ÅTTE I ISOLAT: Et spedbarn døde etter at det ble smittet av en resistent tarmbakterie ved Stavanger universitetssjukehus. Nå ligger åtte andre spedbarn i isolat, til hvertfall over sommeren.
ÅTTE I ISOLAT: Et spedbarn døde etter at det ble smittet av en resistent tarmbakterie ved Stavanger universitetssjukehus. Nå ligger åtte andre spedbarn i isolat, til hvertfall over sommeren. Foto: Carina Johansen NTB scanpix

Åtte barn på isolat i Stavanger: – Hver dag er en seier

INNENRIKS

De nyfødte må bli på isolat over sommeren. Imens skysses fødende til nabosykehusene.

Publisert: Oppdatert: 28.05.16 14:31

Åtte premature barn ligger nå på isolat på Stavanger Universitetssykehus, etter at en nyfødt gutt døde fredag. Den nyfødte var smittet av tarmbakterien klebsiella pneumoniae, som førte til blodforgiftning.

Nå er nyfødtavdelingen delt i to, og åtte for tidlig fødte spedbarn ligger på isolat. Fem av disse har fått den farlige bakterien i tarmen, men er ennå ikke blitt syke, forteller smittevernoverlege Jon Sundal ved Stavanger Universitetssykehus (SUS).

– De er friske og trenger ikke bli syke. Men alle er premature, slik at de er sårbare og lettere mottakelige for infeksjoner. Men immunforsvaret bedres etter hvert. Hver dag er en seier, sier han til VG.

Ikke funnet smittekilden

Det var i mars at de første tegnene til fødeavdelingens andre utbrudd av bakterien Klebsiella pneumoniae kom. Da var det bare ett barn som var smittet av bakterien, men tre uker senere kom enda et tilfelle.

– Da reagerte vi, og screenet alle barna. Det var i hvert fall sju barn som var blitt kolonisert av bakterien, sier Sundal.

Smittekilden er ennå ikke identifisert. Det er store muligheter for at den aldri vil bli funnet.

– Vi fant bakterien på flere steder i miljøet i avdelingen før vi vasket ned. Vi fant den i vasker og andre kontaktpunkter hvor det går mange folk. Men det er usikkert om vi klarer å påvise en sikker kilde.

– Kan oppstå kritiske situasjoner

– Kunne utbruddet ha vært forhindret med bedre håndvask?

– Nei, vi kan ikke si det. Men jo mer du vasker deg, jo mindre sannsynlighet er det for å spre smitte. Dette har vi terpet på siden siste utbrudd i 2009. Vi må huske at det i en nyfødt intensivavdeling er mange aktører, ofte høyt belegg med stor aktivitet og akutte situasjoner oppstår slik at de basale smittevernrutiner kan i blant være vanskelige å følge.

Bakterieutbruddet i 2009: – Ikke sikkert vi finner smittekilden

Bakterien Klebsiella pneumoniae er en tarmbakterie som ikke er uvanlig å finne i fordøyelsessystemet hos voksne og barn. Sykehuset har imidlertid ikke sjekket hverken personale eller mødre for om de har denne bakterien.

– Under utbruddet i 2009 screenet vi mange av de ansatte for bakterien, uten å finne positive bærere. Denne gangen gjør vi ikke det. Vi screener ikke andre enn barna, for om vi skulle finne noen positive bærere hos mødre, ansatte eller andre, kan vi gjøre lite med det, sier Sundal.

I isolat gjennom sommeren

Inntil alle nyfødte som bærer bakterien er utskrevet fra sykehuset, vil fødende som får premature barn bli forsøkt overflyttet til andre sykehus i Helse Vest, som Bergen og Haugesund. Denne situasjonen vil vare til i hvert fall ut august, forteller smittevernoverlegen.

– Alle som er kolonisert av bakterien er premature, så de blir liggende i isolat hos oss i to-tre måneder. Så dette kommer vi til å arbeide med utover sommeren.

– Har vordende foreldre i Stavanger-regionen grunn til å være bekymret?

– Det har de ikke. Situasjonen er under kontroll og vi håper å kunne eliminere bakterien i løpet av sommeren slik vi klarte det i 2009.

Her kan du lese mer om