IKKE TID Å VENTE: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp). Foto:Roger Neumann,VG

Horne vil endre barneloven

Barneminister Solveig Horne (FrP) vil endre loven slik at foreldre som er dømt for alvorlige overgrep mot sine barn, automatisk skal miste samvær og omsorg.

Linn K. Yttervik
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Vi ønsker å sikre en bedre beskyttelse for barn der foreldre eller steforeldre er dømt for vold eller overgrep mot egne barn, sier Horne til VG.

Hun har vært en pådriver for lovendringen siden hun var stortingsrepresentant.

I dag eksisterer denne automatikken i rettsvesenet for eksempel dersom en av foreldrene dreper den andre. Da går foreldreansvaret automatisk mot en straffesak.

Les også:Slik forebygger barnehagene overgrep

Slik er det imidlertid ikke i straffesaker som handler om vold eller overgrep. Derfor setter regjeringen nå i gang en utredning med sikte på å endre barneloven.

– Hvis du har blitt dømt for økonomisk mislighold så blir du fratatt muligheten for å jobbe i bank. Hvis du blir dømt for vold mot egne barn er det så alvorlig at jeg mener det må sees på om du skal miste samvær med egne barn, sier Horne.

–Tar for lang tid

Foreldre som er dømt for vold eller overgrep mot barn kan fremdeles få samvær og foreldreansvar etter dagens praksis.

VIL ENDRE LOVEN: Regjeringen setter nå i gang en utredning av endringer i barneloven og straffeloven når en forelder eller steforelder dømmes for alvorlige overgrep. Foto: Illustrasjonsoto:Frank May,

Dette er fordi vold og overgrep går etter straffeloven, mens spørsmålet om samvær går etter baneloven som er en privatrettslig lov.

– I dag kan det ta alt for lang tid før saken om samvær kommer opp etter at en av foreldrene er dømt for vold eller overgrep. Det gir et rom hvor barn kan bli utsatt for nye overgrep, sier Horne.

Horne legger til at det for mange foreldre er en påkjenning å reise sak mot den forelderen som er dømt for vold eller overgrep.

– Det er ikke alle som har vilje eller evne til å reise en slik sak, og vi ønsker å vurdere hvordan vi kan forenkle prosessen ved at det skjer automatisk slik at vi fritar bostedforelder fra dette ansvaret, sier Horne.

Utreder kontaktforbud

I tillegg vil regjeringen utrede om straffeloven skal endres slik at dommerne får en plikt til å vurdere kontaktforbud når det har falt dom i en voldssak mot barn.

– I dag er det en mulighet å illegge et kontaktforbud mot forelderen som har utsatt barnet for vold eller overgrep. Men den muligheten blir lite brukt og vi vil utrede om det skal være en lovfestet plikt å vurdere et slikt kontaktforbud.

Les også:Oppfordrer til treklatring: – La barna falle

I 2012 ga førstelektorene Fritz Leo Breivik og Kate Mevik ved Universitetet i Nordland ut boken «Barnefordeling i domstolen».

I et intervju med VG mente forfatterne at ban i flere tilfeller blir tvunget til samvær med en voldelig forelder.

En av mødrene som ble intervjuet i boken fortalte forfatterne at far fikk samvær umiddelbart etter at han hadde sonet et års fengsel for vold mot barna og henne.

– Det illustrerer på en grotesk måte at virkningen av vold mot barn ikke tas på alvor, sa forfatterne da til VG.

Flere endringer gjort

I 2014 ble det gjort endringer i barneloven i de tilfellene hvor det var mistanke om vold og overgrep. Domstolen skulle da opptre med egne talspersoner for barna.

I tillegg fikk domstolsadministrasjonen støtte for å øke kompetansen i barnevernssaker og domstolen skulle blant annet gjennomføre samtaler med barna, og det skulle opprettes sakkyndige for barn.

Les også:Aldri har vi kranglet mer om barna

Horne mener den forrige regjeringen burde gått lengre for å beskytte barna.

– Barneloven er styrket når det gjelder barns rettigheter i samværskonflikter. Nå må vi se hvordan vi kan forebygge og hindre nye overgrep og lovbrudd mot barn som har opplevd vold eller overgrep. Er du dømt for vold eller overgrep mot dine barn bør du også miste samvær med barna, sier Horne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder