LOVBRUDD: Fylkesmannen i Nordland avdekket lovbrudd på barnehage- og skoleområdet under tilsynet. Foto: Tore Kristiansen VG

Foreløpig rapport: Fant flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune

Fylkesmannen i Nordland har avdekket flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune, ifølge en foreløpig rapport. Nå får kommunen beskjed om å ordne opp.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Den foreløpige rapporten som ble sendt til Tysfjord kommune mandag viser at det er funnet flere lovbrudd på barnehage- og skoleområdet.

Undersøkelsen av hvordan meldeplikten blir håndtert i de ulike instansene i kommunen ble satt i gang etter de mange medieoppslagene om den mye omtalte Tysfjord-saken.

Les også: Fylkesmannen i Nordland oppretter tilsyn

I juni sto elleve kvinner og menn frem med sine overgrepshistorier i VG. Nå etterforskes en rekke saker av politiet.

Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen slår fast at meldeplikten er godt kjent i helsetjenestene, skolen og barnehagene. I tillegg mener Fylkesmannen at barneverntjenestene håndterer bekymringsmeldinger på en forsvarlig måte.

– Det er ingenting som tyder på at fagfolkene i kommunen ikke håndterer meldeplikten som de skal. Dette er imidlertid et resultat av jobben de enkelte tjenestene gjør, og ikke av styringen til den kommunale ledelsen, sier Fylkesmann Hill-Marta Solberg.

Les også: Tysfjord-offer krever millionerstatning

Etterlyser bedre systemer

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sikrer at meldeplikten blir ivaretatt og om bekymringsmeldinger blir håndtert forsvarlig. Undersøkelsene som er gjort tar for seg situasjonen fem år tilbake i tid.

Marions kamp: Hun ble Tysfjord-sakens ansikt utad

I den foreløpige rapporten kommer det blant annet frem at kommunen som skoleeier må sørge for å få på plass et forsvarlig system for å vurdere og følge opp kravene i skolenes meldeplikt i barneverntjenesten. Tilsynet mener også at kommunen som barnehagemyndighet ikke påser at barnehagene drives i samsvar med regelverket.

I rapporten skriver de at antall meldinger i helsetjenesten indikerer at faren er liten for at nødvendige meldinger ikke blir sendt.

Les også: Overgrepsoffer anmelder Tysfjord kommune

For barnehagene er situasjonen imidlertid en annen. I den foreløpige rapporten står det blant annet:

«Når det gjelder barnehagene er det sendt veldig få meldinger til barneverntjenesten de siste fem årene. Vi vurderer derfor risikoen som stor for at saker som burde ha vært meldt fra barnehagene ikke har blitt kjent for barneverntjenesten»

I rapporten står det videre at risikoen for skolesektoren ikke er like stor, men at kommunen som skoleeier og barnehagemyndighet likevel bør gjøre risikovurderinger for lovbrudd.

Tysfjord etter ovegrepssakene: Utslitte, men lettet

Fylkesmannen vil ikke utelukke at det har vært bekymringer for at barn som har blitt utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt som ikke har blitt tatt opp med de offentlige tjenestene.

Samtidig understreker den foreløpige rapporten at Fylkesmannen bare kan føre tilsyn med de kommunale tjenestene som er lovpålagt å melde fra til barneverntjenesten.

«Vi finner ikke grunnlag for å konkludere med at disse tjenestene har vært kjent med at det har forekommet omsorgssvikt eller overgrep de siste fem årene som ikke har blitt meldt til barneverntjenesten eller politiet», står det i den foreløpige rapporten.

Les også: Tysfjord kommune: –Sjokkerende

Løpende risiko

Fylkesmannen påpeker at det er kommunens ansvar å ha et system for å fange opp svikt og feil i rutiner, og at styringen fra kommunen skal sørge for at det ikke er tilfeldigheter og enkeltpersoner som ivaretar dette ansvaret i praksis.

– En kommune som ikke har systemer for dette tar en løpende risiko for at noe går galt uten at de har kontroll eller oversikt over hvordan de ulike tjenestene faktisk arbeider, sier Solberg.

Les også: Når jentene ble 16 var det fritt frem

Hun forventer at kommunen tar grep og sørger for å få på plass bedre systemer.

– Konsekvensen av ikke å ha dette på plass kan bli at den kommunale ledelsen ikke får nok kunnskap om hvordan dette fungerer i tjenestene, og det er de pålagt å ha, sier Solberg.

Nå ber hun kommunen rette opp.

– Ethvert lovbrudd er et lovbrudd for mye, og dette er et område som skal ha kontroll. Vi har påpekt at de nå må rette opp og utvikle systemer som gjør at de har kontroll i slike saker, at de får rapporter og kan etterspørre hvordan meldeplikten håndteres.

Les også: Overgrepssiktet Tysfjord-mann løslatt fra varetekt

Den foreløpige rapporten ble sendt til Tysfjord kommune mandag, og kommunen har frist til utgangen av mai med å komme med tilbakemeldinger. Den endelige tilsynsrapporten blir utarbeidet etter dette.

I en SMS til VG skriver rådmann i Tysfjord kommune, Oddbjørn Nilsen, at kommunens ledelse er opptatt hele uken. Rådmannen skriver videre at de har mottatt rapporten i dag, og at det er umulig å kommentere den på så kort tid. Han understreker at dette er en foreløpig rapport og at fagansvarlige skal gå gjennom den, og muligens også orienteres om i kommunestyret.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder