Ektepar dømmes til fengsel for å ha utnyttet filippinske sykepleiere

Bistandsadvokat: – Betyr mye for dem å føle seg trodd

Sykehuset: – Vi har begått feil

JOBBET HER: Tre av de filippinske sykepleierne ble hentet inn som sykepleiere til Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål. Foto:Markus Aarstad,VG

Oslo-sykehus dømmes for brudd på utlendingsloven – én million i bot

Oslo universitetssykehus dømmes til foretaksstraff for å ha utnyttet filippinske sykepleiere.

 • Bjørnar Tommelstad
 • Ingeborg Huse Amundsen

Artikkelen er over fem år gammel

Borgarting lagmannsrett slår fast at Oslo universitetssykehus (OUS) burde vært klar over at det forelå klar risiko for ulovlig arbeidsformidling da de lot tre filippinske sykepleiere jobbe for dem.

Sykepleierne var formidlet til sykehuset av et ektepar – mann (68) og kvinne (53) – som av lagmannsretten er dømt for grov utnyttelse av totalt sju filippinske kvinner.

BAKGRUNN:Formidlet sykepleiere - siktet for menneskehandel

– Det ble likevel ikke iverksatt nærmere undersøkelser eller tiltak som kunne hindret utilbørlig utnytting. Det hendelsesforløpet som er beskrevet ovenfor, gir grunn til å reise vesentlig kritikk mot flere organisasjonsledd på et høyt nivå innenfor sykehuset, heter det i den ferske dommen.

Sykehuset er dømt til en bot på én million kroner.

– Lagmannsretten finner at også de subjektive vilkårene for straff er oppfylt ved at ansatte ved Oslo universitetssykehus, ut fra en samlet vurdering, har opptrådt grovt uaktsomt. Grov uaktsomhet foreligger dersom det en handling er svært klanderverdig, og det er grunnlag for sterk bebreidelse, står det i dommen.

Sykepleierne føler seg trodd

Gro Wildhagen, bistandsadvokat for fire av de filippinske sykepleierne, sier til VG at de er fornøyde med dommen.

– De fornærmede opplever seg trodd av lagmannsretten, og det betyr mye for dem. Vi har fått fullt medhold i kravene vi har fremmet.

– Denne prosessen har gått over mer enn to år. Hvordan har de opplevd dette?

– De har uttrykt at det er vanskelig og tyngende å stå i en slik sak der de ikke vet hva utfallet blir. De håper for sin del at saken er endelig avgjort, og at de kan gå videre i livene sine, sier Wildhagen.

De tre filippinske sykepleierne skal ha betalt opp til 467.000 kroner hver til ekteparet som skaffet dem jobb. Trekker man fra utgifter, satt ekteparet igjen med mellom 274.000 og 294.000 kroner per sykepleier, ifølge politiets revisorrapport.

– De sitter med store banklån. Blir dommen stående, får de innfridd en stor del av låneforpliktelsene de står overfor i dag, sier bistandsadvokaten.

Sykepleierne bor fremdeles i Norge. Noen av dem jobber som helsefagarbeidere, og andre er sykepleiere, ifølge Wildhagen.

Sykehuset innrømmer dårlig håndtering

DIREKTØR I RETTEN: Sykehusdirektør Bjørn Erikstein og advokat Harald Stabell møtte i Oslo tingrett til hovedforhandling i Oslo oktober 2013. Foto:Trond Solberg,VG

Oslo universitetssykehus har tidligere erklært seg ikke skyldig i påstanden om at de har utnyttet sykepleierne.

BAKGRUNN:Her bekrefter OUS å ha bestilt filippinske sykepleiere

Sykehusledelsen vedgår imidlertid at de har opptrådt kritikkverdig.

– OUS har ikke håndtert denne ansettelsessaken på en god måte og det er gjort feil. Vi må derfor bare ta lagmannsretten vurdering til etteretning, skriver fungerende administrerende direktør Morten Reymert i en sms til VG.

I kjølvannet av saken, har sykehuset endret ansettelsesrutinene sine.

– For å være helt sikre på at dette ikke kan skje igjen har vi siden 2012 endret måten ansettelser gjennomføres på i sykehuset ved at vi har nye rutiner, fullmakter og sentral kontroll av ansettelsesprosessen, forteller Reymert.

Sykehuset vurderer å anke dommen fra lagmannsretten.

Mener sykehuset har et særskilt ansvar

Gro Wildhagen mener det er viktig og riktig at også sykehuset straffes.

– Ut fra de bevis som er ført i retten, mener jeg at det er en korrekt avgjørelse. En så stor institusjon som Oslo universitetssykehus har et særskilt ansvar for å opptre ryddig ved rekruttering av utenlandsk arbeidskraft, sier advokaten.

Sykehuset ble i utgangspunktet anmeldt av Norsk sykepleierforbund og stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) som en menneskehandelssak i betydningen tvangsarbeid. Påtalemyndigheten fant at vilkårene for menneskehandel ikke var oppfylt, og tok i stedet ut tiltale for overtredelse av utlendingsloven.

– Jeg håper dette kan være et signal ut til hvordan det ikke skal gjøres. Dommen er en oppfordring til å følge opp utenlandske arbeidere, og ikke ha en sponsor eller mellommann som krever penger som arbeidsgiver ikke er kjent med. Saken kan være oppdragende for mange, mener Wildhagen.

Håper saken setter en støkk i andre

FORBUNDSLEDER: Eli Gunhild By i Norsk sykepleierforbund. Foto:Knut Åge Hansen,

Eli Gunhild By, forbundsleder i Sykepleierforbundet, sier hun er utrolig glad på sykepleiernes vegne.

– De filippinske sykepleierne er utsatt for grov økonomisk utnyttelse, og de som står bak dette har i dag fått sin straff. Jeg håper dette setter en støkk i andre som utnytter utenlandsk arbeidskraft, sier hun til VG.

Saken sprakk da to av kvinnene fortalte kolleger og lokale tillitsvalgte at de ikke hadde det bra der de bodde. Forbundslederen mener saken vitner om hvor viktig det er med en sterk fagorganisasjon.

– Hovedtillitsvalgt på klinikken avslørte saken, og vi har støttet dem hele veien. Uten et sterkt fagforbund hadde de ikke hatt mulighet til å vinne fram.

– Utenom alle vanlige kanaler

Hovedtillitsvalgt Frank Ryghaug var den som varslet om saken. Han sier til VG at det er bra at dommen peker på systemansvaret og toppledelsens ansvar.

– De har ryddet opp og gitt sykepleierne fast jobb. Samtidig synes jeg det er en omgåelse å snakke om rutinesvikt, for man har gode rutiner på å bruke eksterne vikarbyrå.

– Dette er utenom alle vanlige kanaler. Det var veldig kreativt. Svikten er at øverste nivå ikke har gått inn i saken, og overlatt all korrespondansen med møbelfirmaet til en seksjonsleder og en kirurg, sier Ryghaug.

Ektepar dømt

Ekteparet som formidlet filippinske sykepleierne til sykehuset er dømt til fengsel, både mannen og kvinnen er dømt til fengsel i ett år og tre måneder.

– Domfellelsen gjelder utnytting av syv forskjellige personer. Det er tale om en planmessig virksomhet over lengre tid med sikte på økonomisk vinning, står det i dommen.

Ekteparet er dømt for grov økonomisk utnyttelse av de syv kvinnene.

I 2007-2009 bisto de tre filippinske kvinner med å etablere seg i Norge. Den første tiden bodde de hjemme hos ekteparet, og fikk alle kostnader dekket. Da kvinnene senere oppnådde arbeid i helsevesenet, bisto ekteparet dem med å ta opp banklån.

Av banklånene tok ekteparet mellom 50.000 og 70.000 kroner for å dekke utgiftene de hadde hatt for å la kvinnene bo hjemme hos seg.

I 2009 kom de på ideen å hjelpe andre fra Filippinene i arbeid i Norge.

Ytterligere fire kvinner betalte ekteparet penger for å få bistand til blant annet oppholdstillatelse, bolig og arbeid i Norge.

Krevde penger

Borgarting lagmannsrett mener ekteparet tok urimelig mye penger for å bistå kvinnene. I dommen oppsummeres det hvordan kvinnene ble utnyttet:

** De fornærmede har uten reell valgfrihet måttet ta opp lån som er av betydelig størrelse, både isolert sett og sett i forhold til deres situasjon i Norge. For enkelte av dem er det tale om lån med meget høy rente. Tilnærmet hele lånebeløpene er utbetalt direkte til ekteparet.

** Lånebeløpene er for alle sykepleierne blitt vesentlig høyere enn de beløpene som ble presentert for dem på Filippinene, uten at de har hatt noen mulighet til å påvirke det.

** Ullevål-sykepleierne har i tillegg til lånene betalt meget betydelige beløp til ekteparet, både sett i forhold til deres inntekt og i forhold til de ytelsene de har mottatt.

– Både overfor hver av de syv fornærmede og samlet er det tale om en grov økonomisk utnytting. Det dreier seg om betydelige beløp for personer som var i en sårbar situasjon, heter det i dommen.

Les også

 1. Sebastians oldemor ber Høie gå av

  I et åpenhjertig brev til helseminister Bent Høie skriver oldemoren til Sebastian (10 md.
 2. Helse-Høie: Ville sparke styret for å bli kvitt direktør

  Helseminister Bent Høie ville kastet styremedlemmer i Helse Midt-Norge for å få fjernet direktøren Trond Michael…
 3. Fant lovbrudd hos barne- og ungdomspsykiatrien i alle landets helseforetak

  Tilnærmet ingen av landets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker har fulgt regelverket, viser en ny…

Mer om

 1. Sykehus

Flere artikler

 1. Listhaug foreslår lovskjerping: Vil hindre at utlendinger utnyttes i Norge

 2. Storsvindleren Marie Madeleine Steen pågrepet i Danmark

 3. Pluss content

  Ut mot terrorist-ryktene

 4. Dette må du vite om Eirik Jensen-saken

 5. – Det gjør vondt når datteren min får høre at de andre barna tror mamma er en terrorist

Fra andre aviser

 1. Vil ha utnyttelse av sykepleiere til Høyesterett

  Aftenposten
 2. Ullevål og ektepar dømt for utnyttelse av filippinske sykepleiere

  Aftenposten
 3. Oslo-sykehus får millionbot i filipiner-saken

  Fædrelandsvennen
 4. Ny rettsrunde for filippinske sykepleiere mot OUS

  Aftenposten
 5. Høyesterett skal behandle sak om utnyttelse av sykepleiere

  Aftenposten
 6. Høyesterett dømmer ektepar for utnyttelse av filippinere

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no