TETTE BÅND: Gro Nystuen, tidligere avdelingsdirektør i UD, er en av gründerne bak konsulentselskapet ILPI. I 2011 fikk selskapet en gigantkontrakt fra UD. En av konsulentene som behandlet ILPI-søknaden fikk senere jobb i ILPI. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Kommentar

Bistandskonsulentene: K-ordet rykker stadig nærmere

Det er ikke sikkert det er korrupsjon i juridisk forstand, det VG nå avslører. Men at det stinker, er det ingen tvil om.

Vi snakker ofte om at vi har et så skikkelig, ukorrupt og effektivt byråkrati i Norge. Folk flest har tillit til systemet, med hardt arbeidende mennesker som er opptatt av samfunnet rundt seg.

VG-spesial: Fikk 24. mill av UD – ga konsulent jobb

ILPI-saken skaper et annet bilde. Det gir denne saken et alvor utover selve sakens innhold. Det er ille nok at grådige mennesker utnytter sin kunnskap om statsapparatet til å gjøre seg rike på bistandspenger – penger som er ment til helt andre formål. Men enda verre er det som denne historien forteller om manglende reflekser i Utenriksdepartementet. Om en lemfeldig omgang med skattebetalernes penger. Og ikke minst; om manglende ryddighet rundt hvem som kjenner hvem, og hvem som gir penger til hvem.

Les mer: Får gigantkontrakter uten anbud – millionærer på bistand

Søknaden om penger til det såkalte "Nedrustningsprosjektet" gikk fra Gro Nystuen til Torbjørn Graff Hugo. Det var han som var adressat. To måneder senere var tildelingen klar. Rett etterpå ble stillingen i ILPI utlyst. Hugo ble oppfordret til å søke – og fikk jobben.

Måten dette har skjedd på, åpner for noen spekulasjoner. Hadde ILPI allerede sett seg ut Hugo til denne jobben – før den ble utlyst? Altså mens UD behandlet søknaden som endte med milliontildelingen? Så Nystuen og hennes folk det som en fordel å få inn en mann som satt på all innsidekunnskapen om UDs vurdering av dette prosjektet – kanskje særlig når det gjaldt budsjettrammer og mulige fremtidige tildelinger?

Hanne Skartveit: Bistandsindustrien

Problemstillingen er ikke ukjent andre steder. For eksempel i USA, der eks-politikere og eks-byråkrater hentes inn til lukrative oppdrag hos aktører som tjener store penger på deres innsidekunnskap. Lovgivningen strammes stadig inn, i et forsøk på å beskytte integriteten og troverdigheten til statsapparatet. Det er strenge karantenebestemmelser. Og det er strenge bestemmelser om ansattes befatning med saker som omhandler fremtidige arbeidsgivere og deres økonomiske interesser.

Etter å ha blitt kontaktet av en anonym varsler, konkluderte Statens kontrollenhet med at den ikke kunne finne noe kritikkverdig med tildelingene til ILPI. Det hadde vært interessant å vite hvordan amerikanske myndigheter hadde vurdert en tilsvarende sak, basert på sitt regelverk.

Spørsmålet nå er hvordan norske myndigheter vurderer denne saken. Dette handler om mer enn ILPI. Det handler om norsk bistandspolitikk. Og det handler om Utenriksdepartementets evne til å opptre ryddig. Om tillit, rett og slett.

Les mer: Flyr business class på bistandspenger

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder