en til en-bemanning 24 timer i døgnet, og en egen boenhet.

- Men dette er jo noe annet enn et nabolag. De bor jo sammen?

- Den forvaringsdømte har en egen enhet, med kjøkken, soverom, bad og dusj. En periode benyttet den forvaringsdømte samme baderom som de andre beboerne, selvfølgelig under oppsyn, men slik er det ikke lenger.

KJENNER DU TIL LIGNENDE SAKER? TIPS OSS HER!

Behandlingsansvarlig psykiater i enheten, klinikksjef Erik Waale Næss, skriver i en e-post til VG at han ikke noen gang har oppfattet at den pedofilidømte skal ha vist noen «unormal» interesse overfor sin medbeboer.

- Slike potensielle faresignaler blir grundig og fortløpende vurdert. Med bakgrunn i dette, veiet opp i mot hensyn til taushetsplikt og personvern, har man således ikke funnet tungtveiende grunner til å informere medbeboere eller deres hjemkommuner.

Kriminalomsorgen sier til VG at de trodde Aleris varslet hjemkommunen.

Straffedømt 12 ganger

60-åringen har vært fengslet siden 1999 og er straffedømt 12 ganger. Seks av dommene dreier seg om seksuelle overgrep mot barn. Dommen han soner var en sikringsdom, som ble omgjort til forvaring.

KRITISK. 3,2 millioner kroner i året koster prøveløslatelsen. 60-åringens advokat Vidar Helgheim mener boforholdene er så dårlige at hans klient like gjerne kunne forblitt fengslet.

I deler av tiden har også en alvorlig psykisk syk, voksen dame bodd i omsorgsboligen. Ifølge 60-åringens advokat, Vidar Helgheim, skal hun ha vært laget så mye støy, at det ved fem - seks anledninger har vært umulig å føre samtaler på telefon.

- Hva er årsaken til at disse tre beboerne ble plassert sammen?

- Det er ingen spesiell bakgrunn for sammensetningen av beboere i boligen. Man fant ut at kvinnen ikke var noen god matsj, så hun ble flyttet.

Den pedofile mannen har gjennom sin advokat Vidar Helgheim og psykolog Atle Austad, ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, kontaktet VG. Han mener botilbudet er til skade for ham selv, den unge mannen og den psykisk syke kvinnen.

3,2 millioner i året

Ifølge Aleris betaler myndighetene 8900 kroner per døgn for 60-åringen. Det koster skattebetalerne over 3,2 millioner kroner i året.

Både advokaten og psykologen mener at boforholdene er så dårlig tilrettelagt for 60-åringen at de er til hinder i behandlingen for å tilbakeføre ham til samfunnet, og kan i verste fall øke faren for nye overgrep.

- Slik situasjonen er nå mener jeg han like gjerne kunne sittet fengslet på Ila. Min klient kommer ikke videre i sin utvikling, sier advokat Helgheim.

-Jeg oppfatter dette som ren, passiv oppbevaring av min klient, uten noen form for prognose, sier han.

Advokaten har besøkt klienten i omsorgsboligen, og beskriver boforholdene som «kummerlige».

Dette er Aleris sterkt uenige i.

- Påstandene faller på sin egen urimelighet. Alle vet hva det betyr å sitte i fengsel. Denne klienten er med på ulike aktiviteter, han har fått tilbake førerkortet og han trener på hverdagslige aktiviteter for å tilvende seg et liv i frihet. Det er noe helt annet enn fengsel, sier Sandøy.

- God utvikling under behandling

Psykolog Austad sier at hovedformålet med prøveløslatelsen var å legge til rette for at mannen skulle få mulighet til å utvikle relasjoner til adekvate voksne, før lengstetiden for forvaring utløper, i 2015.

- Det er avgjørende for å kunne vurdere om han kommer til å slutte å forgripe seg, sier Austad.

- Denne pasienten har hatt god utvikling i forhold til mange viktige faktorer knyttet til at han skal slutte å begå overgrep. Men det er helt avgjørende for hans utvikling, at han får muligheten til å utvikle relasjoner til oppegående voksne. Deriblant muligheten til å få utvikle et emosjonelt, relasjonelt og seksuelt forhold til en vanlig, oppegående kvinne. Det er ikke mulig under slike boforhold.

Alvorlige faremomenter

- Jeg har fått innsikt i hva jeg har gjort mot andre mennesker, og hvilke alvorlige konsekvenser mine overgrep har ført til for ofrene, sier mannen selv til VG.

- På generelt grunnlag kan jeg ikke skjønne hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for å plassere en ungdom i en bolig med en forvaringsdømt, pedofil mann og en psykisk syk kvinne. Jeg stiller spørsmål ved forsvarligheten av slike sammensetninger. Hva om ungdommen eller kvinnen har opplevd overgrep tidligere i livet? Det blir jo et overgrep i seg selv i tilfelle å bo med en forvaringsdømt pedofil, sier psykolog Austad.

- Jeg kan faktisk ikke se noen som helst behandlingsmessig verdi ved plasseringene. Men jeg kan derimot se mange alvorlige faremomenter ved slike sammensetninger, fortsetter han.

Aleris og kriminalomsorgen kommenterer saken etter at den forvaringsdømte mannen har opphevet taushetsplikten om hans sak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder