Vil gi foreldrene tilbake retten til å attestere sykefravær

MOTSTAND: Sprengte legekontor og syke elever som presser seg på skolen og smitter medelevene, er blant argumentene som blir brukt mot de nye reglene. Og i venteværelset på legekontoret kan elevene smitte andre pasienter som allerede har svekket immunforsvar. Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald NTB scanpix

Legeforeningen vil endre nye fraværsregler

Allmennlegeforeningen mener foreldre til videregående-elever må få tilbake retten til å skrive under på sykefravær. Dagens regler skaper kaos ved landets legekontorer.

 • Stella Bugge

Artikkelen er over tre år gammel

Siden skolestart i høst har landets legekontorer opplevd et renn av småsyke videregåendeelever som trenger legeerklæring for å følge regjeringens nye fraværsregler.

Det har presset legenes ressurser og noen steder ført til at alvorlig syke pasienter har blitt fortrengt, ifølge Allmennlegeforeningen, som ber departementet ta grep.

– Foreldrene må få tilbake retten til å attestere gyldig sykefravær opp til en viss grense, sier leder Kari Sollien til NTB.

Etter de nye reglene kan elever i videregående skole som hovedregel kun ha 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få karakter. Fravær på grunn av helse regnes ikke som udokumentert, men krever nå legeattest.

De nye fraværsreglene, som skal forhindre skulking, for elever i videregående skole ble innført ved semesterstart i år.

Tidligere i år raste debatten, og elevene uttrykte at de var rivende uenige i den nye regelen.

Fire til åtte per dag

Tom Ole Øren, nestleder i Allmennlegeforeningen, sier til VG at man nå er blitt strengere på skolene enn i arbeidslivet hvor de fleste har tre dagers egenmelding.

Legeforeningen har forståelse for at man må gjøre noe med fraværet, men Øren mener dette ikke er måten å gjøre det på.

– Jeg jobber på et legekontor med fire leger på Nøtterøy legesenter hvor vi har fått fire til åtte henvendelser fra skoleelever hver dag siden de nye reglene kom. Bare i dag fikk vi tre henvendelser før lunsj, forteller han.

Og det før forkjølelses- og influensasesongen har startet. Mange akutt timer som holdes åpne for mennesker som må ha hjelp på dagen, fylles nå opp av småsyke elever.

– Vi synes det er fullstendig meningsløst at vi som helseetat skal bekrefte fravær på skoler uten at vi skal gi pasientene noen som helst vurdering og behandling. Vi må prioritere de som er virkelig syke, sier Øren som mener at foreldre og elever over 18 må ha muligheten til å skrive egenmelding.

– I fag med få timer, som gym, kan du bare være borte rundt tre ganger før du er oppe i 10 prosent, sier Øren.

Nå kommer varslene

Ved Elverum videregående skole i Hedmark har allerede to elever fått varsel om at de nærmer seg ti prosent fravær i enkeltfag.

Det skriver TV2 basert på en sak som Østlendingen (krever innlogging) publiserte først.

– Det er et par elever som har fått varsel, sier rektor ved Elverum Ole Frode Mikkelsgård til TV 2.

Rektor sier det i fylkeskommunen er innført et felles regelverk om at elevene skal få varsel når de er på 7-8 prosent fravær.

– I enkelte fag, som gym og naturfag, er det få timer i uka. Da kan man fort nå grensen for fravær. Men det betyr ikke at man ikke kan holde seg fint innenfor resten av skolehalvåret, sier Mikkelsgård til TV2.

Les også: Kjøreskoler: Ungdommer avbestiller kjøretimer etter nye fraværsregler

Som i arbeidslivet

Reglene bør være mer i tråd med reglene i arbeidslivet, mener Sollien i Allmennlegeforeningen.

– Det er jo skoft myndighetene er ute etter å slå ned på, ikke sykdom, så hvis vi ikke tror at norske foreldre ønsker å hjelpe barna sine med å skulke, så mener vi det er fornuftig at foreldrene får tilbake retten til å skrive under på sykdom, sier Sollien.

Hun mener foreldreassistert sykemelding bør regnes som like gyldig som en legemelding opp til 10 prosent fravær. Først når elevens fravær når 10 prosent, bør det stilles krav om legemelding.

– Da vil ordningen minne om det man har i arbeidslivet, der man kan ha egenmelding i opp til tre dager, før man må skaffe legeerklæring, påpeker hun.

Sollien understreker at Allmennlegeforeningen ikke er imot de nye fraværsgrensene.

– Vi tror det er mulig å lage noen mer fornuftige kjøreregler innenfor de reglene som er vedtatt, sier hun.

Sinne på legekontor

Legeforeningen har satt ned et hurtigarbeidende utvalg som jobber med saken. Utvalget jobber også med å forfatte et veiledningsskriv til landets legekontorer og til de videregående skolene om hvordan de skal forholde seg til de nye reglene.

– Vi ønsker å gi legekontorene råd om hvordan de skal håndtere alle disse henvendelsene for å få til en mest mulig likeartet praksis. Det er også mange misforståelser blant elever, foreldre og lærere om de nye reglene. På noen skoler får elevene beskjed om å dokumentere alt sykefravær for sikkerhets skyld, og det er jo ikke nødvendig, sier hun.

Sollien sier de nye reglene har ført til vanskelig situasjoner på landets legekontorer, med mange svært sinte og frustrerte elever og foreldre som føler seg avvist.

– Vi er også bekymret for å lære opp ungdommen til å løpe til legen for den minste bagatell, for å lære dem en legesøkningsatferd istedenfor en egenmestringsatferd, sier Sollien.

Les også

 1. Rektor endrer på kjønnsdelte SFO-planer

  Etter at Trondheim-skolen fikk sterk kritikk for å dele opp elevene i gutte- og jenteklubber, snur rektoren og gir barna…
 2. Skal bygge landet - søkertall stuper

  Behovet øker. Men ungdom vil ikke bli murere, malere, bygg- og anleggsarbeidere.
 3. Fortviler over store skoleklasser

  Elever og lærere reagerer på at klasser med over 30 elever blir stadig mer vanlig i videregående.
 4. Fremdeles mulig å bli lærer uten 4 i matematikk

  Regjeringen krever fra i høst karakteren 4 for å komme inn på landets lærerutdanninger.
 5. Stuer elever sammen i storklasser - ingen oversikt over omfanget

  Store, overfylte klasser brukes som sparetiltak i norske kommuner selv om Stortinget har bestemt det motsatte.
 6. Over 550 plasser står tomme på lærerutdanningene

  Samtidig som 367 søkere til lærerstudiet fikk avslag etter å ha strøket på et omstridt forkurs i matematikk i…

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Oppvekst
 3. Solberg-regjeringen
 4. Barn og unge

Flere artikler

 1. Helsesøstre nedrent av elever
  - vil la foreldre signere fravær

 2. Lærere frustrerte av fraværsregelen - stjeler tid og skaper merarbeid

 3. Elever sender sms - får legeattest på at de er syke

 4. Pluss content

  Fravær av skjønn om fraværsregel

 5. Rektor sender syke elever hjem uten å registrere fravær

Fra andre aviser

 1. Legeforeningen: Gi foreldre tilbake retten til å attestere sykefravær

  Aftenposten
 2. Rundspørring blant fastleger: Ti prosent av arbeidstiden går nå til "frisk" ungdom

  Aftenposten
 3. Leger frykter renn av elever med ufarlige sykdommer etter at nye fraværsregler ble innført

  Aftenposten
 4. Rektor sender syke elever hjem - uten fravær

  Bergens Tidende
 5. Flere rektorer kritiske til Regjeringens nye fraværsgrense, men fraværet går ned

  Aftenposten
 6. Aftenposten mener: Fraværsreglene virker

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder