KUNSTIG HØY RENTE: Finansminister Siv Jensen (Frp) - her i Stortinget under forrige ukes budsjettdebatt - sier at bankkundene kan presse bankene hardere på rentenivået. Foto: SCANPIX

Jensen ber boliglånkundene kreve lavere rente

Mener det er sunt for boligkjøperne at boligprisene flater ut

Finansminister Siv Jensen (Frp) beskylder bankene for å holde utlånsrentene kunstig høyt. Nå ber hun bankkundene ta affære.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Man kan bytte bank hvis man mener at banken man er kunde, i tar seg for godt betalt, Når kundene stiller krav på den måten, er de med på å påvirke konkurransen, sier hun til VG.

Om få dager skal den ferske Høyre-Frp regjeringen avgjøre om bankene skal pålegges enda strengere kapitaldekningskrav.

Allerede på torsdag kommer det faglige rådet fra Norges Bank - og bankene har sagt åpent at de frykter strengere reguleringer med kostnader de må velte over på kundene.

Men Siv Jensen antyder at bankene tar feil:

- Bankene bruker egenkapitalkravene og bankreguleringskravene som en unnskyldning til å holde rentene kunstig oppe. Vi mener at det ikke er riktig. Bankene har hatt gode resultater over år. I 2012 hadde bankene et samlet overskudd på mer enn 27 milliarder kroner etter skatt. Det gir selvfølgelig et veldig godt grunnlag for å bygge egenkapital, sier Jensen til VG.

- Står fritt

Verken regjeringen eller Finansdepartementet kan påvirke hvordan bankene fastsetter sine rentemarginer. Men Jensen medgir åpent at hun er i tvil om konkurransen bankene imellom fungerer godt nok:

- Bankene står fritt til å fastsette sine utlånsrenter.
Utlånsmarkedet er en fri konkurranse mellom de ulike aktørene, men for at den konkurransen skal fungere godt, forutsetter det at vi som er bankkunder benytter oss av det frie markedet, og at vi stiller krav, legger hun til.

- Har bankene grunn til å frykte enda strengere egenkapitalkrav?

Jeg oppfatter at kravene som har vært stilt gjennom lengre tid, har det vært enighet om er nødvendig. Dette er ikke særnorske bestemmelser, men internasjonal harmonisering. Det siste kravet som nå gjenstår er den mot-sykliske bufferen, som Norges Bank skal gi råd om 4. desember, hvor regjeringen trolig vil ta sin beslutning i neste uke, sier hun.

Mandag kom november-tallene fra eiendomsmarkedet, som viste at prisene har falt med 0,9 prosent gjennom måneden.

VG-kommentator Tom Staavi: Prisfallet fortsetter

I sin første kommentar til boligprisfallet, sier Jensen at hun mener det kan være sunt - spesielt for boligkjøperne:

- Vi har bak oss mange år med kraftig vekst i boligprisene. Det at prisene nå flater ut, er i seg selv en fordel for boligmarkedet. Det kan rett og slett være sunt, ikke minst for kjøperne, sier den ferske finansministeren til VG.

Kraftig vekst

Til de boligeierne som nå frykter verdifall, har hun dette budskapet:

- De som er i boligmarkedet, har nytt godt av en kraftig vekst gjennom mange år, som har vært betydelig større enn den gjennomsnittlige lønnsutviklingen. Men mediene har et ansvar for å formidle korrekt informasjon. Overskrifter som ikke helt samsvarer med det bildet og de analysene som kommer fra aktørene, kan bidra til å formidle en feilaktig psykologi i markedet, og det er det ingen som er tjent med.

- Har du eksempler på det?

- Ofte er det slik at overskriftene skriker mot deg at nå er det full krise, mens det analytikere, aktører og økonomer sier, gir et mer nyansert bilde enn det ingresser og overskrifter gjør. Jeg er opptatt av at det må formidles korrekt informasjon, sier Jensen.

- Sitter du med andre opplysninger om eiendomsmarkedet enn eiendomsbransjen har?

- Finansdepartementet kommer ikke med anslag på boligprisveksten, men vi følger med i de analysene som blir publisert, og på den faktiske utviklingen. For øyeblikket tyder bildet på en utflating etter veldig mange år med kraftig vekst, sier Siv Jensen.

Bankene avviser

Men bankene er rykende uenige med finansministeren. Jan Erik Fåne, kommunikasjonssjef i Finans Norge, avviser at bankene holder rentemarginene kunstig høyt:

- Rentemarginene er på et historisk lavt nivå, selv om de er blitt noe høyere den siste tiden. Så det er ikke riktig slik finansministeren sier at de er kunstig høye. Over 100 norske banker tilbyr sine tjenester i Norge, og det er betydelig grad av konkurranse bankene imellom, sier Fåne til VG.

- Men Jensen mener at bankene uansett har en god margin til å takle nye kapitaldekningsregler?

- De nye reglene innebærer enorme kapitaloppbygginger i bankene. Man kan ikke tro at det kan skje uten konsekvenser. Det er to måter å takle det på. Enten ved å redusere utlån med høyest risiko, som ofte er lån til næringslivet, eller ved å tjene mer penger, blant annet gjennom en høyere rentemargin, sier Fåne.

- Vil kundene kunne påvirke rentenivået med å bli mer kravstore?

- Som sagt opplever vi at det er tøff konkurranse bankene imellom. Men forbrukerne kan sikkert bli enda tøffere. Det vil ikke vi ha noe imot, sier Fåne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder