VILLE HA ELDEN: Andrea Voll Voldum sier til VG at hun er glad for at Elden ønsker å ta saken hennes. Foto: FRODE HANSEN/VG

Elden ber om å bli oppnevnt som ny bistandsadvokat for Andrea Voll Voldum

I et brev til Riksadvokaten ber John Christian Elden om begrunnelsen for å vedta dommen i Hemsedal-saken istedenfor å anke den.

Caroline Isabell Ørvik
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Dommen fra Borgarting lagmannsrett i juli, der tre menn ble frifunnet for gruppevoldtekt av en 18 år gammel kvinne i Hemsedal i 2014, ble tidligere i sommer godkjent av Riksadvokaten. Dommen er rettskraftig og kan ikke ankes.

Flere fagfolk har imidlertid ment at dommen kunne vært anket til Høyesterett.

Les også: Slik vurderte dommerne skyldsspørsmålet

– Uttrykt skepsis

Både advokat John Christian Elden i advokatfirmaet Elden og jusprofessor Hans F. Marthinussen har pekt på at det kan ha vært saksbehandlingsfeil at det bestemmende mindretall i lagmannsretten ikke vurderte om mennene kunne domfelles for grov uaktsom voldtekt - et mildere straffebud enn det de opprinnelig sto tiltalt for.

Elden har tidligere skrevet et forslag til hvordan en anke i Hemsedal-saken kunne sett ut. Nå har han sendt begjæring til retten om at han formelt blir oppnevnt som Andrea Voll Voldums bistandsadvokat.

– Etter å ha lest lagmannsrettens dom reagerte jeg både som jurist og menneske. Begrunnelsen hang rett og slett ikke på grep. Da Andrea tok kontakt og ba meg overta som bistandsadvokat, var det ikke vanskelig å akseptere det, skriver Elden i en SMS til VG.

I et brev til Riksadvokaten datert 16. august skriver Elden at han har notert seg at akademisk personale ved de juridiske fakultetene i Norge har gitt uttrykk for skepsis til at lagmannsrettens mindretallsdom ble stående uprøvet.

Andrea om støtten: – Jeg er veldig takknemlig og rørt

Ber om begrunnelse

Videre skriver advokaten at statsadvokaten til media har henvist til at det er Riksadvokatens beslutning som er ankeberettiget.

– Før jeg tar stilling til hvordan saken kan håndteres videre, ber jeg om Riksadvokatens begrunnelse for å vedta dommen i stedet for å anke den videre, skriver Elden.

– Saken mot mennene er avsluttet. Men det er alltid grunn til å se nærmere på påtalemyndighetenes behandling, og det skal jeg hjelpe henne med. Nå må vi først få faktum på plass, så får vi se hvordan vi går videre med saken. Siste punkt er uansett ikke satt, utdyper Elden i en SMS til VG.

Vedlagt brevet ligger en begjæring signert Andrea Voll Voldum, der hun skriver at hun ønsker John Christian Elden oppnevnt som ny bistandsadvokat. Til VG utdyper hun hvorfor.

– Jeg valgte advokat Elden fordi han viste seg å være interessert og engasjert i å jobbe videre med saken. Og i tillegg er han en dyktig jurist. Selvsagt veldig glad for at han ville ta saken min, skriver Voll Voldum i en SMS.

Statsadvokat Jan Eivind Norheim, som førte saken i retten, har tidligere opprettholdt standpunktet om at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil i kjennelsen.

– Mindretallet uttaler seg om hvorvidt det foreligger grov uaktsomhet i forbindelse med vurderingen av om det skal idømmes oppreisningserstatning. Spørsmålet om grov uaktsomhet er derfor tilstrekkelig vurdert, slik jeg ser det, uttalte Norheim til VG i forrige uke.

Les også: Frikjent for gruppevoldtekt - mottar trusler

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder