VIKTIG BEHANDLING: At overgripere og potensielle overgripere får behandling er avgjørende, ifølge sexolog Margrete Wiede Aasland. Foto: TERJE BRINGEDAL , VG

Må vente på behandling: – Vi vet at noen begår overgrep mens de venter

30 personer som har begått eller er redde for å begå seksuelle overgrep, står i kø for å få hjelp. Den som har ventet lengst, har ventet i over fem år.

Artikkelen er over fire år gammel

– Vi har 30 overgripere eller potensielle overgripere som står på venteliste for å få hjelp. Vi har mange erfarne terapeuter som står klare til å ta dem imot, men budsjettet vårt er sprengt, sier sexolog Margrete Wiede Aasland ved IKST.

VG har de siste dagene publisert flere deler i serien om nedlasterne – de som laster ned overgrepsbilder av barn. VG sitter på et omfattende materiale over nedlastinger gjort over hele verden, også av norske menn.

Les del 1 av «Nedlasterne» her.

Les del 2 av «Nedlasterne» her.

Les siste del av «Nedlasterne» her.

Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST) er privatdrevet, men får 4,6 millioner kroner i øremerkede midler fra Helse Sør-Øst til behandling av personer som har begått seksuelle overgrep eller nedlastet overgrepsmateriale fra nett. De har til enhver tid 90 overgripere og nedlastede til behandling ved senteret, likevel står flere titalls i kø for å få hjelp, noen av dem er selv redde for at de kommer til å begå seksuelle overgrep om ikke de får hjelp i tide.

Nedlaster ber om hjelp: – Hvorfor har jeg disse fantasiene?

– Vi vet at noen begår overgrep mens de venter, det får vi tilbakemeldinger på når de endelig kommer inn til behandling. Om vi hadde fått flere midler, ville vi ha reddet flere barn, mener Aasland.

Opprettholder overgrepsindustrien

Instituttet er et av få spesialiserte behandlingstilbud til personer som har begått seksuelle overgrep eller som har lastet ned bilder og videoer på internett. Noen av dem som går i behandling, skal eller har vært i fengsel, og felles for dem alle er at de kommer til senteret på frivillig basis.

Norske «Aurora»: – De hadde ikke filmet det om ikke du bestilte og betalte for det.

Aasland mener at det er en skam at det ikke gis god nok terapi til denne gruppen, og hun betegner seksuelle overgrep som er folkehelseproblem.

– Behandling av overgriperne og nedlasterne er viktig for å forebygge nye overgrep. Nedlasterne er med på å holde liv i en industri fordi de opprettholder etterspørselen etter overgrepsmateriale. De er med på å begå nye overgrep på det barnet, slik jeg ser det, sier hun.

Få offentlig tilbud

Ifølge privatpraktiserende sexolog Knut Hermstad i Trondheim, finnes det et svært begrenset behandlingstilbud til gruppen her i landet. Han har i en årrekke jobbet med behandling av menn som har begått seksuelle overgrep, og mener det foruten IKST kun finnes private tilbud.

Les også: Halve Norge kjenner noen som har opplevd overgrep

– Fagmiljøet som har kompetanse og kunnskap på behandling av personer som laster ned overgrepsmateriale, er svært lite. Innenfor det offentlige helsevesenet vil det knapt være behandlere som har noe å tilby dem, mener Hermstad.

Han legger til:


– Så langt er det bare de som har en klar diagnose som pedofile som omfattes av et offentlig tilbud, men også her er det få fagfolk som har kompetanse på området. Det er et stort savn.

Ung overgriper : «Hadde jeg ikke fått hjelp, er jeg redd jeg ville ha gjort det igjen»

Aasland ved IKST mener at behandling kan være avgjørende, og at det viktigste med terapi vil være å få dem til å erkjenne at de gjør noe galt.

– Det kan være mange ulike årsaker til at de har havnet der de er, men ofte har de traumer de ikke har klart å bearbeide og de er relasjons- og tilknytningsskadet. Det har ofte skjedd noe i livet deres, men det er ingen unnskyldning, sier hun.

– Kan få hjelp

– IKST er et synlig, faglig fellesskap som gjør en viktig jobb for personer som har begått eller er redd for å begå overgrep, sier assisterende fagdirektør i Helse Sør-Øst, Elisabeth Arntzen.

Les også: Fire av ti ofre er yngre enn syv år når overgrepene starter

Hun opplyser at overgripere med behov for spesialisert behandling også vil kunne få behandling hos de rundt 30 distriktspsykiatriske poliklinikkene som finnes i regionen.

– Vi vet at mange overgripere selv bærer på tidlige traumer og de kan blant annet få hjelp til å bearbeide disse. Forebygging gjennom behandling av overgripere og potensielle overgripere er en nasjonal utfordring, og ikke en spesiell utfordring i Helse Sør-Øst, forteller Arntzen.

Psykologspesialist: – Ikke dokumentert at behandling av pedofile hjelper

Hun forteller også at de nå etablerer et treårig behandlings- og forskningsprosjekt som skal bedre kunnskapen om hvem som står i fare for å begå seksuelle overgrep. Prosjektet retter seg mot pedofile overgripere og andre som har dommer for seksuelle overgrep, og som har høy risiko for å begå nye overgrep.

Les også: 17-åring bosatt hos pedofil forvaringsdømt

– Målet er å øke kunnskapen om sedelighetsdømte, identifisere dem med forhøyet risiko for tilbakefall og utvikle forebyggende tiltak, herunder behandling. Det langsiktige målet er å redusere antall tilbakefall hos personer som er dømt for seksuallovbrudd, sier hun.

Vet ikke nok

Det er Helsedepartementet som har det overordnede ansvar for at overgripere som trenger hjelp får den behandlingen de trenger. De har også ansvaret for å sørge for at alle i helsetjenesten har oppdatert kunnskap på de ulike fagfeltene.

TRENGER KUNNSKAP: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen mener man ikke har nok kunnskap om nettrelaterte overgrep. Foto: PRESSEFOTO ,

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen mener på vegne av helseminister Bent Høie at kunnskap er et av de viktigste redskapene i kampen mot både fysiske og nettrelaterte overgrep.

#nedlasterne: Her bor mennene

– Det viktigste er å forebygge at overgrep skjer. Så må vi gi god hjelp til barna som har blitt utsatt for overgrep og de som begår overgrep.

– Har dere kunnskapen som trengs?

– Nei. Det må vi erkjenne at vi ikke har, sier hun.

– De regionale helseforetakene har ansvar for helsetilbud i sin region. Dersom det er behov for et bedre tilbud i regionen, må de se på det og eventuelt inngå avtaler for å gi et godt behandlingstilbud. Det har de et ansvar for.

Finnes ikke overalt

Hun tror likevel ikke at denne kunnskapen finnes i hvert enkelt distrikt, men mener det bør finnes i relativ nærhet. Helse Sør-Øst har blant annet inngått avtale med IKST, men sexolog Aasland mener likevel at midlene ikke strekker til.

Redaktøren forklarer: Derfor anmelder ikke VG nedlasterne

– Det er en dialog som jeg er brennsikker på at IKST sørger for å ta med Helse Sør-Øst, som er dem som eventuelt har ansvaret for å utvide avtalen. Jeg forutsetter at dette blir rapportert om opplevelsen deres er slik, sier statssekretær Erlandsen.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har i oppdrag å utarbeide en oversikt og gi en vurdering av behandlingstilbudet til barn og unge som både utsettes og begår overgrep. Erlandsen håper rapporten vil gi dem kunnskap til å kunne gjøre endringer til det bedre.

Les også: De ble voldtektsmenn (krever innlogging)

– Hva vil dere gjøre med den kunnskapen?

– Basert på rapporten vil vi gjøre en vurdering av dagens behandlingstilbud til barn og unge som har vært utsatt for overgrep og unge overgripere. Kompetanse om dette skal inngå i spesialistutdanningen for allmennleger og det vurderes obligatoriske kurs for allmennleger og barneleger, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder