BLIKKONTAKT: Eiendomsmegler Odd Kalsnes avbildet i rettssalen i Gulating lagmannsrett i mars, da begjæringen om gjenåpning ble behandlet. Foto: GØRAN BOHLIN Foto: Gøran Bohlin VG

Tapte sak om bevisjuks

Falske dokumenter påvirket ikke domsresultatet i det økonomiske oppgjøret mellom eiendomsmegler Odd Kalsnes og hans tidligere samboer.

Det slår Gulating lagmannsrett fast i en fersk kjennelse.

Odd Kalsnes (61) begjærte saken gjenåpnet etter at VG i fjor vinter avslørte at falske fakturaer, bankopplysninger og identitetspapirer ble lagt frem for Borgarting lagmannsrett da oppgjøret etter samlivsbruddet ble behandlet i 2015.

Dokumentbunken stammet fra Treholt-bløffmakerne Geir Selvik Malthe-Sørenssen (51) og Tor Nord (52), og kunne knyttes til en påstand om at eiendomsmegleren skulle ha en skjult formue i utlandet.

Les også: Slik jobbet bløffmakerne

Gulating lagmannsrett mener eiendomsmeglerens ekssamboer ikke kan bebreides for at de falske dokumentene ble lagt frem for retten.

Lagmannsretten finner det heller ikke godtgjort at det har vært noe samvirke om fabrikkering av bevis mellom ekssamboeren og Treholt-bløffmakerne.

Varsler anke til Høyesterett

Videre i kjennelsen legges det til grunn at Borgarting i sin tid ikke var ukjent med tvilen knyttet til ektheten av dokumentene.

«I denne helhetlige vurdering av bevismaterialet anses det mest sannsynlig at den dømmende rett også så hen til bevisvekten av den del av bevisførselen som gjaldt bruk av falske eller fabrikkerte bevis, og følgelig lot dette telle med i vurderingen av hvem av partene bevistvilen skulle gå utover i hovedtvistespørsmålet», skriver Gulating lagmannsrett.

Dermed ble begjæringen om gjenåpning forkastet og det opprinnelige dommen stående. I dommen fra 2015 ble Kalsnes dømt til å betale ekssamboeren seks millioner kroner. Borgarting mente det var bevist at Kalsnes overfor sin eks-samboer hadde brutt avtaleforpliktelser knyttet til et privat boliglån som skulle ettergis.

Gulating lagmannsrett besluttet også at Kalsnes tilpliktes å betale henne 565.000 kroner i saksomkostninger for den siste runden i retten.

– Vi noterer oss at Gulating lagmannsrett enstemmig har forkastet Kalsnes gjenåpningsbegjæring og tilkjent vår klient fulle sakskostnader. Vår klient er tilfreds med lagmannsrettens avgjørelse, herunder at retten ikke har funnet grunnlag for de svært grove beskyldninger Kalsnes fremsatte mot henne i gjenåpningsbegjæringen, skriver ekssamboerens advokat, Jan-Erik Sverre, i en e-post til VG.

Eiendomsmegleren varsler at siste ord ikke er sagt og at hans advokat, Anders Pind, for tiden jobber med å anke saken videre til Høyesterett.

– Jeg mener de grove beskyldningene mot min ekssamboper er helt legitime. Derfor derfor ankes saken til Høyesterett. Denne saken slipper jeg ikke, sier Kalsnes.

Var stevnet som vitner

Både Malthe-Sørenssen og Nord var stevnet som vitner da Gulating lagmannsrett i mars behandlet begjæringen om gjenåpning. Men ingen av dem møtte.

Derfor ble avhør fra politiets etterforskning mot de to lest opp. I retten kom frem at de skylder på hverandre når de forklarer seg om hvordan de falske dokumentene ble til.

Politiet har siktet Malthe-Sørenssen for bruk av falsk dokument, mens Nord har status som mistenkt. Saken er fortsatt under etterforskning, og politiet etterforsker flere mulige straffbare forhold.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder