OMSTRIDT: Arbeidsminister Robert Eriksson og LO-leder Gerd Kristiansenpå vei inn i VGTVs studio onsdag. Foto: Gøran Bohlin/VG Foto: ,

Arbeidstilsynet: Midlertidig ansatte utsatt for flere ulykker

Det er av sine egne en skal ha det: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) møtes med ny, kritisk analyse fra Arbeidstilsynet.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I den analysen slås det fast at midlertidighet bidrar til flere arbeidsulykker. Den er utført av overlege Yogindra Samant.

– Dokumentert

Han konkluderer med at det er «dokumentert en forhøyet skaderisiko for midlertidig ansatte i ulykkesutsatte næringer».

Han slår også fast at det er mørketall, fordi midlertidige ansatte ikke tør varsle om skader av frykt for jobben.

Debatten om konsekvensene av mer midlertidighet har vært en av vinterens hete politiske saker, som toppet seg onsdag, da LO, Unio og YS gjennomførte en to timers politisk streik.

15.000 demonstranter møtte blant annet foran Stortinget, for å markere avstand fra forslagene fra arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, som møtte opp i demonstrasjonen mot seg selv.

– Større risiko

Arbeidstilsyn-overlegen viser til norsk og internasjonal forskning:

** I 2011 publiserte EU-kommisjonen en rapport om HMS og sårbare arbeidere. Her går det fram at unge, innvandrere, og arbeidstagere i midlertidig arbeid har høyere risiko for arbeidsulykker.

** Arbeidstilsynets undersøkelse av arbeidsskader blant unge arbeidstagere i bygg og anlegg (2009) viste at 54 % av de skadede var i midlertidige stillinger. Dette bekreftes av norsk forskningsdata fra undersøkelser gjennomført av IRIS og NTNU. EU kommisjonens rapport viser at unge arbeidstagere har 40 % høyere risiko for å bli skadet enn arbeidstagere i andre aldersgrupper.

Det problematiseres at skadeproblemene er større med innleid arbeidskraft fra utlandet:

Arbeidstilsynets rapport om skader og dødsfall grunnet arbeidsulykker viser at det er større risiko for at en utenlandsk arbeider skader seg eller blir drept på jobb enn norske arbeidere.

Rapporten fastslår at mange av de utenlandske skadede var innleid eller midlertidig ansatt.

– Frykt for å melde skader

Rapporten retter også fokus mot underrapportering:

«Flere internasjonale undersøkelser viser at arbeidstagere i midlertidig arbeid ikke melder skader fordi de frykter å miste det neste oppdraget eller kjenner dårlig til sine erstatningsrettigheter. De vil gjerne bli oppfattet som sunn og frisk for å komme i betraktning ved neste midlertidige oppdrag. Underrapportering av skader er merkbar for denne gruppen, men til tross for det tyder forskning fra Spania, Frankrike, Tyskland, Sveits samt USA, Canada og Australia på forhøyet risiko for arbeidsskader blant midlertidig ansatte i forhold til fast ansatte. Det samme bekrefter også EU-kommisjonens rapport om sårbare arbeidere samt Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)», heter det i rapporten.

Forfatteren fremholder at det hovedsakelig er fem faktorer som svekker sikkerheten for arbeidstagere i midlertidig arbeid:

1. Arbeid gjennomføres kontinuerlig på nye arbeidssteder. Arbeidets tidsbegrensede karakter skaper risiko fordi arbeiderne ikke er kjent med farer i stadig endrede og ukjente omgivelser.

2. Mangelfull HMS-opplæring.

3. HMS-opplæring for arbeidstagere på tidsbegrenset oppdrag blir ofte sløyfet. Mangel på HMS-opplæring er en kjent risikofaktor for arbeidsskader.

4. En betydelig del av arbeidstagerne på midlertidige oppdrag har ikke norsk som morsmål. Med dette kommer språk- og kulturelle utfordringer. HMS-opplæring på et språk arbeidstagerne ikke forstår, forebygger neppe arbeidsskader.

5. Arbeidstagere i midlertidig arbeid mangler ofte kunnskap om lovpålagt opplæring og verneutstyr. Noen arbeidstagere kjenner til kravene, men velger å se bort fra dem fordi de helst vil bli betraktet som «samarbeidsvillige og ikke bråkete». De opptrer taktisk for å øke sannsynligheten for å få det neste oppdraget.

Ingen i Arbeidstilsynet ønsker å kommentere rapporten, da saken om mer midlertidighet er til behandling. Men VG vet at tilsynet mener denne rapporten utfyller den høringsuttalelsen tilsynet kom med i forbindelse med forslaget om endringer av arbeidsmiljøloven.

– Dette er et spørsmål om språkutfordringer og HMS-opplæring, og slurv med HMS-opplæringen er uakseptabelt uansett om man er midlertidig eller fast ansatt. Her har arbeidsgiverne et ansvar for å sørge for et trygt og sikkert arbeidsliv for sine ansatte, er kommentaren arbeids- og sosialminister Robert Eriksson ønsker å gi.

– Dette bekrefter det vi har sagt lenge, og som både Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt skrev i sine høringsuttalelser. Midlertidig ansatte er mer utsatt for skader og helseplager og psykiske lidelser. Dette er ikke ukjent for Robert Eriksson, og derfor er det trist at de i så stor grad overser rådene fra sine egne faginstanser, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Her kan du finne rapporten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder