LEI AV STILLSTAND: Fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal er leder av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal foreslå tiltak for å redusere mobbingen blant barn og unge. Foto:Petter Emil Wikøren,VG

Mobbe-utvalg: Vil bøtelegge kommuner som ikke jobber mot mobbing

Djupedal varsler store endringer i lovverket

Lei av at mobbetallene ikke går ned

-Mobbekampanjer holder ikke

Djupedal-utvalget er sterkt misfornøyd med at mobbingen av barn og unge ikke er redusert på ti år. Nå vil de straffe skoler og kommuner som ikke griper inn mot mobbing.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal har fått i oppdrag å lede utvalget som skal gi regjeringen verktøyene den trenger for å redusere mobbingen.

Torsdag formiddag slapp han ut flere nyheter om tiltakene – selv om utvalget ikke skal levere rapport før i mars 2015.

- For det første vet vi at elevenes rettssikkerhet ikke er godt nok ivaretatt. Paragraf 9 i Opplæringsloven (om retten til et trygt arbeidsmiljø for elevene) blir ikke håndhevet på en ordentlig måte. Derfor må vi ha et system der dette ivaretas. Mange barn blir ikke tatt på alvor. Derfor må vi innføre tydeligere plikter for skoler og skoleeiere, sier Djupedal.

Vil innføre bøter

Konkret vil hans utvalg foreslå at det innføres forvaltnings-sanksjoner også i mobbesaker. I praksis betyr det at hvis en mobbesak ikke følges opp av en kommune, vil det bli mulighet til å gi bøter.

- Systemet er mangelfullt. Vi trenger et tungt ris bak speilet. Det vurderer vi nå seriøst hvordan vi skal innføre, sier Djupedal.

MØTTE TOBIAS: 18-åringen Tobias Setzer som fortalte sin mobbehistorie til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.h.) i fjor, opplevde å bli mobbet bort fra hjemstedet. Nå innrømmer statsråden at de siste årenes kamp mot mobbing ikke har vært vellykket. FOTO: FRODE HANSEN/VG Foto:Frode Hansen,VG

Hans utvalg vil også foreslå at en juridisk enhet blir opprettet eller utvidet for å styrke det juridiske rammeverket rundt de som blir mobbet.

- Praksis viser at det juridiske rammeverket ikke er godt nok, sier utvalgslederen.

VG har tidligere omtalt at den såkalte mobbeloven – eller loven om elevenes rett til et godt psykososialt miljø på skolene – nesten ikke er benyttet i rettspraksis. Dette til tross for at et nasjonalt tilsyn avdekket over 200 lovbrudd og for at den rapporterte mobbingen ikke er gått ned.

Djupedal innrømmer gjennom det foreløpige forslaget fra utvalget at hverken han selv eller de andre utdanningsministrene som har styrt Skole-Norge de siste ti årene – har lyktes i kampen for å redusere mobbingen.

Hjelper ikke med skippertak

- Vi vil foreslå store endringer i lovverket. Kampanjer og skippertak har ikke vært det riktige svaret på denne utfordringen. Det er naturlig at en regjering vil bevilge penger på en kampanje for å vise at den gjør noe. Men det er bare langsiktig, systematisk og hardt arbeid mot mobbing som nytter over tid, sier Djupedal.

Han peker også på bedre skoleledelse, bedre skolekultur og et mer bevisst skoleeierskap i kommunene som viktige stikkord for å bekjempe mobbingen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som er Djupedal-utvalgets oppdragsgiver, innrømmer at Skole-Norge på langt nær har kommet langt nok i kampen mot mobbingen.

Retten til å ikke grue seg

- Alle elever har rett til å gå på skolen uten å grue seg. De har rett til at de voksne faktisk gjør noe for å stoppe eller forebygge mobbing. Derfor er det så deprimerende at mobbetallene er så stabile, sier skolestatsråden.

Han ønsker at Djupedal og ekspertutvalget vurderer nøye om voksenpersonene rundt barn og ungdom ansvarliggjøres tydeligere..

Han mener også at digital mobbing krever ekstra oppmerksomhet.

Kan mobbes 24/7

- Tidligere kunne man tross alt trekke seg fysisk unna mobbing. I dag kan et menneske mobbes 24 timer i døgnet på sosiale medier på mobilen, nettbrettet og PC-en. Da er det ikke slik at du kan glemme en kommentar etter to uker, da ligger den der kanskje for alltid, minner Røe Isaksen om.

Ca. 65.000 barn og unge oppgir at de blir utsatt for digital mobbing. Det tilsvarer i snitt en skoleklasse på hver norske skole.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder