Ett av seks barn i Oslo lever under EUs fattigdomsgrense

Hele 15,6 prosent av barna i Oslo lever under EUs fattigdomsgrense. Hovedstaden skiller seg klart ut ettersom tilsvarende tall for hele Norge er 7,6 prosent.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det er i rapporten «Økonomi og levevilkår for ulike lavinntektsgrupper» utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB), at dette kommer fram, skriver Finansavisen.

Årsaken til at Oslo kommer så dårlig ut, er ifølge SSB at mer enn halvparten av husholdningene i hovedstaden består av single, og at Oslo har mange innvandrere fra Asia, Afrika og Øst-Europa. Dette er grupper som er kraftig overrepresentert i lavinntektsgruppene. Mange av disse sliter også med å komme seg opp i inntekt over lang tid.

Hele 67 prosent av somaliske barn i Norge vokser ifølge SSBs tall opp i en fattig familie, og 41 prosent av barn i pakistanske familier gjør det samme. Også innvandrere fra land som Tyrkia og Irak skiller seg negativt ut på fattigdomsstatistikken.

EU definerer fattigdomsgrensen som en husholdning der inntekten er lavere enn 60 prosent av medianinntekten. Ut fra dette regnestykket vil en familie på fire som har under 32.000 kroner utbetalt hver måned, ansees som fattige.

Ut fra denne definisjonen er 9,6 prosent av befolkningen i Norge fattige, ifølge SSB, som understreker at det må tas høyde for at enkelte kun har lav inntekt for en periode.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder