I MÅL: Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om en løsning i årets hovedoppgjør. Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri og fellesforbundets leder Jørn Eggum (t.h). Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Regjeringen hjalp hovedoppgjøret i havn

Fellesforbundet og Norsk Industri var avhengige av hjelp fra statsministeren på flere fronter for å komme i mål med årets hovedoppgjør.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Først et halvt døgn på overtid ble arbeidstakere og arbeidsgivere enige om en avtale søndag. De avverget dermed en storstreik i industrien.

Det vanskelige pensjonsspørsmålet ble i sluttfasen av oppgjøret i det såkalte frontfaget løftet ut av forhandlingene og skal nå utredes nærmere.

I tillegg har regjeringen forpliktet seg til å foreslå for Stortinget at permitteringstiden utvides fra 30 til 52 uker.

– Den foreliggende løsningen hadde ikke vært mulig uten det trepartssamarbeidet som er i landet vårt. Og definitivt ikke med det innholdet løsningen har fått, slo riksmekler Nils Dalseide fast da han presenterte løsningen søndag.

Økonomisk ble oppgjøret som ventet magert, med null kroner i generelt tillegg.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er godt fornøyd etter at partene i frontfaget søndag ble enige om en lønnsvekst på 2,4 prosent. Hun mener partene har vist ansvar.

– Jeg er fornøyd med at Norsk Industri og Fellesforbundet er blitt enige i frontfagsoppgjøret. Rammen for årslønnsveksten i 2016 er på 2,4 prosent. Det er ansvarlig, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Skal utrede

Pensjonsspørsmålet blir nå overlatt til en utredning basert på Fellesforbundet og Norsk Industris forslag om pensjonskonto, i regi av regjeringen og i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Husker du? Pensjonsbråket

– Vi har fått regjeringen med på en utredning som vil sette fart i arbeidet med å gi en bedre tjenestepensjon i privat sektor, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

– Utredningen skal omhandle opptjening av pensjon fra første tjente krone, ved jobbytte og stillingsbrøk, sier han.

NHO-forbundet Norsk Industris forhandlingsleder Stein Lier-Hansen roser regjeringen for «konstruktiv medvirkning».

– På pensjon sto vi så langt fra hverandre. Vi kunne aldri ha imøtekommet krav om tariffesting eller brede, kollektive ordninger, sier Lier-Hansen til NTB.

Han er «veldig fornøyd med» at myndighetene nå skal se på en videreutvikling av den modellen Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om, med en privat pensjonskonto.

Når det gjelder permitteringsregelverket, har både LO og NHO lenge krevd at perioden forlenges for å unngå oppsigelser i en vanskelig tid.

Regjeringens forslag om å utvide permitteringstiden fra 30 til 52 uker ivaretar de ulike hensynene som er i dagens arbeidsmarked, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Hun kan ikke si noe om hvor kostbart en utvidet permitteringsordning vil bli for staten.

– Tallene får vi komme tilbake til, men vi mener dette kommer til å bli bra for alle parter, sier Hauglie til NTB.

2,4 prosent

Som ventet ble oppgjøret magert i kroner og øre. Norsk økonomi er inne i en vanskelig periode, med svak vekst, oljenedtur og økende ledighet.

– Vi unngår nok en gang å gi et sentralt tarifftillegg generelt, sier Lier-Hansen.

På tross av null i sentralt tillegg, blir resultatet av overheng, tekniske endringer og forventet glidning en årslønnsvekst på 2,4 prosent. Det betyr i realiteten av kjøpekraften blir noenlunde opprettholdt.

Eggum viste til at norske tekstilarbeidere i det minste har fått et løft.

– Det blir ikke gitt noe generelt tillegg, men derimot et lønnstillegg på 2 kroner for Teko-delen, sier han.

Skal godkjennes

Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Den avsluttes 29. april. Eggum er trygg på tilslutning fra både hans eget forbund og LO sentralt.

– Det anbefalte meklingsforslaget mellom Fellesforbundet og Norsk Industri innfrir på en god måte hovedkravene som ble vedtatt i LOs representantskap, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

LO-sekretariatet skulle drøfte oppgjøret søndag kveld.

Medlemmer i Norsk Industri som ønsker å forkaste meklingsforslaget, må gi skriftlig melding om dette innen 15. april.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder