HABILE: Politidirektoratet anser seg som habile, etter at Justisdepartementets lovavdeling ikke fant grunnlag for å vurdere et helt organs habilitet. Her PODs lokaler i Oslo. Foto: Fredrik Solstad VG

Narkovarselet: POD anser seg som habile – advokat reagerer

Lovavdelingen i Justisdepartementet fant intet grunnlag til å vurdere et helt organs habilitet. – Dette er ikke siste ord, sier varslerens advokat.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Varslersaken om den manglende narkotikabekjempelsen i Bergen ruller videre. Etter at den høyt betrodde tjenestemannen i april leverte sitt varsel på politimesterens kontor, har det 52 sider lange dokumentet blitt lest av alt fra statsadvokat via justis- og beredskapsminister til politidirektør Odd Reidar Humlegård. Varsleren føler imidlertid at han ikke har blitt tatt alvorlig.

Da POD i oktober gikk inn i behandlingen av varselet, endte det inntil videre med et brev til politimesteren med åtte «omforente oppfølgingspunkter».

Lovligheten i de konkrete hendelsene varsleren omtaler, var det ingen som gransket før Spesialenheten for politisaker bestemte seg for å etterforske.

Bakgrunn: Knallhardt oppgjør med bergenspolitiet

Ba om habilitetsvurdering

Varslerens advokat Birthe Eriksen er kritisk til PODs behandling av saken, blant annet fordi varsleren ikke selv har fått noen informasjon om hvordan realitetene i varselet er blitt behandlet, siden han leverte det for over et halvt år siden.

Informasjonen varsleren har fått, gir ham dessuten grunn til å tro at POD selv var kjent med føringene om ikke å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet, mener Eriksen. Derfor ba advokaten den 7. november om en habilitetsvurdering av direktoratet.

ADVOKAT: Birthe Eriksen, advokat med doktorgrad i varsling. Foto: Hordaland Høyre

Den vurderingen fikk Justisdepartementets lovavdeling ta, mente POD, som sendte et brev til departementet 14. november.

Nå er konklusjonen kommet: Fordi advokaten ikke spesifikt ba om en vurdering av enkeltpersoner i POD, finner lovavdelingen «intet grunnlag [...] til å gå inn i slike vurderinger».

– De hopper over gjerdet på laveste nivå, som om saken går sin vei, skriver Eriksen i en e-post til VG.

– Det gjelder plikt til selv å vurdere sin habilitet. Dessuten har det skjedd mye mer som er relevant for habilitetsvurderingen etter den 7. november, da vi sendte vårt brev.

Erna Solberg om narkovarselet: – POD har brukt for lang tid

– Alvorlig

Departementets lovavdeling skriver:

«Vi har ingen generell lære om organhabilitet i norsk rett. Habilitet er knyttet til enkeltmedarbeidere, jf. forvaltningsloven kapittel II som handler om når offentlige tjenestemenn er ugilde til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak», skriver Justisdepartementet i sitt svar, datert 25. novbember.

Advokat Eriksen mener politidirektør Humlegård bør innse at habilitetsspørmålet er problematisk.

– Jeg håper at POD av eget tiltak, uavhengig av lovavdelingens vurdering, ser at det er en utfordring hvordan POD skal kunne sikre en objektiv og tillitsvekkende saksbehandling av et varsel hvor organets øverste leder kan være medansvarlig for forholdet det er varslet om, og hvor han flere ganger offentlig har gått til forsvar mot innholdet i varselet. At dette ikke fremstår selvsagt, er temmelig alvorlig, men vi skal komme tilbake til dette, sier Eriksen.

HR-sjef Karin Aslaksen i POD opplyser at direktoratet nå anser seg som habile i håndteringen av varslingssaken fra Bergen. Foto: Krister Sørbø VG

Direktør for HR og HMS i POD, Karin Aslaksen, har følgende å si om vurderingen.

– Politidirektoratet har vurdert sin habilitet til å håndtere varslingssaken der en politioverbetjent i Vest politidistrikt har varslet om unnlatelse av å gripe inn overfor personer knyttet til grov narkotikakriminalitet. Direktoratet har i den forbindelse innhentet råd fra Lovavdelingen. På bakgrunn av den vurderingen anser politidirektøren og POD seg habile i behandlingen av varslersaken.

– Riksadvokat og Spesialenheten skal vurdere om det foreligger brudd på retningslinjer eller lover vedrørende påstandene i varslet om feilaktig nedprioritering av grov narkotikakriminalitet. Denne delen av varselet vil derfor ikke bli behandlet videre av POD før disse har kommet med sine vurderinger. De øvrige elementene i varselet vil direktoratet ivareta i dialog med politidistriktet ved å følge opp allerede igangsatte og planlagte tiltak, vurdere behovet for ytterligere tiltak for å ferdigbehandle saken. Utover dette ønsker ikke POD å kommentere saksbehandlingen av varselet i media.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder